Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (86 in totaal)

Volksverhaal - VODA_015_08 - [Zonder titel]

sage

van woensdag 01 september 1976 t/m dinsdag 30 november 1976
Als iemand niet begraven wordt vóór een zondag, dan sterft er nog iemand.

Volksverhaal - GROTM066 - [Zonder titel]

sage

donderdag 23 november 2006
Een huis waarin al mensen gewoond hebben, moet opnieuw gezegend worden met gebeden en wierook. Ondanks dat zag de moeder van de verteller in het huis een vrouw tussen de slaapkamers heen en weer lopen. Ze komen erachter, dat een vorige bewoonster…

Volksverhaal - BRAND022 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
De wezens bieden Brandaan bij het afscheid eten en schatten aan. Brandaan weigert het aanbod en vaart weg.

Volksverhaal - KEMP075 - Van stichtingen en oorsprongen: De Snellesprong

sage

1925
Erbert, de heer van Belfeld, kreeg bezoek van een pelgrim, die zijn gelaat bedekt hield en om onderdak vroeg. De streek werd in die tijd geteisterd door Noormannen, maar omdat de pelgrim zei op weg te zijn naar Jeruzalem, vertrouwde Erbert de man.…

Volksverhaal - KEMP001s - Relieken groeten relieken

legende

1925
Een der rijksgroten verkrijgt op onrechtmatige wijze een eigendom der Sint-Servaas-kerk. Tevens verdreef hij de daar werkende arbeiders. Dezen vluchtten naar Maastricht. Daar baden ze bij het lichaam van hun beschermheilige Sint-Servatius. Op…

Volksverhaal - KEMP001d - Van Sint Servatius (Het visioen van St. Servaas)

legende

1925
Sint Servaas gaat om Pelgrimtocht om God tot barmhartigheid te bewegen ten gunste van de zondaars in Gallië. Dan ziet hij in een visioen Jezus Christus, met aan zijn zijde de Heilige Maagd Maria, Petrus, Paulus en vele andere heiligen. Zij bidden…

Volksverhaal - RKOMA067 - [Zonder titel]

sage

donderdag 12 augustus 2004
Een vrouw vertelt over haar overleden vriendin en vader die na hun dood zijn teruggekomen.

Volksverhaal - OVER1341 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Roemer Visscher heeft een aantal gasten op bezoek gehad. Bij het afscheid zeggen zij: 'Goede nacht, heer Visscheer, en wel bedankt. U kunt de schade weer eens inhalen.' Waarop Visscher antwoordt: 'Ik ben daar gek, die zal mij vanzelf wel overkomen.'

Volksverhaal - COHEN041 - De bergtoren van Deventer

pl26.jpg

sage

1918
Eens waren er twee zusters Martha en Beatrix. Ze waren gelijk aan rijkdom, gelijk aan vroomheid, maar Martha was iets groter van lengte. Volgens het verhaal verschillen de torens van de Bergkerk daarom ook van lengte. Ze waren onafscheidelijk. Op een…

Volksverhaal - OIRSCHOT008 - De man die terug moest komen

sage

zondag 17 april 1966
In een café schuin tegenover de Zwaan zat Jan Bax met zijn vader en een vreemdeling. Toen Jan Bax weg wilde gaan zei de vreemdeling: "Je kunt wel gaan, maar je komt terug." Jan Bax snapte het niet en zei: "Waarom zou ik terugkomen," en vertrok. Na…

Volksverhaal - CBOEK539 - Bloedverwantschap

mop

1835
Non die wordt bestraft voor het kussen van een jongen bij het afscheidnemen, antwoordt dat de moeder van de jongen haar moeders enige dochter is.

