Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (581 in totaal)

Volksverhaal - AMPT00311 - [Zonder titel]

sage

donderdag 22 maart 1962
Een kraai op de mast duidt op ongeluk. Iemand denkt dat haar vader wel spoedig zal sterven, maar die voorspelling komt niet uit.

Volksverhaal - AMPT00208 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 17 maart 1962
Een arme man werd rijk nadat hij zijn huisje afbrak en een ketel met gouden munten vond. Nadat hij rijk was geworden, kreeg hij als bijnaam De Soepketel. Zijn vrouw leeft nog.

Volksverhaal - WEV010504 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 juni 1965
In de jeugd van vertelster werd geloofd aan voorbodes van de dood, zoals jankende hond achter huis, vliegen van ekster of kraai tegen venster.

Volksverhaal - WEV010201 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 18 juni 1965
Moeder van verteller denkt dat vrouw uit de buurt er schuld aan is dat een ziek buurkind niet beter noch slechter wordt. Ze vraagt de vrouw naar het kind toe te gaan. De vrouw strijkt met de hand boven het kind waarop het kind sterft. De vrouw is…

Volksverhaal - WEV005301 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 15 maart 1963
Verschillende mensen hadden het voorgezicht.
Een oude vrouw, “Stoeten-Geese”, die met bakkerswaren ventte, vertelde dat ze een bliksem over de vorst van een dak had zien lopen. Dat huis is later door de bliksem getroffen en afgebrand.
Ze…

Volksverhaal - DEBOER046 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
Ongeboren Roulf, de roggeschrik, was iemand die dood noch levend was. Hij zou kinderen pakken die in het koren gingen.

Volksverhaal - DEBOER033 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
Geïnterviewde vertelt over voortekenen van de dood, gebruiken rondom begraven en hoe ze haar eigen huisdieren begraven heeft.

Volksverhaal - DEBOER031 - [Zonder titel]

personal narrative

maandag 28 augustus 2006
Geïnterviewde vertelt over haar ervaringen met het Christendom.
Vroeger op school moest ze elke donderdag vasten om het lijden van Christus te voelen. Zelf vast ze ook nog, om haar lichaam te reinigen. En toen haar kat was overleden.
Ze heeft…

Volksverhaal - DEBOER025 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
Geïnterviewde vertelt dat mensen in haar omgeving wel eens geesten oproepen. Tijdens het glaasje draaien werd er eens spontaan een glas tegen de muur gegooid.
Een vriendin van haar gaat regelmatig met de wichelroede naar de hunebedden. Er zijn ook…

Volksverhaal - DEBOER018 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
geestverschijningen worden in de omgeving van de geïnterviewde als negatief opgevat. Op de de heuvel de 'zwarte dam' wil niets meer groeien, sinds daar ooit een monnik is gestorven.
De rijke boer Geert Loche was zo gierig dat hij zijn hele leven…

Volksverhaal - KEMP124 - De duivel als hond

sage

1925
Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man wordt ziek en elke nacht wordt hij door de hond…

Volksverhaal - KEMP121 - Duivelssagen: De ramenassen

sage

1925
Iemand die slecht leefde en veel vloekte, wilde op een avond ramenassen uit een berucht veld stelen. Maar bij iedere ramenas die hij uitkoos, ging telkens een haas zitten. Uiteindelijk nam hij er toch een mee. Maar de volgende drie dagen werd hij…

Volksverhaal - KEMP111 - Duivelssagen: Godeslag

sage

1925
De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt stiekem maar vijf mark en spot met de pelgrims,…

Volksverhaal - kemp057 - De rogstekers

sage

1925
Een visboer uit Holland komt per ongeluk terecht in Weert, waar hij een grote rog verliest, die van de glibberige visstapel glijdt. De inwoners van Weert hebben nog nooit een rog gezien en denken dat het monster, zelfs een duivels wezen is. Niemand…

Volksverhaal - FAB045 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
Ik heb wel eens wat gehoord over alchemie. Daarmee maakt men een kleien mannetje. Dat is zo'n onsterfelijk mannetje, gemaakt van klei en dan gaat het leven.

Volksverhaal - SAVEL003 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
Groningse studente vertelt over bijgeloof en gebruiken rond zwangerschap en geboorte.

Volksverhaal - KEMP037 - Van kerken, kapellen en wonderbeelden: De vrijmetselaar

legende

1925
Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke geloof afzweren en een crucifix met een bijl in…

Volksverhaal - KEMP021 - Van kerken, kapellen en wonderbeelden: Het gestolen Mariabeeldje

legende

1925
In de ruiterstraat te wijk-Maastricht lag een oud vrouwtje al weken op sterven. Op een dag bezocht een andere vrouw haar en aan haar vertelde ze over haar wens om te sterven. Deze vroeg haar of ze niet nog wat te biechten had. In eerste instantie…

Volksverhaal - KEMP012 - Winandus van Elsloo

legende

1925
De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God; deze zorgt ervoor dat Winandus nog vóór zijn…

Volksverhaal - KEMP010i - Van Sint Gerlacus: Kerkdeuren gaan vanzelf voor den Heilige open

legende

1925
Elke dag ging de heilige Gerlacus naar het graf van de heilige Servatius. Gewoonlijk was hij voor de metten in de kerk, maar het kwam ook voor dat de kerkdeur al gesloten was als hij aankwam. Als dit gebeurde, werd de kerkdeur altijd door een…

Volksverhaal - KEMP006e - Van Sint Lambertus ( † 698): Wonderteekenen bij zijn marteldood

legende

1925
De Heilige Lambertus wordt op bevel van Alpais Alpaica, door haar broer Dodon en zijn mannen vermoord. Toen de moordenaars bij zijn verblijf kwamen zagen zij een groot kruis in de lucht hangen. Ook Alpais Alpaica overkwam iets wonderlijks, er kwamen…

Volksverhaal - KEMP002 - Van den H. Designatus

legende

1925
De Heilige Designatus, vierde bisschop van Maastricht, verkozen in 440 en begraven aldaar, zou drie edelen, die in de Maas waren verdronken, uit de dood weer ten leven hebben gewekt. Uit dankbaarheid schonken de drie edelen de bisschop al hun…

Volksverhaal - JCOHEN74 - Kamper steur

sage

1919
Als Kampen een zeer edele ridder verwacht wordt de beste kok ingeschakeld. Deze verzint een geweldig meergangen menu. De belangrijkste gerechten zijn steur en kaviaar. Dan meldt de edele ridder zich ziek en wordt het etentje verdaagd. Nu zit Kampen…

Volksverhaal - JCOHEN66 - Wildervank

cohen21.jpg

sage

1919
Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun streven. Op een dag overleed de man Wildervank. De vrouw…