Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (297 in totaal)

Volksverhaal - FRANKE141 - Het kerkhof op Terschelling

sage

1934
Voor Terschelling lag een Engelse vloot die Terschelling wilde veroveren. De admiraal bespiedde met een kijker bespiedde het land om te kijken hoe het zat met de bezetting en munitie van Terschelling. Hij twijfelde of hij een fort zag en ging daarom…

Volksverhaal - ROELANDSLIED1 - Het Roelandslied

Roelandslied.jpg

sage

1970
De Saraceense koning Marsil verzon een list om koning Karel te verslaan: hij bood Karel vrede aan, maar ondertussen zou koning Karels onderhandelaar Ganelon zijn koning verraden. Bij de terugtocht naar Frankrijk bleef een achterhoede die uit de…

Volksverhaal - FRANKE115 - De strandjutters van Delfzijl

mop

1934
De strandjutters van Delfzijl kregen het voor elkaar Petrus aan de hemelpoort voor de gek te houden. Hoe Petrus erin trapte is onbekend, maar ze hadden de beste plaatsen in de hemel gekregen. Een Appingadammer die geen goed leven had geleefd en daar…

Volksverhaal - 21INVOER009 - [Zonder titel]

20160901_141534-1.jpg

sprookje

[Close-up van een doosje. Jaar van vervaardiging 1671 en initialen SA, gesneden uit de coquilla (ook wel corozo) noot. Rondom dit doosje zijn fabels gesneden, waaronder die van Reynaert de vos en de ooievaar.]

Volksverhaal - 21INVOER008 - [Zonder titel]

20160901_141548.jpg

sprookje

[De vos Reynaert en de ooievaar. Gesneden uit de Zuid-Amerikaanse coquilla (ook wel corozo) noot, geimporteerd door de Portugezen, een naaigerei doosje vervaardigd door een aanstaande bruidegom in 1671.]

Volksverhaal - KOOIJMAN1087 - [Zonder titel]

sage

woensdag 23 januari 1963
Een verhaal van een schipper die de verteller goed gekend heeft. Er lag een schuit in Schiedam waar veel herrie en lawaai op werd gemaakt, en een gebons. De schipper ging kijken, maar er was niemand te zien. Het vreemde was, dat hij naar voren liep…

Volksverhaal - FAUST59 - Van een versamelt crychsheyr teghens den vryheere, denwelcken Doctor Faustus aen des keysers hof eenen hertshoren op syn hooft getoovert badde; int 19e jaer van synder ghelofte

sage

1592
Faustus ziet bij Eisleben zeven paarden op hem afkomen. Hij herkent de graaf bij wie hij destijds een hertengewei op het hoofd getoverd heeft. Faustus houdt stil en de groep komt op hem af. Hij maakt zich onzichtbaar. Nu houdt de graaf stil en…

Volksverhaal - FAUST39 - Doctor Faustus vercoopt vyf verckens, het stuck voor ses guldens

sage

1592
Doctor Faustus maakt [tovert] vijf vetgemeste varkens, die hij voor zes gulden per stuk verkoopt onder de voorwaarde dat ze het water niet in mogen. Nadat de varkens door de modder gerold zijn, drijft de varkenskoper ze het water in. Ze verdwijnen en…

Volksverhaal - FAUST36 - Doctor Faustus eet een voeder hoy in syn lyf

sage

1592
Doctor Faustus komt in Zwickau tijdens een wandeling een boer tegen met een wagen vol hooi. Hij vraagt aan de boer voor hoeveel geld hij zo veel hooi mag eten als hij kan. De boer denkt dat Faustus een grapje maakt en zegt dat het een halve stuiver…

Volksverhaal - FAUST35 - Doctor Faustus bedriecht eenen rostuyscher

sage

1592
Faustus bedriegt een paardenkoper op een jaarmarkt. Hij maakt een paard dat op deze jaarmarkt sterk in de smaak valt bij veel kooplieden. Hij verkoopt het voor veertig gulden aan een paardenkoper en vertelt hem dat hij hiermee niet het water in moet…

Volksverhaal - FAUST34 - Hoe dat Doctor Faustus gelt van eenen jode ontleende ende hem synen voet te pande gaf, denwelcken hy selver in des joden presentie afsaechde

sage

1592
Men pleegt te zeggen dat een tovenaar in een jaar niet één halve stuiver rijker wordt. Dit geldt ook voor Faustus, want in het begin waren de beloften van Mephostophiles zeer groot, maar het waren meestal leugens. Dit zit in de aard van duivel. De…

Volksverhaal - KIVIET1 - Kiviet den boer uit de Peel

ms Kiviet den boer uit de Peel  (300dpi-pdf) 001.pdf

mop

donderdag 01 januari 1970
Als boer Kiviet stenen gooit naar de vogels, gooit hij per ongeluk zijn enige paardje dood. Hij wil het paardenvel om de markt gaan verkopen en overnacht in een boerderij, waar de boerin en de buurvrouw stiekem van lekkernijen snoepen. Kiviet…

