Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (80 in totaal)

Volksverhaal - KOOIJMAN2446 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 14 december 1963
Het ijzeren veulen leefde in het water. Dat was een soort draak in de vorm van een paard.

Volksverhaal - ROODKAPJE186 - Roodkapje

sprookje

1992
Ouders spelen met hun twee kinderen Roodkapje en de wolf na. Het kind dat Roodkapje speelt gaat bloemen plukken, dwaalt af, eet het mandje leeg, weet niet meer of Roodkapje naar de heks met het peperkoekenhuis gaat of dat er een draak komt. Dan…

Volksverhaal - FAUST45 - Van den vierden vastenavent des donderdaechs

sage

1592
Op de vierde vastenavond is Faustus te gast bij zijn studenten. Hij tovert dertien apen tevoorschijn, die wonderlijke fratsen uithalen: zij springen als beesten op elkaar, ze pakken elkaar bij de voeten en dansen om de tafel. Daarna dansen zij het…

Volksverhaal - FAUST22 - Hoe dat Doctor Faustus int gesternte des hemels opwaerts ghevaren is.
DEse historie heeft men oock met zijn eygen hant beschreven ghevonden, dewelcke hy eenen van zijne goede vrienden, Joanni Victori, Medico tot Leipsich, toegheschreven heeft, waervan het inhout alhier is volghende:

sage

1592
Faustus schrijft een brief naar een oud-medestudent van vroeger aan de Universiteit van Wittenberg, Joannes Victorus.
Hij pocht hierin hoe goed hij tegenwoordig geworden is in het doen van voorspellingen en het maken van almanakken. Hij vertelt ook…

Volksverhaal - FAUST06 - Doctor Faustus bloetlaet hemselven in een croesken, hetwelcke hy op warme colen settede ende schreef daermede als hierna volcht

sage

1592
De tekst van het contract dat Faustus met zijn eigen bloed ondertekent. Hierin staat dat het contract voor vierentwintig jaar geldig is en dat de Duivel hierna met zijn lijf en ziel mag doen en laten wat hij wil. Doctor Faustus verzaakt iedereen in…

Volksverhaal - VODA_012_05 - [Zonder titel]

sage

maandag 10 november 1975
Sinne Bartels, een heks, verschijnt in verschillende gedaanten. Op een avond is ze een zwarte kat en Beert Dalle schopt haar tegen de kop. De volgende dag heeft ze verband om haar hoofd. Een avond daarna verschijnt ze als beer, ezel, hond en een…

Volksverhaal - WVDUTRECHT02 - De Basilisk van Utrecht

sage

donderdag 20 maart 2014
Er zit een basilisk onder een brouwerij in de werfkelders in Utrecht. Als men in de ogen van de basilisk kijkt dan wordt je van binnenuit verteerd. Er wordt een wacht ingesteld om de deuren van brouwerij te bewaken. Dan komt een jongen die de…

Volksverhaal - WVDUTRECHT01 - Joris

sage

donderdag 20 maart 2014
Er is een monster in het meer in de Noord-Afrikaanse stad Silene. Elke zaterdag wordt er wat geofferd om het beest tevreden te houden. Het offeren begint met schapen, daarna zijn gevangenen aan de beurt en uiteindelijk zijn het maagden die geofferd…

Volksverhaal - PICARDT035 - [Zonder titel]

sage

1660
In de jaren 394 tot 396 zijn er vreselijke voortekenen in de lucht gezien: spiezen, draken, pauwenstaarten en eclipsen. Ook waren er aardbevingen en liepen er wolven in steden om mens en vee te verscheuren. Men voorspelde grote veranderingen. Het…

Volksverhaal - HUMOR218 - Ridder op paard

mop

woensdag 19 december 2001
Een ridder wil trouwen met de dochter van de koning. Hij gaat naar het paleis en komt steeds langs de wachters door te zeggen dat hij de mooie rooie ridder met het mooie rooie paard is. De koning geeft hem opdracht de zevenkoppige draak te verslaan.…

Volksverhaal - PICARDT003 - [Zonder titel]

sage

1660
Volgens het 'Boeck van het leven der Duytschen' van Tacitus zouden er in Friesland de Columnæ Herculis te zien zijn, de gedenkstenen van de reus Hercules. Er zijn bijna geen landen in Europa waar geen Hercules geweest is. Volgens Picardt moet…

