Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (194 in totaal)

Volksverhaal - KOOIJMAN2257 - [Zonder titel]

sage

woensdag 20 november 1963
Daar gaat in Brakel nog een verhaaltje over. Er was iemand die een verbond had met de duivel. De duivel zou hem drie jaar dienen en dan kwam hij aan de beurt. De eerste drie jaar gingen goed, maar hij dacht: "Het raakt op 't eind en dan moet ik de…

Volksverhaal - Kooijman2046 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 12 oktober 1963
Voormalige schippersknecht vertelt hoe een te breed beladen schip toch de sluis kan passeren. De schipper, waarvan wordt gezegd dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, laat hem naar onderen gaan, waarna het schip met veel lawaai en geweld…

Volksverhaal - Kooijman2009 - Geen Titel

sage

woensdag 09 oktober 1963
Mensen konden in dieren veranderen dankzij een pact met de duivel.

Volksverhaal - Kooijman1784 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 17 september 1963
Mensen die rijk zijn en niet weten hoe zij aan deze rijkdom komen, hebben waarschijnlijk hun ziel verkocht aan de duivel.

Volksverhaal - HAARLEM005 - Het verhaal van Barre Winter

sage

2011
Verhaal over een Duitse graaf die in het Spaanse leger huursoldaat wordt tijdens de 80-jarige oorlog. Hij wordt in Haarlem geplaatst en trouwt met een meisje. Het enige waar hij van houdt is zijn instrument. Bij een brand redt hij zijn schalmei en…

Volksverhaal - KOOIJMAN1421 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 16 augustus 1963
Als iemand gierig was, had hij zijn ziel aan de duivel verkocht.

Volksverhaal - FAUST55 - Van eenen ouden man die Doctor Faustus van syn godloos leven heeft willen bekeeren ende wat ondanck hy daervoor hadde

sage

1592
Een oude, vroom christelijke, buurman, ziet dat veel studenten het huis van Faustus bezoeken, maar dat in dit huis de duivel woont. Hij probeert Faustus over te halen zijn leven te beteren en doet dit met veel Bijbelse voorbeelden.
Faustus neemt…

Volksverhaal - FAUST53 - Een monnick wilde Doctor Faustus bekeeren

sage

1592
Deze toverij maakt Faustus niet alleen bekend in Erfurt, maar in het hele land. Hierom komen veel edellieden en heren naar Erfurt om met hem kennis te maken. Een minnebroeder, doctor Clinghe, komt naar Faustus toe met het doel om hem te bekeren. De…

Volksverhaal - FAUST06 - Doctor Faustus bloetlaet hemselven in een croesken, hetwelcke hy op warme colen settede ende schreef daermede als hierna volcht

sage

1592
De tekst van het contract dat Faustus met zijn eigen bloed ondertekent. Hierin staat dat het contract voor vierentwintig jaar geldig is en dat de Duivel hierna met zijn lijf en ziel mag doen en laten wat hij wil. Doctor Faustus verzaakt iedereen in…

Volksverhaal - FAUST05 - De derde tsamensprekinghe van Doctor Faustus met den boosen geest aengaende zijne belofte

FAUST05.jpg

sage

1592
Nadat Faustus had beloofd zich aan de voorwaarden te houden, roept hij de geest tot zich en beveelt hem altijd in een minnebroedershabijt te verschijnen en hem vooraf een teken van zijn komst te geven. Faust vraagt de geest naar zijn naam en deze…

Volksverhaal - KOOIJMAN0965 - [Zonder titel]

sage

donderdag 24 januari 1963
Floor Bos reed met paard en tilbrie[?] door de Singelgracht in Utrecht en kwam er aan de andere kant weer uit. Hij had zichzelf aan de duivel verkocht.

Volksverhaal - DYKFRIES2144 - [Zonder titel]

sage

1896
Te Makkum woonde een schipper die zulke korte reizen maakte, dat hij ervan verdacht werd een pact met de duivel gesloten te hebben. Toen de schipper met zijn schip op terugreis was van Riga naar Makkum, vernam het scheepsvolk iets vreemds: de…

Volksverhaal - NAVORSCH3B001 - Zeemansoverleveringen. Van het O.I. Compagnieschip, dat geen "Wagenspoor" hield, den Vliegenden Hollander en den jongen die in den mast klom

sage

1853
Een gezaghebber van een schip van de Oost-Indische Compagnie wilde sneller reizen en wilde daarom afwijken van de vastgelegde koers, het 'wagenspoor'. Hij maakte een afspraak met de duivel: deze zou hem over klippen en eilanden heen laten varen mits…