Volksverhaal - KOOIJMAN0943 - [Zonder titel]

sage

donderdag 17 januari 1963
Een boerenmeid haalt een grap uit met Spanjaarden. Ze varen in een bootje en ze wijst met haar vinger naar de kant: "Kijk daar eens!" De Spanjaarden kijken, maar er is niks te zien. Ondertussen begint de meid te schommelen met het bootje. De…

Volksverhaal - HBedrog01 - Heydens bedrog

Bedrog1.png

lied

1721
Een welbespraakte zigeunerin vertelt een juffrouw dat er een goudschat in het huis bewaard wordt door een geest, maar dat zij de geest wel kan verdrijven, in een ritueel met veel zilver. Uiteindelijk blijkt de juffrouw opgelicht te zijn, en is de…

Volksverhaal - DYKFRIES2145 - [Zonder titel]

sage

1896
Een jonge man verloor zijn vrouw en wenste dat ze bij hem terug kon komen. Na haar begrafenis kwam zijn vrouw ineens bij hem terug. Ze zag er nog net zo uit als vroeger. Ze leefden lange tijd gelukkig samen en kregen kinderen. Toen de vrouw op een…

Volksverhaal - DYKFRIES2123 - [Zonder titel]

sage

1896
In Herbaijum woonde een oud-soldaat die bekend stond als duivelskunstenaar. Hij had ooit een boerin geholpen die een kraambeen (afgesloten ader in een been, in de eerste zes weken na een bevalling) had. Het been zou afgezet worden. De oud-soldaat…

Volksverhaal - DYKFRIES2076 - Rooken of niet

mop

1896
Een weduwe wil niet dat haar zoon rookt, maar de zoon bedenkt een list. Als hij zijn moeder voorleest uit de Bijbel, last hij af en toe de zin "ende sy rookten ende sy smookten" in. Omdat het in de Bijbel staat, mag de zoon van de moeder ook wel…

Volksverhaal - DYKFRIES2043 - Eene nicht in Amsterdam

sage

1896
In de tijd dat er nog geen stoomboten waren, was het een zeldzaamheid als iemand vanuit Friesland naar Amsterdam reisde. De reis werd als gevaarlijk beschouwd: in de grote stad kon van alles gebeuren. Een jongeman uit Makkum heeft niet veel van de…

Volksverhaal - DYKFRIES2049 - Een dag baas

mop

1896
Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil dat, op voorwaarde dat hij een dag in het jaar baas mag zijn. Op een dag zegt hij dat dit de dag is waarop hij baas wil zijn en de…

Volksverhaal - DYKFRIES2047 - Van eene boerendochter die bijziende was

mop

1896
De dochter van een rijke boer is zo bijziend dat vrijers steeds op haar afknappen. Haar moeder bedenkt hoe ze een vrijer kan laten geloven dat ze goed ziet: ze zal een naald op tafel leggen en het meisje zal doen alsof ze deze ziet. De vrijer trapt…

Volksverhaal - CJ122805 - [Zonder titel]

sprookje

maandag 24 september 1979
Een arme schoenmaker droomt een paar nachten achter elkaar dat hij op een bepaalde brug in Amsterdam zijn geluk zal vinden. De schoenmaker spoedt zich naar de hoofdstad en stelt zich op op de bewuste brug. Pas als hij voor de derde opeenvolgende dag…

Volksverhaal - CJ121202 - [Zonder titel]

d6ae08afdfd75654b4578772308a2ac0.jpg

sprookje

vrijdag 03 augustus 1979
Een arme schoenmaker droomt dat hij op een bepaalde brug in Amsterdam een persoon zal ontmoeten die hem erg rijk zal maken. Hij spoedt zich naar de hoofdstad en stelt zich op op de bewuste brug. Pas tegen de avond spreekt een mannetje dat zich ook al…

Volksverhaal - KUSTERS00404 - [Zonder titel]

sage

maandag 16 april 1962
Er zijn ook gloeiende mannen. Die hebben toen ze leefden hun vee geschut (laten weiden) op andermans grond. Soms zijn het ook valse landmeters die de grenzen tussen Asten en Someren met een valse eed verkeerd hebben aangegeven.

Volksverhaal - CJ119905 - [Zonder titel]

mop

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Twee jongens die onder de dienstplicht uit willen komen wenden voor dat ze respectievelijk doof en blind zijn. De arts heeft de jongens wel in de gaten en gooit de 'dove' jongen bij diens vertrek een rijksdaalder na op de trap. Als de jongen de munt…

Volksverhaal - CJ117832 - [Zonder titel]

mop

vrijdag 14 april 1978
Een koopman te paard wil op een koude avond in een herberg bij de kachel zitten, maar ziet dat alle plaatsen bij de kachel al bezet zijn. De koopman bestelt hierop een borrel en een zoute haring voor zijn paard. Omdat de herberggasten niet willen…