Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (89 in totaal)

Volksverhaal - FRANKE153 - Het steenen brood

sage

1934
De mensen in Westeel leefden losbandig. De zee maakte daar een einde aan en verzwolg bijna heel Westeel. Iedereen kwam tot schuldbesef en beloofde verbetering, behalve de bakker. Hij wilde niet vluchten en daarom vloeide het water zijn oven binnen en…

Volksverhaal - BEATRIJS1 - Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel.

beatrijs.jpg

legende

1995
Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de vriend kleding en andere kostbaarheden voor haar…

Volksverhaal - ROODKAPJE027 - ROODKAPJE EEN SPROOKJE VAN MOEDER DE GANS

sprookje

1864
Roodkapje was een mooi, slim en lief meisje maar toch heeft ze haar moeder groot verdriet gedaan, door niet te luisteren. Zij hield veel van haar grootmoeder en toen de ziek was, wilde Roodkapje er graag heen. Van haar moeder kreeg ze wafels mee om…

Volksverhaal - SINNINGHE05 - Hertogin Eleonora

sage

1943
Eleonora van Engeland, tweede vrouw van Hertog Reynald en moeder van zijn twee zonen, had vijanden aan het hof die de hertog wijs gemaakt hadden dat zijn vrouw melaats was, waardoor ze weggestuurd werd. Eleonora is met de kinderen naar het hof gegaan…

Volksverhaal - FAUST15 - Een ander vraghe die Doctor Faustus met den gheest hadde

sage

1592
Faustus wil van zijn geest weten wat die had gedaan om God te behagen als hij een mens en geen geest was geweest. De geest antwoordt dat hij dan God trouw gediend zou hebben en nooit zou vertoornen.
De geest zegt dat Faustus zelf verantwoordelijk is…

Volksverhaal - FAUST14 - Eene disputatie van der helle, Gehenna genoemt. Hoe datse gheschapen ende ghestelt is. Oock van de pyne, die daerin is

sage

1592
Doctor Faustus heeft nog steeds berouw in zijn hart en denkt vaak na over wat hij gedaan heeft door zo licht na te denken over de zaligheid van zijn ziel. Zijn berouw is echter hetzelfde als dat van Caïn en Judas, in de zin dat hij net als hen geen…

Volksverhaal - FAUST13 - Doctor Faustus disputeerde voorder met synen gheest Mephostophiles van het gheweldt des duyvels

sage

1592
Doctor Faustus vraagt zijn geest naar de regering, raad, geweld, aantasting, verzoekingen en tirannieën door duivels. Mephostophiles raadt hem de vraag af, omdat het antwoord Faustus alleen maar mismoedig maken zal. Zodra Lucifer uit de hemel…

Volksverhaal - FAUST12 - Vraghe in wat ghedaente den verstooten engel geweest is

sage

1592
Faustus vraagt zijn geest wat voor gedaante Lucifer had voordat hij uit de hemel verstoten werd. Zijn geest vraagt hem drie dagen voordat hij de vraag beantwoordt. Hierna vertelt hij hem dat Lucifer vroeger een engel was en op alle manieren volmaakt…

Volksverhaal - BLECOURTNB0416 - 7. Eindhoven 3. De Eindhovendse kerktoren

sage

1799
De bouwmeester krijgt niet het vertrouwen om een behoorlijke spits op de toren te zetten, maar men laat er een kleine, voorlopige kap op zetten. Uit wraak bouwt de bouwmeester in Woensel een hoge en fraaie torenspits. Het ware verhaal is dat de spits…

Volksverhaal - SVOOST001 - Welkom bij: Het laatste leengericht op de Koppelberg

Saskia1.jpg

sage

zondag 05 juni 2005
In het leen der Koppelen wordt veel vee geroofd. Op een nacht ontdekt kabouterkoning Santos, die met zijn onderdanen in de Koppelberg woont, wie de dief is als hij het werk van zijn onderdanen controleert. Hij gooit een steen met een briefje met de…

Volksverhaal - KEMP293 - Van weerwolven: De stem van boven

sage

1925
Een slager slaat een medespeler tijdens het kaarten, waarop deze zegt: 'Dat zal je berouwen'.
Even later gaat hij op weg naar zijn stervende zuster. Onderweg komt hij een hond tegen met een wit plekje op het voorhoofd. De slager kan deze hond…

Volksverhaal - BRAND019 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
Brandaan komt Judas tegen. Judas zit die dag op een steen waar hij het tegelijkertijd bloedheet en ijskoud heeft. Dit is nog het minst erge deel van de straf die hij kreeg voor het verraden van Jezus. De rest van de week wordt Judas namelijk…

Volksverhaal - KEMP200 - Van heksen en maren: Door haag en struik

sage

1925
Een jonge heks probeert met haar vriendin samen een toverspreuk uit, die eerst een oudere heks voor haar had uitgesproken. Helaas zegt ze een aantal woorden verkeerd, waardoor het lelijk misgaat. Aan het eind van het verhaal worden zij en haar…

Volksverhaal - KEMP056 - De dobbelaar op Lichtenberg

sage

1925
Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor zijn ziel, deze nacht om twaalf uur! Razend om deze…

Volksverhaal - KEMP044 - Een hertogin als dievegge

legende

1925
Een hertogin steelt een zijden doek uit de schatkamer van St. Servatius. Ze maakt er een kleed van waarmee zij gaat pronken in de kerk tijdens het feest van St. Servatius. Tijdens de dienst valt ze in slaap. Ze droomt dat er een zwarte man komt en…

Volksverhaal - LAAN035 - De zustertorens

p102a.jpg

sage

1930
Drie zussen waren heel ijdel. Zij kregen berouw en bouwden een kerk met ieder een toren. Tijdens de bouw stierf één van de zusters. De overgebleven zuster zetten de stenen doodskist op de onafgebouwde toren. De bedoelingen waren goed, maar er…

Volksverhaal - LAAN037 - De Juvvertoorns

sage

1930
Drie zussen waren heel ijdel. Op een dag kregen zij spijt. Zij gingen uiteen en bouwden ieder een kerk op de plaats waar ze terecht kwamen. De drie kerken in Schewolde, Holwierde en Onstwedde zagen er precies hetzelfde uit.

Volksverhaal - LAAN036 - De Zusterkerk

p105.jpg

sage

1930
Twee zussen waren heel ijdel. Op een dag kwam er een bootje langs drijven en ze sprongen erin. Toen er storm kwam midden op zee, kregen de zussen spijt. Ze beloofden God een kerk te bouwen op de plek waar ze aan land zouden komen. Dit hebben ze…

Volksverhaal - KEMP001q - De Noormannen vernederd

legende

1925
De Noormannen hebben vele steden in Nederland verwoest. Op een dag wilden ze de beroemde tempel van Maastricht verwoesten. Toen zij de tempel in brand wilden steken, sloegen de vlammen terug en verbrandden vele van de brandstichters. Allen die berouw…

Volksverhaal - RKOMA074 - Worsteling met de Duisternis

sage

Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer zijn rug toe. Op een nacht neemt de duivel bezit van…

Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Volksverhaal - JCOHEN34 - De gestorven vrouw

cohen14.jpg

sage

1919
In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen.
Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam, waar ze de voorbijgangers kon zien. Ze droeg een…