Volksverhaal - RKOMAGRON0223 - [Zonder titel]

sage

woensdag 15 november 2006
Op de basisschool werd een verhaal afgespeeld vanaf een bandje: Een jonker verslaapt zich op Pasen en mist de kerkdienst in Usquert. Hij eist van de dominee dat deze opnieuw begint. De dominee weigert, waarop de jonker hem dood slaat. Thuis…

Volksverhaal - BRAND021 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
Brandaan komt in een geweldig land terecht. Hij gaat er met zijn reisgenoten een prachtige burcht binnen. Het is overal zo overweldigend mooi dat de monniken argwaan krijgen en ze aan Brandaan vragen naar het schip terug te gaan. Dan komen ze de…

Volksverhaal - BRAND004 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
Kort nadat het schip weggegaan is, komt Brandaan een grote draak tegen. De draak wil het schip verzwelgen, maar uit de hemel komt een vliegend hert dat de draak verslaat en weer verdwijnt. Brandaan dankt God hiervoor.

Volksverhaal - WEV005701 - De Generoal-Kouheer

sprookje

vrijdag 12 april 1963
De twee oudste zoons gaan met toestemming van vader in dienst en worden uiteindelijk generaal. De derde zoon is daar volgens de vader te dom voor. De jongste gaat naar de koning en vraagt of hij hem als generaal kan gebruiken. De koning maakt hem als…

Volksverhaal - RKOMA225 - Avontuur bij De Stokken

personal narrative

woensdag 11 oktober 2006
Een jongen mag van moeder nooit bij De Stokken komen. Vader is daar ooit heen gegaan en nooit teruggekomen. De jongen komt in een gang, die steeds smaller en smaller wordt. Zijn vrienden vertellen dat vader door een vliegende zwarte draak met een…

Volksverhaal - KEMP041 - "Huyn" van "Emma's rode"

sage

1925
Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem met grote feesten. Een mooie jongeman is daarna nog aan het hof gebleven en werd bekend onder de naam 'de Huyn'. Emma, de dochter van…

Volksverhaal - LAAN066 - Maidemer aaierleggers

p175.jpg

sage

1930
In Maiden zochten ze naar een streekwapen en kozen een hen uit. Sindsdien heten de inwoners eierleggers.

Volksverhaal - Gelre019 - [Zonder titel]

sage

derde kwart 15e eeuw
In het jaar 878 leeft er op een wijde vlakte waar thans Geldern ligt, een groot, vreselijk dier, dat als strijdkreet "Gelre, Gelre, Gelre" heeft. De bewoners van de streek zijn doodsbang. Een groot deel van de bewoners is al weggevlucht en een ander…

Volksverhaal - Gelre018 - [Zonder titel]

sage

Na het verslaan van een draak die roepend Gelre Gelre mensen en dieren belaagde, worden Wichard en Lupold door de bewoners van het gebied tot prins gekozen. Op de plaats van het gevecht met de draak stichtten zij een burcht die Gelre werd genoemd,…

Volksverhaal - Gelre017 - [Zonder titel]

sage

2001
De zonen van de heren van Pont (zie opmerkingen) verslaan een draak, waarna ze de voogdij over Gelre krijgen. Verder geeft deze korte vertelling een aantal technische gegevens over de voogdij en een verklaring van de naam Gelre. Het verhaal over de…

Volksverhaal - Gelre016 - [Zonder titel]

sage

2003
De broers Wichard en Ludolf vechten tegen een draak die voor veel overlast en angst zorgt. Als het beest gedood wordt, schreeuwt hij: "Gelre, Gelre!" Ter herinnering aan deze historische daad, sticht de heer van Pont op de samenvloeiing van de…

Volksverhaal - Gelre013 - [Zonder titel]

sage

1963
In het jaar 878, in het kleine graafschapje Pont, worden de bewoners geteisterd door een vreselijk monster dat mensen en dieren verslond. Hoewel verscheidene ridders geprobeerd hebben om het te verslaan, is het beest niet te verslaan. Uiteindelijk…

Volksverhaal - Gelre012 - [Zonder titel]

sage

1941
Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt het voornemen. Onderweg komt hij een processie…