Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (161 in totaal)

Volksverhaal - CORONA760 - Viruswaanzinnigen demonstreren bij verkeerd gebouw tegen onwetendheid

Waanzin.jpg

broodjeaapverhaal

maandag 06 juli 2020
Protest van Viruswaanzin tegen valse berichtgeving door de reguliere media. Zelf zijn ze ook niet erg geïnfomeerd: ze staan voor een gebouw waar het AD al 8 jaar weg is.

Volksverhaal - ENGELB_18_022 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 07 augustus 1981
Er wordt een licht op een plaats gezien lang voordat er een huis is gebouwd.

Volksverhaal - ENGELB_17_006 - [Zonder titel]

personal narrative

dinsdag 04 november 1980
Over een huis dat is afgebrand, een Bevrijdingsdagviering, en de constructie van een stal.

Volksverhaal - ENGELB_17_001 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 04 november 1980
Over de Witte Wievenkuil in Barchem, het spookhuis Bommelas, en de boerderij Het Breevonder. Zwarte katten brengen ongeluk. De verteller gelooft niet in spoken. Weegbree helpt tegen brandwonden.

Volksverhaal - KOOIJMAN2230 - [Zonder titel]

sage

woensdag 06 november 1963
Ik moest een keer voor vader naar Garneren, maar het was al laat, toen ik wegging. Toen ik bij mijn oom kwam gingen we koffiedrinken. Een poosje gepraat, maar toen was het al tien uur en toen moest ik weer naar huis. Mijn oom wilde me met geweld…

Volksverhaal - ENGELS086 - Verbannen van spoken:

sage

zaterdag 12 mei 1962
's Morgens staan paarden bezweet, met kunstig en links gevlochten manen en staart, in de stal. Ontvlechten lukt bijna niet, bij het afknippen laten ze vanzelf los. Nadat de pastoor de gebouwen heeft gezegend, gebeurt er niets meer.

Volksverhaal - KOOIJMAN0403 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 18 december 1962
Men denkt dat er onder een klooster zich een onderaardse gang bevond. Nadat er mensen door de vloer gezakt waren, kwamen zij namelijk in een groot gat terecht.

Volksverhaal - KOOIJMAN0385 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 01 december 1962
De verteller heeft nooit gehoord van huizen gemaakt van roggemeel. Hij weet wel dat men huizen metselde met zandgrond/steenaarde.

Volksverhaal - WEV002904 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 22 december 1962
Mensen zagen in het veld lichtjes, bij het horen van hamergeklop werd gezegd dat er een gebouw zou komen.

Volksverhaal - NIEUW107 - Truth does not win

broodjeaapverhaal

zondag 20 januari 2002
De reddingshond Daisy heeft zo'n duizend slachtoffers onder het puin van het WTC vandaan gehaald.

Volksverhaal - RKOMAGELD0004 - De wonderlijke historie van de Zwaanridder die in Nijmegen aankwam

metterswane.jpg

sage

2005
De naam van het gebouw Metterswane is de enige verwijzing naar het verhaal van de Zwaanridder.

Volksverhaal - NIEUW098 - [Zonder titel]

498.jpg

mop

dinsdag 25 december 2001
[Foto van moslims die kijken naar een zandkasteel: een flat met een vliegtuig erin]

Volksverhaal - GROTM036 - [Zonder titel]

mop

donderdag 23 november 2006
Een Nederlander, Belg en Duitser dreigen van de het gebouw te springen als ze de volgende dag hetzelfde broodbeleg als altijd hebben. Op de begraafplaats zegt een vrouw dat één man altijd zelf zijn brood klaarmaakte.

Volksverhaal - NIEUW092 - [Zonder titel]

493.jpg

mop

dinsdag 04 december 2001
[Foto van aanslag als verkeersvraag van 3VO: "U wilt hier rechtdoor. Mag dat?"]

Volksverhaal - CJ113407 - [Zonder titel]

sage

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een vader en een zoon zien op het water ineens rook uit schoorstenen komen. Het is een voorbode: later worden er op die plaats boerderijen gebouwd.


Volksverhaal - CJ113401 - [Zonder titel]

sage

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een echtpaar hoort 's nachts geluiden alsof er veel werk verzet wordt. Het is een voorbode: later wordt op die plaats een boerderij gebouwd.


Volksverhaal - CJ113110 - [Zonder titel]

sage

donderdag 22 augustus 1974
Op een plaats waar een nieuwe kerk gebouwd wordt werd eerder al orgelspel gehoord. Het is een voorteken geweest.

Volksverhaal - NIEUW069 - Het Vlieg - Tuig

484.jpg

lied

vrijdag 16 november 2001
Lied over het zoontje van Osama bin Laden, dat een vliegtuig krijgt om een aanslag te plegen.

Volksverhaal - NIEUW061 - [Zonder titel]

481.jpg

mop

donderdag 15 november 2001
[Foto: reclame voor American Airlines]

Volksverhaal - DVTEX276 - [Zonder titel]

476.jpg

mop

dinsdag 13 november 2001
[Foto van de Eiffeltoren en een staaltje Franse diplomatie]

Volksverhaal - SAVEL029 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 augustus 2006
Over de Allersmaborg, vlabij Ezinge, doen verhalen de ronde dat er een spook van een vroegere bewoonster zou huizen.

Volksverhaal - KEMP019 - van kerken, kapellen en wonderbeelden: De ketting der bokkenrijders

legende

1925
De Bokkenrijders zouden een ketting hebben, die de macht bezat, dat wanneer hij om een gebouw gespannen werd, de deuren vanzelf opengingen. Met behulp van deze ketting hebben de Bokkenrijders geprobeerd om de Mariakapel bij Schilberg te beroven.…

Volksverhaal - INZ00059 - Verplaatsing der Bakelse Kerk

sage

maandag 26 juni 2006
De kerk van Bakel werd geplaatst door de mannelijke bevolking. Zij duwden met man en macht tegen de kerkmuur. Hun jassen dienden als scheidslijn. Toen ze hadden geduwd waren de jassen verdwenen. De mannen dachten dat ze onder de kerk lagen, maar een…

Volksverhaal - OVER0916 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een man is bij een dominee op bezoek. De geestelijke heeft zes dochters, de een nog mooer dan de ander. Na de maaltijd komt het gesprek op de dochters en dan merkt de gast op dat de dominee toch beter zonen dan dochters had kunnen maken. Die zijn,…

Volksverhaal - OVER0284 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Constantijn de Grote hield erg van bouwen. Men vergeleek hem wel met de muurbloem, omdat zijn naam aan alle hoeken van steenen en oude gebouwen gegraveerd was.