Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (78 in totaal)

Volksverhaal - HALEWIJN1 - Lied van heer Halewijn

halewijn-hoofdschotel.jpg

lied

Heer Halewijn zong een lied waarmee hij vrouwen verleidde. Op een dag wilde een prinses hem bezoeken, maar dat werd haar afgeraden door haar ouders. Van haar broer mocht zij wel gaan, zolang zij echter haar eer zou bewaren. Ze kleedde zich vorstelijk…

Volksverhaal - FRANKE114 - De Noormannen

sage

1934
De Noormannen teisterden de friezen: ze roofden en moorden en ze verwachtten ook dat hun eer bewezen werd. Iedereen droeg een strop om de hals en als men niet boog, dan haalde een Noorman die strop aan. Ook als de Noormannen er niet waren, moest er…

Volksverhaal - ROODKAPJE385 - GRIMM'S SPROOKJES

sprookje

1894
Rond Pinksteren had moeder boerenwafels gebakken en Roodkapje werd op pad gestuurd om die naar grootmoeder te brengen. Moeder waarschuwde Roodkapje om niet van het pad te wijken en te verdwalen. Onderweg in het bos werd Roodkapje afgeleid door al het…

Volksverhaal - 21INVOER006 - Legende van ijdele Bartje

legende

woensdag 01 november 2017
Bartholomeus, een adellijke man uit een sterk religieuze familie uit Delft, wil in de geschiedenis voortleven door het kleine lokale kerkje in zijn dorp te veranderen naar de grootste kerk in de buurt. Zijn ouders zijn tegen zijn plan dat hij deze…

Volksverhaal - ROODKAPJE043 - DE GESCHIEDENIS VAN ROODKAPJE

sprookje

1888
In een land hier van vandaan, woonde een vrouw die moeder Allesgoed heette. Zij had een dochter en die heette Werkhard. Zij was weer getrouwd met jager Schietgraag en die hadden samen een dochter gekregen, die Springgraag heette. Maar die dochter had…

Volksverhaal - ROODKAPJE038 - DUIZENDSCHOON EEN NIEUWE BUNDEL KINDER- EN VOLKSSPROOKJES

sprookje

1880
Rond Pinksteren had moeder boerenwafels gebakken en Roodkapje werd op pad gestuurd om die naar grootmoeder te brengen. Moeder waarschuwde Roodkapje om niet van het pad te wijken en te verdwalen. Onderweg in het bos werd Roodkapje afgeleid door al het…

Volksverhaal - SINNINGHE05 - Hertogin Eleonora

sage

1943
Eleonora van Engeland, tweede vrouw van Hertog Reynald en moeder van zijn twee zonen, had vijanden aan het hof die de hertog wijs gemaakt hadden dat zijn vrouw melaats was, waardoor ze weggestuurd werd. Eleonora is met de kinderen naar het hof gegaan…

Volksverhaal - HVDAM001 - Een seer oudt Gedicht van de Oude Werelt, Leggende aen de Strandt tot Goeree.

sage

maandag 01 januari 1680
De schrijver van de tekst beschrijft het landschap tussen Goeree en Voorne. Vroeger was dit een vruchtbaar gebied, sporen hiervan zijn nog terug te vinden. De overstroming van het gebied werd veroorzaakt door een schaapsherder. Deze herder groef met…

Volksverhaal - BRAND027 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
De verhalen van Brandaan zijn waar, want het reisverslag ligt in vele kloosters en is bovendien ook in het Latijn geschreven.

Volksverhaal - BRAND026 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
De ankerkabel wordt doorgesneden zodat Brandaan en de monniken naar huis kunnen. Bij aankomst laat Brandaan het boek zien waarin de wonderen die ze onderweg tegenkwamen, staan beschreven. Kort daarna sterft Brandaan.

