Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (158 in totaal)

Volksverhaal - KOOIJMAN2335 - [Zonder titel]

sage

woensdag 27 november 1963
Bij de Kapittelstoep las vroeger een kapittel met luide stem voor uit de bijbel. De plek werd lang gevreesd, met name door meisjes en vrouwen.

Volksverhaal - LIJST280 - [Zonder titel]

sage

mei 1955
Duivel blaast de lamp uit als mensen in de bijbel lezen.

Volksverhaal - KOOIJMAN1558 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 24 augustus 1963
Aan een kruissleutel werd grote waarde gehecht. Met een bijbel erbij en als de sleutel draaide, was het een toverheks.

Volksverhaal - KOOIJMAN1145 - [Zonder titel]

sage

februari 1963
Ik woon vroeger naast een boer en daar hadden ze last van de nachtmerrie. Iedere nacht ging dat paard ondersteboven. Dat kon ik goed horen, omdat ik vlak naast de paardenstal woonde. Ik had met de boer afgesproken dat ik zou waarschuwen als er iets…

Volksverhaal - FAUST68 - Hoe dat den boosen geest den bedroefden Fausto met wonderlicke spottige spreecwoorden aentast

sage

1592
Mephostophiles komt op Faustus' geweeklaag af en zegt hem dat hij dit allemaal had kunnen weten. In de Heilige Schrift staat immers dat men alleen maar God behoort te aanbidden. Faustus echter is God afgevallen en heeft Hem vertoornd en zich met lijf…

Volksverhaal - FAUST17 - Een vraghe oft disputatie van de conste van astronomie ende astrologie

sage

1592
Faustus heeft het met zijn geest over astronomie en astrologie. Zijn geest zegt dat hij en zijn medegeesten zo goed zijn in deze zaken (de toekomst voorspellen, nativiteiten, etc.), omdat zij oude en ervaren geesten zijn. Wellicht dat de oude…

Volksverhaal - OORLOG019 - Aanmelding Arbeidsinzet

mop

april 1943
“Weet je dat Methaselem ook weer naar beneden is gekomen?!”
“Nee, hoezo?”
“Ja, zijn lichting is nu ook opgeroepen."

Volksverhaal - REUKWERKVENUS04 - Vermakelyk geselschap

mop

1750
Een groep mannen vertelt elkaar raadsels. Het eerste raadsel is: waarom hebben vrouwen altijd een koud gat en mannen koude knieën? Het antwoord is: Toen Adam en Eva Kaïn maakten, hadden ze seks op het ijs. Eva lag op haar gat op het ijs en Adam zat…

Volksverhaal - KOOIJMAN0930 - [Zonder titel]

sage

woensdag 16 januari 1963
Mijn grootje heeft me wel eens verteld, ze las 's avonds altijd uit de bijbel voor ze naar bed ging. Op een keer zag ze 's avonds een donkere gedaante voor het raam, iets in de vorm van de duivel. Ze hing een schort voor het raam, zo'n ouderwets…

Volksverhaal - KOOIJMAN0874 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 08 januari 1963
Als een paard de nachtmerrie heeft, dan hangen ze een kruisje of bijbeltje boven het paard.

Volksverhaal - DYKFRIES2114 - [Zonder titel]

sage

1896
Iemand die niet kan zweten is betoverd.
Om na te gaan of een kind betoverd is, kan je een proef nemen met drie geërfde bloedkoralen. Deze moeten aan een draad geregen worden en vastgezet worden tussen knopen. Komt een van de bloedkoralen buiten de…

Volksverhaal - DYKFRIES2113 - [Zonder titel]

sage

1896
Het eerste vers uit het Johannesevangelie, heeft vaak toverkracht toegekend gekregen. Om na te gaan of iemand die je ervan verdenkt een heks te zijn, ook daadwerkelijk schuldig is, kan je een test uitvoeren. Je moet dan een sleutel bij het Bijbelvers…

