Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (63 in totaal)

Volksverhaal - FRANKE138 - Op Zondag zwemt de haring niet

sage

1934
Een vlettenverhuurder beweerde dat de haring niet zwom op zondag. Twee vissers gingen toch varen en vingen zo een grote vangst.

Volksverhaal - ROODKAPJE034 - TOOVER PRENTENBOEK DE LOTGEVALLEN VAN ROBINSON CRUSOË DE GESCHIEDENIS VAN ROODKAPJE DE GESCHIEDENIS VAN DE GELAARSDE KAT

sprookje

1872
Er leefde eens een lief meisje en zij werd Roodkapje genoemd. Op een dag werd zij door haar moeder naar haar zieke grootmoeder gestuurd om wafels te brengen. Toen ze bijna bij de uitgang van het bos was, zag zij een grote wolf op haar af komen. Die…

Volksverhaal - HEIDEGRON006 - Schimpnaam Pieterburen

sage

Doordat de landarbeiders van Pieterburen altijd hun pet achterstevoren droegen om hun nek tegen verbranding te beschermen, worden ze nu ook wel 'Klep-ien-nekken' genoemd. Tijdens diezelfde werkzaamheden, droegen ze vaak een lange witte onderbroek,…

Volksverhaal - FAUST48 - Doctor Faustus schenct de studenten tot Leipsich een vat wijns

sage

1592
Enkele studenten uit Hongarije, Polen en uit Oostenrijk vragen Faustus mee naar de jaarmarkt in Leipzig.
In Leipzig komen zij langs een stel arbeiders die een wijnvat uit een wijnkelder proberen te krijgen, maar hoeveel moeite zij ook doen, het lukt…

Volksverhaal - IUNIUS001 - [Zonder titel]

legende

De Dordrechtse maagd Soter had drie penningen in haar buidel. Deze buidel raakte echter nooit leeg, want de drie penningen verschenen steeds weer opnieuw. Met het oneindige geld besloot Soter de bouw van de kerk en de arbeidslieden te betalen. De…

Volksverhaal - CJ119105 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 07 augustus 1979
Een boer betaalt zijn arbeiders zo weinig, dat veel van de arbeiderskinderen – die nauwelijks kleren dragen – sterven. Als de boer en de boerin vervolgens iedere nacht kindergeluiden in hun schuur horen, raadplegen ze Piter Poes de…

Volksverhaal - RKOMA307 - De essentie van het begrip 'Leugenbank'

personal narrative

woensdag 14 maart 2007
In Dordrecht zijn leugenbanken aan de Merwekade, op het Groothoofd, het Statenplein, in het Park Merwesteyn, en in het Weizigtpark, waar gepensioneerde vertellers elkaar verhalen en moppen vertellen en flink opscheppen.

Volksverhaal - CJ115401 - [Zonder titel]

mop

woensdag 10 augustus 1977
Een boer gaat na gedane arbeid in zijn huis eten zonder zijn knechten te eten te geven. Als één van de knechten een paar wortels uit het land trekt, wordt hij hierop aangesproken door de boer. Als de knecht vraagt wat de boer dan met de wortels wil…

Volksverhaal - CJ113809 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 03 september 1974
Een aantal boerenknechten wordt gortepap in het vooruitzicht gesteld, maar de waterige substantie die ze krijgen lijkt er in de verste verste niet op. Alleen onderin de kom – niet te bereiken met de lepel – zitten wat gortkorrels. Als de…

Volksverhaal - CJ113806 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 03 september 1974
Als arbeiders een vaart graven, roept de baas - als hij ziet dat er een bocht in de vaart zit - ineens uit 'A...krom!'. Sindsdien heet de plaats die bij het water ligt Akkrum.


Volksverhaal - CJ113625 - [Zonder titel]

mop

maandag 02 september 1974
Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt of de lucht er betrouwbaar genoeg uitziet om met…

Volksverhaal - CJ113330 - [Zonder titel]

sage

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
In bepaalde schuren deugt het niet: overnachtende arbeiders worden zomaar opgenomen en weggesmeten; schuurdeuren klapperen; wagens komen in beweging. Het zijn spookschuren.


