Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (72 in totaal)

Volksverhaal - Voda_022_02 - [Zonder titel]

sage

maart 1977
Koster sluit per ongeluk een biddend oud vrouwtje in de kerk. Om 12 uur 's nachts schrok ze wakker. Alle kaarsen gingen branden. De geest van een overleden priester vraagt of iemand hem kan helpen bij de mis. De vrouw antwoordt niet uit angst. Een…

Volksverhaal - BEATRIJS1 - Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel.

beatrijs.jpg

legende

1995
Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de vriend kleding en andere kostbaarheden voor haar…

Volksverhaal - Kooijman1971 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 05 oktober 1963
Bij het openen van een evangelieboek met een kruisduit gaan heksen achterstevoren naar het altaar zitten. Met de opmerking dat er bij gezegd werd dat wel een kwart van de vrouwen achterstevoren in de kerk zat.

Volksverhaal - NEHAL01 - Nehalennia – taalkundige oplossing voor een Zeeuws raadsel

Nehalennia (1).jpg

mythe

dinsdag 25 oktober 2016
Afgaande op de altaren en votiefbeelden die in de omgeving van Domburg zijn gevonden, werd de godin Nehalennia in de pre-christelijke periode meer aanbeden dan Wodan of Donar, Zij bood als godin bescherming aan zeelui, vissers en kooplieden. Haar…

Volksverhaal - REUKWERKVENUS03 - Geneesmiddel voor een zweerende Duym

mop

1750
Mary gaat biechten omdat ze zo'n pijn aan haar duim heeft. De pater Heer Lubbert weet er wel wat op: ze moet haar duim in haar vagina steken. Dan gaat het wel over. Na twee weken komt Mary weer biechten en zegt ze dat de pijn over is. Maar nu heeft…

Volksverhaal - VODA_009_17 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 19 september 1975
Om de moord op een meisje te memoreren hangen drie kruisen op het altaar; opmerkelijk is dat drie mannen ruggelings naar het altaar zitten. In de buurt van de moordplaats spookt het, mensen zien schimmen, het damhek gaat vanzelf open en dicht.

Volksverhaal - VODA_010_09 - [Zonder titel]

personal narrative

april 1976
Vrouw die hoort dat de zegening bij de eerste kerkgang na de geboorte niet alleen dank is voor het krijgen van een kind, maar ook een vraag is voor een volgend kind, besluit niet meer naar de kerk te gaan.

Volksverhaal - ENGELS122 - Voorteken

sage

zondag 03 juni 1962
Priester kijkt gelovigen nooit aan, want hij herkent zondaars aan een bijenkaar op hun hoofd.

Volksverhaal - BLECOURTNB0362 - 7. Bakel 6. Van de boer en de bisschop

sage

1980
Boer die bij bisschop op bezoek gaat heeft onderweg gerepeteerd dat hij hem moet aanspreken met monseigneur, maar vergeet toch wat hij moet zeggen. Dan vraagt hij maar of Jezus Christus thuis is. De bisschop zit net te eten, op de vraag of er nieuws…

Volksverhaal - PICARDT023 - [Zonder titel]

fol67aaPicardt.gif

sage

1660
Beschrijving van de altaren van de heidenen en het gebruik als offerplaats, en hoe voorspellingen tot stand komen.

Volksverhaal - PICARDT004 - Van de groote Steen-hoopen, die meestendeels in de Vriesche Drenth, en oock in eenighe neast-gelegene Landen gesien werden.

fol23Picardt.gif

sage

1660
Beschrijving van de steenhopen; kritiek op bestaande meningen, o.m. dat het werk van de duivel is, over oorsprong en betekenis van de steenhopen. Picardt stelt het plaatsen ter nagedachtenis zijn waar de urnen met de as van reuzen worden bewaard.