Volksverhaal - GLDVOLK8001 - Eene reisontmoeting. Faust in Waardenburg

FaustWaardenburg01.png

sage

zaterdag 01 januari 1842
Faust sluit een verbond met de duivel waardoor de duivel hem als knecht zeven jaar al zijn wensen zal vervullen. De wensen zijn zo buitensporig, dat de duivel na vier jaar ontslag vraagt, maar Faust weigert dat. Na de zeven jaar sleept de duivel…

Volksverhaal - BRCOUR5101839 - Het kasteel Waardenburg, bij Bommel, of de legende van doktor Faust

sage

zaterdag 05 oktober 1839
Faust, die op Kasteel Waardenburg woonde, sloot een zevenjarig verbond met de duivel. De wensen van Faust waren zo buitensporig, dat de duivel het contract eerder wilde ontbinden, maar Faust weigerde. Na de zeven jaar nam de duivel wraak en trok hem…

Volksverhaal - DYKFRIES2133 - [Zonder titel]

sage

1896
Met een wisseldaalder kwam je nooit geld tekort. Elke keer als je iets kocht voor minder dan een daalder, kreeg je wisselgeld en keerde de daalder vanzelf weer in je zak terug. Je moest er wel voor oppassen de daalder niet in een keer uit te geven,…

Volksverhaal - DYKFRIES2132 - [Zonder titel]

sage

1896
Van mensen waarvan het onduidelijk was hoe zij aan geld kwamen, werd vaak gedacht dat ze een verbond met de duivel hadden gesloten en geld van hem kregen. Ook werden zij er vaak van verdacht vrijmetselaar te zijn. Van vrijmetselaars wordt wel gezegd…

Volksverhaal - ARCHKRK44001 - [Zonder titel]

sage

maandag 01 januari 1844
Over ridder Willem van Tuyll wordt verteld dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht. De duivel had hem een wedstrijd voorgesteld: de ridder zou te paard over de Lingedijk naar het dorpje Enspijk rijden en de duivel zou door de rivier naar het…

Volksverhaal - NAVORSCH2001 - De Ridder van Tuyl

sage

1852
Over de ridder Van Tuyll wordt verteld dat hij een weddenschap aanging met de duivel: de duivel beweerde net zo snel door het water van de Linge te kunnen lopen als de ridder te paard over de dijk kon rijden. Wie won, kreeg de ander in zijn macht. De…

Volksverhaal - GLDVOLK7001 - [Zonder titel]

sage

1841
Van de heer Van Tuyll wordt verteld dat hij een weddenschap afsloot met de duivel. De duivel zei net zo snel door het water te kunnen lopen als de heer van Tuyll op zijn paard over de dijk zou kunnen rijden. Klopte dit, dan zou de duivel Van Tuyll…

Volksverhaal - DYKFRIES2085 - [Zonder titel]

sage

1896
Om te leren toveren moet God afgezworen worden en trouw beloofd worden aan de duivel. Uit schijnheiligheid komen heksen wel in de kerk, maar zij zitten daar met de rug naar de predikant.
Alle heksen kunnen zich in katten veranderen. In Wommels werd…

Volksverhaal - DYKFRIES2083 - [Zonder titel]

sage

1896
De duivel speelt een grote rol in het volksgeloof. Wie een pact met de duivel sluit, kan bovennatuurlijke dingen uitvoeren. Tovenaars en heksen zijn handlangers van Satan. In Friesland wordt toveren 'tsjoenen' (kwaad doen) genoemd en een heks heet…

Volksverhaal - DYKFRIES2059 - Wiegezang zonder einde

sage

1896
Een vrouw te Nijega heeft haar ziel verkocht aan de duivel. Ze hebben de afspraak gemaakt dat ze vrij zal zijn als ze de duivel een opdracht kan geven die hij niet kan vervullen. Als de duivel de vrouw komt halen is ze haar kind aan het wiegen. Ze…

Volksverhaal - DYKFRIES2056 - De duivelsprent te Stiens

sage

1896
In Stiens woonde een boer die zijn ziel aan de duivel had verkocht. Als de duivel hem komt halen, vraagt hij of hij zijn wambuis dicht mag knopen. De duivel geeft hiervoor toestemming. De man zegt dat hij zijn wambuis nooit meer dicht zal knopen en…

Volksverhaal - DYKFRIES2055 - Zonder kousebanden

sage

1896
Op de Leije woont een man die nooit kousenbanden draagt. Hij had ooit een pact met de duivel gesloten. Toen de duivel hem wilde halen, vroeg hij of hij eerst nog zijn kousenbanden mocht aantrekken. Dat mocht. Sindsdien heeft hij ze nooit meer…