Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

THM00286 - Sint Nicolaas en de drie scholieren

Een legende (internet), maandag 05 december 2005

12664169375_29871133c0_z.jpg

Hoofdtekst

Sint Nicolaas en de drie scholieren
Drie scholieren van voorname afkomst waren op weg naar de stad waar zij zouden gaan studeren. Op hun tocht door een afgelegen streek vonden zij 's avonds onderdak in een herberg. De waard, die vermoedde dat zij veel geld aan gouden munten bij zich hadden, vatte het plan op hen die nacht te vermoorden. Zodra hij zijn sinistere plan ten uitvoer had gebracht, sneed hij de lichamen van de scholieren in stukken en legde de brokken vlees, net zoals men dat deed bij het slachten van varkens, in een pekelvat.
Door een engel gewaarschuwd klopte Sint-Nicolaas daags daarop bij de herberg aan, vroeg om onderdak en bestelde een maaltijd. Bij de keuze van het vlees wees Nicolaas de waard op zijn misdaad en verlangde van de waard dat hij hem het pekelvat met de aan stukken gesneden jongelingen toonde. Staande bij het vat, gebood Nicolaas de waard de planken deksel eraf te halen. Daarop vouwde hij zijn handen, bad tot God, en zegende de drie jongelingen. Aldus wekte hij hen tot leven. De drie scholieren gingen rechtop staan en dankten God. De waard viel op zijn knieën, vroeg om vergiffenis en bekeerde zich ten goede.

In West-Europa steunt het kinderpatronaat van Sint-Nicolaas en het kinderfeest rond Sinterklaas vooral op deze legende. De legende ontstond in Noord-Frankrijk met als centrum St. Nicolas de Port.
(bron website Stichting Beleven: http://www.beleven.org/verhalen/data/verhaal.php?id=6683)

Beschrijving

Een herbergier vermoordt drie scholieren omdat hij hen van hun geld wil beroven. Hij snijdt de scholieren in stukken en gooit hun ledematen in het pekelvat. Sint Nicolaas verneemt van een engel wat er gebeurd is. In de herberg eist hij dat hij het pekelvat te zien krijgt. Na een gebed komen de scholieren weer tot leven. De herbergier smeekt om vergiffenis en bekeert zich.

Bron

Commentaar

5 december 2005
Zie onder Beeld voor een Amsterdamse gevelsteen van Sint Nicolaas.

Naam Overig in Tekst

Sint Nicolaas    Sint Nicolaas   

God    God   

Noord-Frankrijk    Noord-Frankrijk   

St. Nicolas de Port.    St. Nicolas de Port.   

Naam Locatie in Tekst

West-Europa    West-Europa   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21