Volksverhaal - GROTM071 - [Zonder titel]

Groningen 028.jpg

sage

zaterdag 25 november 2006
Van kerken in de omgeving wordt verteld dat ze Noormannenpoortjes hadden en Leprozenvensters. Door de lage ingangen zouden de mensen automatisch buigen naar het noorden - wat verordonneerd zou zijn door de Noormannen. De lage vensters waren bedoeld…

Volksverhaal - KUSTERS00114 - [Zonder titel]

sage

maandag 26 maart 1962
Op Belgeren onder Vlierden woonde Biemans een smeerlap die stookte tegen pastoor Pistorius in Vlierden. Die pastoor was wel een aardige die de mensen heel lang in de kerk hield. Er ging bijna niemand meer in Vlierden naar de kerk; ze gingen allemaal…

Volksverhaal - KEMP327 - Van verzuimde bedevaarten en ongeldige missen: De ongeldige mis

sage

1925
Een arme jongen die door zijn moeder uit bedelen wordt gestuurd, overnacht op een keer in een kerk. Daar ziet hij 's nachts een priester verschijnen, wanhopig uitroepend: 'Komt er dan nu niemand om nu de mis te dienen?'
De jongen vertelt de volgende…

Volksverhaal - BRAND026 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
De ankerkabel wordt doorgesneden zodat Brandaan en de monniken naar huis kunnen. Bij aankomst laat Brandaan het boek zien waarin de wonderen die ze onderweg tegenkwamen, staan beschreven. Kort daarna sterft Brandaan.

Volksverhaal - KEMP228 - Van heksen en maren: Voor mij is geen zaligheid

sage

1925
Een kraamvrouw wordt de vijfde dag na de bevalling zinneloos. Een Witte Pater uit Rijckholt weet haar te genezen. Zij mag echter niet antwoord geven op de vraag die de wasvrouw haar stelt als zij weer teruggekeerd is in haar eigen plaats. De wasvrouw…

Volksverhaal - DEBOER031 - [Zonder titel]

personal narrative

maandag 28 augustus 2006
Geïnterviewde vertelt over haar ervaringen met het Christendom.
Vroeger op school moest ze elke donderdag vasten om het lijden van Christus te voelen. Zelf vast ze ook nog, om haar lichaam te reinigen. En toen haar kat was overleden.
Ze heeft…

Volksverhaal - kemp046 - Reginald van Valkenburg

sage

1925
Op de ruïne van Valkenburg spookt het 's nachts. Zes eeuwen geleden bestond het slot nog in volle glans en woonden er twee broers, Reginald en Waleram van Valkenburg. Ze waren allebei verliefd op het meisje Alix, maar Alix koos voor Waleram.…

Volksverhaal - LAAN032 - Stenhoesheerd

pic92.jpg

sage

1930
Een heer wordt verliefd op een meisje. Om haar te krijgen moet hij van haar in de vroegmis zweren dat hij zijn ergste vijand zal verslaan. Hij komt te laat en de priester wil geen tweede vroegmis, waarop de heer de priester doodt. Hij vlucht zijn…

Volksverhaal - KEMP034 - Van kerken, kapellen en wonderbeelden: Het sprekende Christusbeeld te Roermond

legende

1925
Joanna van Randenraet had de gewoonte om dagelijks voor een zeker kruisbeeld een tijdje te bidden. Op een dag had zij geen tijd voor het normale gebed en beloofde ze het beeld later terug te komen. Toen opende het beeld de mond en vroeg: "Johanna,…

Volksverhaal - DEVOOYS107 - Vander gheboerten ons heeren

exempel

In iets andere bewoordingen dan DEVOOYS106, het volgende verhaal:
De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op het…

Volksverhaal - DEVOOYS106 - Van enen scolierkene die een lesse singhen soude te mettene

exempel

De scholier moet tijdens de kerkdienst van kerstnacht een les zingen. In tegenstelling tot zijn meester kan het kind een baby horen huilen en deze ook in doeken gewikkeld op het altaar zien liggen. Het zingen lukt niet, omdat steeds wanneer het kind…

Volksverhaal - KEMP014 - Onze-Lieve-Vrouwe-Bidweg te Maastricht

legende

1925
Toen men het in Maastricht niet eens was over de weg die men met de bedvaart moest volgen van de Minderbroederskerk naar de Onze Lieve vrouwenkerk, verliet Maria haar altaar en droeg ze het kindeke Jezus bij haar. Een oude vrouw genaamd Anna, zag…

Volksverhaal - KEMP011 - Sint- Norbertus en de spin

legende

1925
Toen Sint-Nobertus eens de heilige mis opdroeg, viel er een spin in het Heilig Bloed. Dronk hij het Heilig Bloed met de spin dan moest hij sterven; nam hij de spin uit de kelk dan schond hij de regels van de kerk, doordat hij dan het Heilig Bloed…