Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (206 in totaal)

Volksverhaal - CORONA773 - [Zonder titel]

118765936_3626211447397793_2408661120530360821_n.jpg

mop

zondag 30 augustus 2020
[Cartoons en memes over het huwelijksfeest van minister Grapperhaus waarin de 1,5 meter regel niet werd gehandhaafd]

Volksverhaal - KROSENBRINK00504 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 12 mei 1962
In de buurt was een boerenbruiloft en er mocht niet gedanst worden. De jongeren vonden dat jammer en deden het toch. Opeens verscheen er een kerel met glazen kuiten die met iedereen in het rond danste. Toen was iedereen zo bang geworden dat het…

Volksverhaal - VODA_020_09 - [Zonder titel]

sage

januari 1977
De bruid en bruidegom werden onderweg naar huis begroet met salvoschoten. Thuis kregen de gasten koffie met brood. 's Middags was er een maaltijd, zonder zuurmoes en rode rool.

Volksverhaal - VODA_015_07 - [Zonder titel]

sage

van woensdag 01 september 1976 t/m dinsdag 30 november 1976
Bloeien na het seizoen brengt een bruiloft of een sterfgeval.

Volksverhaal - ENGELB_18_026 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 07 augustus 1981
Men heeft een lichtje zien varen voordat het kanaal gegraven was. De verteller is ooit bang geworden van een man die op de brug stond. Op het eind nog een zelfgeschreven bruiloftsgedicht.

Volksverhaal - KOOIJMAN2290 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 23 november 1963
Als het bruiloft was, dan was het gewoonte, dat de bruidegom aan zijn maten bier gaf. Het gebeurde wel eens dat ze dat niet deden. Maar dan lag op z'n trouwdag de weg van z'n huis tot de kerk vol met kaf. Of er was langs de weg een offerblok gehangen…

Volksverhaal - KOOIJMAN2225 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 12 november 1963
Ze waren met z'n allen naar een bruiloft geweest. Toen sloegen ze een kat van een brugpaaltje. Ze riep: 'Dat zal je thuiskomen, Janus!'.

Volksverhaal - ROODKAPJE325 - Roodkapje

sprookje

1975
Alternatieve versie waarin de grootmoeder een kwaadaardige vrouw is, in een armoedige hut woont, Roodkapje helemaal in het rood is gekleed, de wolf alleen in een weelderig kasteel diep in het bos woont, Roodkapje en de wolf trouwen.

Volksverhaal - ROODKAPJE327 - Roodkapje

sprookje

1994
Roodkapje negeert de waarschuwing van moeder om onderweg niet van het pad te gaan en niet te treuzelen, plukt bloemen, ontmoet de wolf en vertelt dat ze naar grootmoeder gaat. De wolf klopt aan, doet de stem van Roodkapje na, mag binnenkomen, eet…

Volksverhaal - CentASch01 - Aschepoetster

Assepoester.jpg

sprookje

1889 - 1906
Assepoester wordt als sloof gebruikt door haar stiefmoeder en stiefzusters. De peettante zorgt dat ze toch naar het bal kan; en de prins wordt verliefd op haar. Ze verdwijnt om middernacht. Ze verliest haar muiltje de tweede keer en zo weet de prins…

Volksverhaal - FAUST33 - Van dry treffelicke graven die Doctor Faustus op haer begeeren tot Munichen in Beyerlant -op de bruyloft van den sone des hertogen, om die te besiene- door de locht voerde

sage

1592
Drie graven (neven van elkaar) willen graag de bruiloft van de zoon van de vorst (hertog) van Beieren bijwonen. Eén van hen stelt voor om Faustus te ontbieden; hij zal hen kunnen helpen en zal dit zeker niet weigeren. Faustus wil dit wel, als hij…

Volksverhaal - REUKWERKVENUS02 - Aardig geval

mop

1750
Een jonge boer, Klaas, weet niet wat hij met zijn vrouw moet doen tijdens de huwelijksnacht. Zijn moeder zegt dat hij de deur open moet laten staan en dat ze hem dan wel wat tips zal geven. Ze zegt dat hij de bruid moet kussen en erop moet klimmen.…