Volksverhaal - CJ113130 - [Zonder titel]

sage

donderdag 22 augustus 1974
Een tovenaar wil een praatje maken met een stel arbeiders, maar de arbeiders hebben het te druk met mest uitstrooien. Even later laten de meststrooiers zich toch verleiden tot een korte pauze. De tovenaar zorgt er vervolgens voor dat alle mest netjes…

Volksverhaal - CJ113023 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 20 augustus 1974
In een bepaalde schuur gebeuren vreemde dingen: een spookschuur. Op een bepaalde plek op de grond kan je niet liggen. Overnachtende arbeiders worden ruw van die plaats gesmeten. Ook een hond heeft eens een flinke klap gehad. Een vrouw ziet 's nachts…

Volksverhaal - KEMP287 - Van spokende dieren en dingen: Een spookkat

sage

1925
Nachtwerkers in een fabriek hoorden herhaaldelijk een kat, waarmee het niet pluis was. Ze sloegen ernaar en raakten het, maar de kat liep geen verwondingen op. Er was vaak een bellend geluid om het heen te horen, zonder dat het dier een bel droeg.

Volksverhaal - KEMP243 - Van plagen: Steenwerpen te Baarlo

sage

1925
Op de Douwenhoff werden arbeiders voortdurend met aarde begooid en wie dat deed was niet te zien.

Volksverhaal - KEMP095 - Van profetieën en voorteekenen: Luchtverschijnselen

sage

1925
In de hoge Peel ziet men bij warm weer luchtverschijnselen. De arbeiders vrezen deze beelden als zijnde voorboden van gewichtige gebeurtenissen als rampspoed en oorlogen.

Volksverhaal - LAAN001b - Dikke Boom in 't Slòchterbos

piclaan.jpg

sage

1930
Een prinses ging mee op jacht met een aantal heren in het Slochterbos. Zij plantte een beuk in het bos, opdat zij haar niet zouden vergeten. De boom zou blijven staan, zolang er valken in het bos zouden zijn.

Volksverhaal - KEMP006c - Van Sint Lambertus ( † 698) : De bronnen van Wintershoven en Holset.

legende

1925
Landoald laat een kerk bouwen in de dan nog waterloze streek Wintershoven. Als de werklieden dorst krijgen bidden Lambertus en Landoald tot God om hulp. Vervolgens maakten ze aan de voet van een heuvel het teken van het kruis, staken hun staf in de…

Volksverhaal - KEMP001s - Relieken groeten relieken

legende

1925
Een der rijksgroten verkrijgt op onrechtmatige wijze een eigendom der Sint-Servaas-kerk. Tevens verdreef hij de daar werkende arbeiders. Dezen vluchtten naar Maastricht. Daar baden ze bij het lichaam van hun beschermheilige Sint-Servatius. Op…

Volksverhaal - DVTEX844 - [Zonder titel]

1124.jpg

mop

woensdag 17 december 2003
[Foto: "Lekker modern met het goede van vroegah. CDA, J.P. Bak Ellende. We zullen de arbeider is een poepie laten ruiken"]

Volksverhaal - ZEEUW159 - Toovenaars.

sage

1923 - 1932
Een man, die de dokter moet halen, raakt op de terugweg aan het dwalen en komt pas thuis als de baby er al is. Oorzaak zou de toverkundige knecht J. B. zijn.

Volksverhaal - ZEEUW158 - Toovenaars.

sage

1923 - 1932
Een knecht tovert een fles drank vanuit een verre herberg; hij gaat hierbij in trance en lijkt dan wel een dode. Ook liet hij op een keer de weg vol witte konijntjes komen, zodat de wandelaars niet verder konden.

Volksverhaal - CJ105034 - [Zonder titel]

mop

donderdag 05 juli 1973
Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet hij wat wonderolie in hun kopjes. Ze zijn nog niet…

Volksverhaal - CJ105012 - [Zonder titel]

mop

donderdag 05 juli 1973
Bij een boer zijn twee arbeiders aan het maaien. Er komt een donder- en regenbui opzetten. De arbeider aan de ene kant van het veld is kletsnat, de ander voelt geen druppel regen. Een ongeluksbui.