Volksverhaal - ROMEN008 - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen

exempel

1479
Exempel van de vierde meester. Een oude ridder trouwt met een jonge, mooie vrouw. Zij is niet tevreden over haar man en wil een priester als minnaar. Ze schakelt hierbij de hulp van haar moeder in. De moeder laat haar eerst de ridder testen, want…

Volksverhaal - ROMEN007 - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen

exempel

1479
Het vierde exempel van de keizerin. De keizer van het Roomse rijk laat zich altijd adviseren door zeven wijze mannen. De zeven wijzen hebben ervoor gezorgd dat de keizer blind wordt zodra hij het paleis verlaat, zodat zij de touwtjes in handen…

Volksverhaal - KEMP018 - Van kerken, kapellen en wonderbeelden: De brand van Meerssen

legende

1925
De kerk van Meersen staat in brand en is verdoemd om te vergaan. Alle bewoners kijken toe. Dan komt er een jongeman naar de brand toesnellen, die vraagt of het Allerheiligste al is gered. Iedereen antwoordt ontkennend. De jongeman slaat een kruis,…

Volksverhaal - KEMP001e - Van Sint Servatius (De arend wuift Sint Servaas koelte toe)

legende

1925
Sint Servaas wordt door de Hunnen gevangen gezet. Als hij in de felle zon ligt te slapen, komt er een arend aanvliegen die de heilige koelte verschaft met zijn schaduw. Bij het zien van dit wonder lieten de Hunnen Sint Servaas vrij.

Volksverhaal - JCOHEN82 - Hans ontsnapt aan de galg

mop

1919
Op een zekere dag werd Hans Hannekemaaier veroordeeld tot de galg.
Hij was ontzettend bang en smeekte om genade. Toen hij opgehangen werd knapte het touw, en was hij vrij. Iedereen was verwonderd, behalve Hans. Hij zei goedendag en pretendeerde dat…

Volksverhaal - RKOMA077 - Gered van het occulte

Volksverhaal - JCOHEN09 - Wild-Prot of het Bisschops-kerkhof

sage

1919
Op een dag valt de bisschop van Munster, Berend van Galen, de rustige gewesten dezer provinciën binnen. De veldheer Wild-Prot wordt benoemd tot bevelhebber van de vesting van Bourtange. Wild-Prot stuurt vervolgens zijn vrouw naar Groningen om haar…

Volksverhaal - DEVOOYS014 - [Zonder titel]

exempel

15e eeuw
Een heilige maagd ging in een klooster, zodat ze haar maagdelijkheid kon bewaren. De andere nonnen denken dat ze bezeten was door de duivel. Zij moest al het onreine werk doen in het klooster en de andere zusters sloegen haar en goten afwaswater over…

Volksverhaal - JOH007 - [Zonder titel]

klok2.jpg

sage

zondag 25 mei 1924
De hertogin van Brabant verdwaalde op haar tocht en kwam terecht in de Donkven. De inwoners van Westerwijk hielpen haar en kregen als beloning de Donkven in gemeenschappelijk bezit. In Westerwijk staat als herinnering nog steeds een kruis en tot 1914…

Volksverhaal - COHEN048 - Ontmoeting met den Vliegende Hollander.

sage

1918
Vele schippers hebben de vliegende Hollander ontmoet en hebben het niet overleefd. Van een schipper uit Makkum is bekend dat hij een ontmoeting met de Vliegende Hollander wél heeft overleefd. Het schip kwam in de Spaanse zee in zwaar weer terecht.…

Volksverhaal - COHEN044 - Wonderlijke geschiedenissen uit Friesland

pl29.jpg

sage

1918
De sage vertelt over een aantal wonderlijke gebeurtenissen in Friesland.
Het eerste stuk verhaalt over Friso, één van drie broers, die Friesland stichtte. Het vaandel dat hij en zijn broers hadden gekregen van Alexander de Grote, bracht na zijn…

Volksverhaal - COHEN043 - Ferguut. Ridderroman uit den fabelkring van de ronde tafel.

pl27.jpg

sprookje

1918
Eens ging koning Arthur met zijn ridders op jacht. De boerenjongen Ferguut ziet het gezelschap en besluit ook een ridder te worden. Bij het hof van de koning wordt hij bespot door de Ridder Keye, die hem de opdracht geeft pas terug te komen als hij…

Volksverhaal - COHEN042 - Een schoone historie van de vier Heemskinderen

sage

1918
Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen. Als de keizer weigert, doodt Huigen van Dordoen de…

Volksverhaal - DEVOOYS001 - Exempel van bisschop Basilius

exempel

1381 - 1400
De heilige bisschop Basilius vertelt over een vrouwenklooster, waarin een maagd leefde van wie men dacht dat ze bezeten was door de duivel. Om haar hoofd droeg de maagd een doek. Hoewel iedereen haar negeert en slecht behandelt, doet de maagd niemand…

Volksverhaal - OVER0800 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een paap beweert dat Judas dronken was gevoerd met Hamburger bier toen hij Christus verried, en op dat moment dus een schelm was.