Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK040 - Waarom een spin zoo goed weven kan

Een mythe (brief), donderdag 01 februari 1894

Arachne.jpg

Hoofdtekst

In de tijd van de Romijnen, toen de afgod Pallas nog aangebeden werd, leefde er in een drukke stad een jong meisje, Aragna geheeten, die, omdat zij zoo goed weven kon, door heel Europa bekend was.
Op een zekeren dag kwam er iemand gekleed als een oud vrouwtje de kamer binnen en vroeg: "Hoe komt het toch dat gij zoo goed weven kan? Heeft Pallas u dat geleerd?" "Wel neen," zei het jonge meisje, "denk je soms dat die het ook kan?"
Na dit gezegde werdt de vrouw boos en werdt zoo rood als een kalkoensche haan, en zei: "Nu, weet gij dan niet dat ik Pallas ben?" "Dat kan wel," zei het meisje, "als dat waar is, en als gij denkt dat gij zoo goed weven kan als ik, dan zullen wij eens kijken wie het 't mooiste kan."
Nu gingen bijde aan het weven. Toen het klaar was, bekeek Pallas [begrijp: Aragna] het geweefde stuk van Pallas. Het stelde voor, dat Pallas met een stok een steenrots aanraakte, en het in een paard veranderde. Maar aan de andere kant stond Aragna die met haar stok een steenrots aanraakte en deze veranderde in een palmboom. De menschen prezen de palmboom meer dan het paard.
Op het gezicht er van werd Pallas zeer woedend en zondt haar allerlei scheldwoorden en vloeken naar het hoofd. Dit kon het meisje niet verdragen. Zij ging naar buiten en hing haar aan een koord op. De vrouw kreeg medelijden met haar en veranderde haar in een spin. "Daarom komt het dat een spin zoo goed weven kan," zeiden bijgeloovige Romijnen.

Beschrijving

Bij de wedstrijd wie het mooiste kan weven wordt het werk van Aragna meer geprezen dan dat van Pallas. Pallas wordt woedend en scheldt Aragna uit, wat zij niet kan verdragen en hangt zich op. Uit medelijden verandert Pallas haar in een spin, die daarom zo goed kan weven.

Bron

Collectie Boekenoogen (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

Verteld door vriend Antonius Wilner

Naam Overig in Tekst

Romeinen    Romeinen   

Aragna    Aragna   

Pallas    Pallas   

Romijnen    Romijnen   

Naam Locatie in Tekst

Europa    Europa   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22