Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (41 in totaal)

Volksverhaal - Voda_021_15 - [Zonder titel]

personal narrative

maart 1977
Mevrouw Reehorst vertelt dat de baakster vaak mee ging met de doop van een kind en deze dan tijdens de dienst daar op de ouders wachtte met het kind om daar nog een borreltje te drinken achteraf.

Trefwoorden: , , ,

Volksverhaal - CORONA329 - [Zonder titel]

dopenauto.jpg

mop

zaterdag 18 april 2020
[Foto van een auto van de kerk die door een plas rijdt en daarbij iemand op de stoep met water overspoelt]
Als jouw kerk gesloten is vanwege het corona virus maar je moet nog wel mensen dopen.

Volksverhaal - CORONA263 - Dopen in tijden van Corona.

dopen.jpg

mop

dinsdag 14 april 2020
[Foto van een priester met een waterpistool / supersoaker; zo kan hij de baby van op afstand dopen]
Dopen in tijden van Corona.

Volksverhaal - VODA_020_03 - [Zonder titel]

sage

januari 1977
Als een kind gedoopt werd, brachten twee vrouwen uit het buurtschap het kind naar de kerk. Daarna brachten ze het kind terug naar de moeder, die thuis afwachtte. Kinderen tot vier jaar oud droegen kleedjes, zowel de jongens als de meisjes. Daarna…

Volksverhaal - ENGELB_19_005 - [Zonder titel]

personal narrative

dinsdag 26 juli 1983
De verteller heeft kritiek op de pastoor.

Volksverhaal - KOOIJMAN2182 - [Zonder titel]

sage

woensdag 30 oktober 1963
Dwaallichten zijn de zieltjes van ongedoopte kinderen.

Trefwoorden: , , , ,

Volksverhaal - KOOIJMAN2150 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 oktober 1963
Stalkaarsen waren ongedoopte kinderen die te goed waren te voor de hel en de hemel niet in mochten.

Volksverhaal - DOOPGELOFTE01 - [Oudsaksische doopgelofte]

Gallee.jpg

sage

8e eeuw
Doopgelofte uit het eind van de 8e eeuw in Oudsaksisch (OudNederlands) ter bekering van de 'heidenen': men belooft de duivel, zijn demonen, Donar, Wodan en Saxnot te verzaken en God, Jezus en de Heilige Geest te aanvaarden.

Volksverhaal - KOPPENOL1 - De kindervloed van Loosduinen

HennebergGroot2.jpg

sage

17e eeuw
Een edelvrouwe beschldigt een bedelares met een tweeling van overspel;de bedelares spreekt een vloek over haar af: moge ze evenveel kinderen krijgen als er dagen in het jaar zitten, De edelvrouw bevalt van 365 kinderen, die snel na elkaar sterven.…

Volksverhaal - GERDES01 - Het gouden oorijzer der Friezen

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn

sage

1897
De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling Willebrord belandt met een aantal jonge Denen die…

Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Volksverhaal - LIEFDE01 - De oorsprong der Friesche kap

Volksverhaal - RKOMABRAB0003 - [Zonder titel]

sage

donderdag 26 april 2007
Ongedoopte kinderen werden in Leusden begraven achter de rozenstruik.
Voor de kerk in Leusden zijn roosters aangebracht, om de duivels, met geitenpoten, tegen te houden.

Volksverhaal - RKOMA286 - [Zonder titel]

personal narrative

vrijdag 03 februari 2006
Broedsters brengen kinderen voort, die de satanische cult offert aan de duivel. Tijdens een bevrijdingsgebed in een kerk zag de vertelster, een slachtoffer van satanisch ritueel misbruik (zelf broedster) haar geofferde kinderen bij Jezus in de hemel.

Volksverhaal - RKOMAGRON0195 - [Zonder titel]

personal narrative

woensdag 15 november 2006
Voorbeelden van de werking van water: kan het verleden doen verdwijnen, het leven afnemen en reinigend werken.

Volksverhaal - RKOMA264 - [Zonder titel]

personal

zaterdag 27 januari 2007
Een echtpaar uit de gereformeerde gemeente verlaat de kerk, omdat de dominee de Bijbel louter als 'verhalen' ziet. Ze komen in de baptistengemeente en twijfelen aan de (weder)doop. Verteller wordt 'aangevallen' (in zijn geloof) en 'iets' zegt dat de…

Volksverhaal - INZ00077 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 02 december 2006
Een vrouw heeft als achternaam Pleis - men veronderstelt dat ze ooit te vondeling is gelegd bij een Paleis, waar haar vader als timmerman werkte. Het gerucht klopt evenwel niet: Pleis was ook gewoon de achternaam van haar wettige vader.

Volksverhaal - RKOMAGRON0036 - [Zonder titel]

vrijdag 24 november 2006
Jongen maakt keuze om Jezus te volgen en laat zich dopen.

Volksverhaal - RKOMA078 - Ik was een heks.

rkoma078a.jpg

sage

2003
Jonge vrouw die zich sterk bezighoudt paranormale zaken en wicca, bekeert zich na innerlijke strijd.

Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Volksverhaal - RKOMA016 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 15 april 2006
Een katholieke vrouw is bang voor de 'ketterse' volwassendoop.

Volksverhaal - BLECOURTNB0021 - 1.21. Nog meer 'gloeiigen'

sage

1889
Verklaring voor dwaallichten, die gezien worden als de zielen van ongedoopte kinderen die moeten rondwaren. Rond middernacht ziet reiziger een dwaallicht op zich afkomen die hij uit mededelijden en angst doopt. Er komen zoveel andere dwaallichtje op…

Volksverhaal - WITW010 - De Lichtjes

sage

1933
Een priester die 's nacht onderweg is, besprenkelt een lichtje dat op zijn paard is geklommen, met wijwater met de gedachte dat als het een boze geest is die dan zal vluchten. Daarna duiken steeds lichtjes op die verdwijnen nadat ze zijn besprenkeld…

Volksverhaal - RKOMABRAB161 - [Zonder titel]

sage

donderdag 18 oktober 2007
De koster uit de Antoniuskerk van Breda werd ontslagen, omdat hij niet kon lezen en schrijven. De koster, Marinus Vermeulen, besloot om een sigarenwinkeltje te beginnen. Dit liep zo goed dat hij binnen de kortste keren een hele keten van…

Volksverhaal - SINBRABSAG043 - [Zonder titel]

sage

1933
Er wordt verteld dat in het Zwart Ven, bij Rijsbergen, veel stalkaarsen zweefden. Een boer heeft op een nacht een hele groep moeten dopen. Sinds de moerassige heide tot een weiland is gemaakt ziet men er geen stalkaarsen meer.

Volksverhaal - SINBRABSAG040 - [Zonder titel]

sage

1933
Er wordt verteld dat dat je bij een kruising in Deurne een zwarte hond tegen kan komen. Ook ligt er een karrenwiel waarbij Steilkerskens [dwaallichten] rondzweven. Men wordt hiervoor gewaarschuwd, want op deze plek zou de Schaapshond van Satan de…