Volksverhaal - DYKFRIES2076 - Rooken of niet

mop

1896
Een weduwe wil niet dat haar zoon rookt, maar de zoon bedenkt een list. Als hij zijn moeder voorleest uit de Bijbel, last hij af en toe de zin "ende sy rookten ende sy smookten" in. Omdat het in de Bijbel staat, mag de zoon van de moeder ook wel…

Volksverhaal - DYKFRIES2058 - Negen uur naar bed

sage

1896
Een boer en zijn gezin spelen in de wintertijd tot laat in de avond kaart. Dit is om twee redenen verkeerd: een boerengezin moet om negen uur naar bed gaan, omdat ze de volgende morgen weer vroeg op moeten en het kaartspel is een vinding van de…

Volksverhaal - CJ124705 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 18 september 1979
Een man die erg bijbelvast is is geneigd alles in bijbelcitaten uit te drukken.


Volksverhaal - CJ124704 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 18 september 1979
Een man die erg thuis is in de bijbel antwoordt vaak in bijbelcitaten.


Volksverhaal - CJ124703 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 18 september 1979
Een man die veel bijbelteksten uit zijn hoofd kent antwoordt de dominee vraagt door middel van bijbelcitaten.


Volksverhaal - CJ124603 - [Zonder titel]

mop

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een oud mensje dat de dominee ziet naderen stelt zich gauw op met de bijbel voor haar neus. Als de dominee de vrouw erop wijst dat de bijbel ondersteboven ligt, zegt de vrouw dat ze dat in de gauwigheid niet gezien had.


Volksverhaal - CJ123702 - [Zonder titel]

mop

vrijdag 04 januari 1980
Een oude vrouw pakt haastig de bijbel als ze de dominee haar huis ziet naderen. Als de dominee haar met de geopende bijbel aantreft, merkt hij op dat ze de bijbel ondersteboven voor zich heeft. De vrouw verklaart dat te doen omdat ze links is.

Volksverhaal - CJ122901 - [Zonder titel]

sage

donderdag 27 september 1979
De duivel was eens bezig een wilg in de lengte doormidden te zagen, toen een stel mannen hem zag. Als de mannen een tekst uit de bijbel opzeggen, rent de duivel snel weg. De ene helft van de boom ligt later als een 'brug' over een sloot.Volksverhaal - GENDT189 - Pater stopt spook in doosje

sage

maandag 25 juli 1966
In een huis horen mensen vreemde geluiden: geklop, gehamer en gekrijs. Ze denken dat het een spook is, dus ze halen er een pater bij. Die begint te bidden met de bijbel in de hand en vangt het spook in een doosje. Dan maakt hij in het water met een…

Volksverhaal - HUMOR240 - Grasmaaimachine

mop

woensdag 19 december 2001
Een man heeft een nieuwe baan als grasmaaier in een kloostertuin. Zijn collega vertelt hem dat er elke dag een monnik langskomt die vraagt wie de eerste twee mensen op aarde waren. De man schrijft de namen van Adam en Eva snel op zijn grasmaaier…

Volksverhaal - HUMOR214 - Tuinman

mop

woensdag 19 december 2001
Een man die solliciteert voor een baan als tuinman bij een kerk wordt geholpen door de ex-tuinman. Hij moet twee vragen beantwoorden. De sollicitant zegt dat hij de antwoorden niet kan onthouden, waarop de ex-tuinman zegt dat hij het op zijn…

Volksverhaal - CJ119507 - [Zonder titel]

sage

zomer 1967
Boeren doen vaak duivelsdrek in de trog van zieke varkens. Als de varkens van een bepaalde boer hierna nog niet genezen, spijkert de boer de bijbel vast aan de trog omdat hij denkt dat de duivel toch wel bang zal zijn voor de bijbel.


Volksverhaal - PICARDT015 - [Zonder titel]

sage

1660
Zowel voor als na de zondvloed zouden er reuzen geweest zijn op aarde, van onmenselijke grootte, kracht en wreedheid. Picardt noemt verschillende reuzen die in bijbelteksten voorkomen, zoals onder andere Goliath, Og, Asdod, Ahiman, Sefai en Thalmai.