Volksverhaal - KOOIJMAN0799 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 08 januari 1963
Wanneer in de Alblasserwaard een jongen en een meisje verkering hadden, dan moest de jongen binnen een maand met het meisje mee naar huis komen. Hij werd vriendelijk ontvangen, er werd koffie gedronken met een koekje. Later werd de jongen weer…

Volksverhaal - KOOIJMAN0562 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 29 december 1962
Wat ik nou vertel is in mijn eigen familie gebeurd. Er was een bruiloft en die mensen hadden ook vijanden. Op de dag van de bruiloft lag heel het erf volgezaaid met kaf, kaf van koren. Dat was een wens, die op de dood uitliep. Want een dode werd…

Volksverhaal - DYKFRIES2270 - Voortekens

sage

1896
Opsomming van verschillende soorten voortekens, zowel gunstig als ongunstig, die uit een geobserveerd fenomeen kunnen worden afgeleid.

Dromen en hun betekenis, vooral in combinatie met een stergeval of wanneer er twist ontstaat. Voortekens die…

Volksverhaal - DYKFRIES2074 - Van een meisje en een ruiter

sprookje

1896
Een meisje heeft een vrijer, een ruiter. Op een dag zegt hij haar dat hij een mooi slot heeft, waar ze samen heen zullen gaan. Op het slot houden ze bruiloft, het meisje keert nooit weer terug naar haar ouderlijk huis. Het meisje was ziek, de ruiter…

Volksverhaal - CJ117006 - [Zonder titel]

mop

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een stel viert de veertigjarige bruiloft. Als de echtelieden 's avonds naar bed gaan, verklaart de vrouw haar man nog voor geen twee miljoen te willen missen. De man zegt de vrouw voor geen drie miljoen te willen missen. Kort daarop zegt de man…

Volksverhaal - CJ117005 - [Zonder titel]

mop

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een stel wil een feest geven ter gelegenheid van het veertigjarig huwelijk. Als de ceremoniemeester de bruidegom vraagt hoe het al die jaren gegaan is, antwoordt de man dat hij nooit ruzie heeft gehad met zijn vrouw maar wel anders tegen haar aan is…

Volksverhaal - WEV012906 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 14 mei 1966
Een bonte struik boerenkool tussen de groene betekent een bruiloft in de familie.

Volksverhaal - GROTM098 - [Zonder titel]

broodjeaapverhaal

zaterdag 25 november 2006
Volgens de gewoonte wordt in het huis van een bruidspaar gerommeld. Een verhaal is dat eens het luik onder de mat achter de voordeur is weggehaald. De bruidegom die de bruid over de drempel draagt is daardoor gevallen en overlijdt.

Volksverhaal - RKOMAGRON0051 - [Zonder titel]

personal narrative

dinsdag 09 januari 2007
Voor het slapen gaan vertelde moeder verhalen over een prins, die verliefd werd op het kind zelf.

Volksverhaal - WEV011501 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 28 augustus 1965
Herkomst van het liedje over Schoonlo waarin bezongen wordt dat een man niet alleen zijn knollen maar ook zijn dochter aan een langstrekkend leger heeft verloren. De paarden van het leger worden bij gebrek aan plaats in stallen in de akkers met…

Volksverhaal - WEV010808 - [Zonder titel]

sage

maandag 02 augustus 1965
Man die met de helm geboren is raadt jongeman af te gaan trouwen, want anders wacht hem een ongeluk. De jongeman slaat de raad in de wind. Als het paard voor de trouwkoets op hol slaat verongelukt de jongeman.

Volksverhaal - KEMP266 - Van spoken: De timmerman van Gulpen

sage

1925
Een vloekende dronkaard overlijdt. Zijn vrouw wordt sindsdien elke nacht in haar huis lastig gevallen door een hond die haar stompt. Tot ze uit huis gaat wonen. Vanuit het huis van de buren kan ze de hond zien. Ook valt de hond een keer de nieuwe man…

Volksverhaal - DEBOER011 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
"Men gelooft wel in wilde wieven, maar witte? Buiten de bruiloft om niet."