Volksverhaal - OVER0758 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Deurwaarder Arentsbergen moest een muiter van Dort naar het Hof in Den Haag brengen. Hij deed dit met een list. Hij liet een jacht met een stel soldaten daar in de haven liggen, en ging bij zijn slachtoffer logeren alsof het zijn kameraad was. Hij…

Volksverhaal - ROOS0043 - De verdwenen oorbel

1296.jpg

broodjeaapverhaal

woensdag 03 maart 2004
De beheerster van het Witsenmuseum te Amsterdam is ervan overtuigd dat Marie Witsen-Schorr de hand heeft gehad in de tijdelijke verdwijning van haar groene oorbel. De weduwe van de schilder, fotograaf Willem Witsen, overleed in 1943. Bij testament…

Volksverhaal - OVER0641 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Toen Jacobus Keijser 16 was kreeg hij 's nachts een zaadlozing en schreeuwde het hele huis wakker. Iedereen vroeg hem steeds maar wat er was, want hij werd onwel en zei steeds dat hij sterven moest. Uiteindelijk zei hij: "Ik moet sterven, want ik…

Volksverhaal - OVER0567 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een kleermakertje stak een lange man in het pak. De kraag zat zover dicht dat de man gedwongen werd naar boven te blijven kijken. Het kleermakertje nam afscheid en wilde weer gaan, waarop de man zei: "Och meester, geef mij voor het laatst de hand,…

Volksverhaal - OVER0220 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Deurwaarder Arentsbergen moest een muiter van Dort naar het Hof in Den Haag brengen. Hij deed dit met een list. Hij liet een jacht met een stel soldaten daar in de haven liggen, en ging bij zijn slachtoffer logeren alsof het zijn kameraad was. Hij…

Volksverhaal - OVER0006 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Porcius Cato had er veel moeite mee om afscheid te nemen van de mooie vrouw van Marphadates, toen zijn bezoek daar ten einde kwam. De spotters zeiden, dat Porcius en Marphadates twee vrienden met een ziel waren. Marphadates' vrouw heette namelijk…

Volksverhaal - PS001 - [Zonder titel]

1062.jpg

sage

1993 - 2002
De barman voelt een klant binnenkomen, maar ziet niemand; wel staat een stoel naar achter geschoven. Een collega van hem ziet ineens alle kaarsen uitgaan en gaat er vandoor; onderweg flakkert iedere straatlantaarn, die hij passeert. De eerste barman…

Volksverhaal - DYKFRIES2021 - Drie goede levenslessen

28859007296_f7ca8ec22c_b.jpg

sprookje

1896
Een jong stel trouwt, maar is erg arm. Een heer biedt de jongen duizend gulden per jaar als hij direct voor hem komt werken. Zonder afscheid te mogen nemen gaat hij mee op reis. Na zestien jaar krijgt hij zijn loon en daarbij drie adviezen: hij moet…

Volksverhaal - KOOIJMAN0219 - [Zonder titel]

sage

woensdag 05 december 1962
Sommige mensen wachten met overlijden totdat ze van iedereen afscheid hebben kunnen nemen.

Volksverhaal - MVS025 - Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam

legende

1425 - 1434
25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht
De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij lastig door haar te zeggen dat haar vader bij hen…

Volksverhaal - GENDT227 - Vrijmetselaar wordt door duivel gehaald

sage

augustus 1967
Een boer, tevens vrijmetselaar, heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Hij leeft daarom in weelde. Dan is echter zijn tijd gekomen om te sterven. Hij weet dit en geeft een afscheidsmaal voor zijn gezin. Na het eten komt de duivel, die hem meeneemt…

Volksverhaal - INZ00365 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 11 maart 2011
Op het werk van een Rotterdamse vrouw, waar vroeger turf werd gestoken, spookt het. Door een soort vortex zien zij en haar collega's schimmen uit het verleden. Ook thuis heeft zij een keer een geestesverschijning gezien.

Volksverhaal - INZ00323 - [Zonder titel]

sage

donderdag 11 augustus 2011
Een vrouw verhuist naar Amsterdam. Volgens de cultuur van haar donkere vriend had het huis eerst gereinigd moeten worden, wat in de drukte niet is gebeurd. Ze krijgt een dochter en met name haar dochter ziet veel geesten en schimmen, die niet uit het…