Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (972 in totaal)

Volksverhaal - Voda_022_20 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Kind werd opzij getrokken omdat er een lijkstaatsie voorbij zou komen. Een ander kind moest in een ander geval de pet afzetten.

Volksverhaal - Voda_022_19 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Iemand die met de helm geboren is: ziet vooruit; raakt niet gewond als soldaat; verdrinkt niet als zeeman; loot vrij; kan goed leren. Als de helm in handen van iemand anders kwam, moest de met de helm geborene de obstakels van begrafenisstoeten die…

Volksverhaal - Voda_022_18 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Twee personen zitten bij een man op een wagen, die plots stopt voor een lijkstoet die zij niet zien. Twee dagen daarna kwam er op die plek een lijkstoet voorbij.

Volksverhaal - Voda_022_17b - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Als een man op een stoep ging zitten, stierf daar iemand. Hij was met de helm geboren, maar iemand anders had die gestolen. Zodoende werd die man een gevaar.

Volksverhaal - Voda_022_17a - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Een vrouw voorzag de dood van een kind.

Volksverhaal - Voda_022_16 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Een geestelijke zag zijn eigen begrafenis. Vier mannen met een baar bleven de hele nacht achter hem lopen. Op dezelfde weg stierf hij later.

Volksverhaal - Voda_022_15 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Een man voorspelt de dood van een ander in de buurt. Een vrouw mag niet weten wie, omdat het later haar schoonmoeder blijkt te zijn.

Volksverhaal - Voda_022_13 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
In de verte zag hij in Boxmeer brand en later brand een hele straat uit.

Volksverhaal - Voda_022_12 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Tussen twaalf en één uur 's nachts zag iemand een begrafenis die vijf dagen later plaatsvond.

Volksverhaal - Voda_021_09 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 25 maart 1977
Een mug is een voorteken van de mijngeest, dat er een steen uit het dak zou vallen. Een lamp wordt nooit van hand tot hand gegeven, maar op een schop geplaatst.

Volksverhaal - Kooijman2013 - Geen Titel

sage

woensdag 09 oktober 1963
Een komeet is een voorteken van oorlog.

Trefwoorden: , , ,

Volksverhaal - Kooijman1990 - Geen Titel

sage

maandag 07 oktober 1963
Als het gewicht uit de hangklok valt dan gebeurt er iets in de familie.

Volksverhaal - Kooijman1946 - Geen Titel

woensdag 04 september 1963
Eksters bij elkaar is een voorbode van een sterfgeval.

Volksverhaal - Kooijman1861 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 20 september 1963
Het kloppen op hout is een voorteken van een sterfgeval.

Volksverhaal - Kooijman1851 - [Zonder titel]

sage

maandag 23 september 1963
Het schreeuwen van een uil en het huilen van een kettinghond in de nacht zijn voortekenen van eens sterfgeval.

Volksverhaal - Kooijman1788 - [Zonder titel]

sage

woensdag 18 september 1963
Een komeet voorspelt de komst van een grote ramp.

Volksverhaal - DYKFRIES2270 - Voortekens

sage

1896
Opsomming van verschillende soorten voortekens, zowel gunstig als ongunstig, die uit een geobserveerd fenomeen kunnen worden afgeleid.

Dromen en hun betekenis, vooral in combinatie met een stergeval of wanneer er twist ontstaat. Voortekens die…

Volksverhaal - ENGELS046 - Voorteken

sage

woensdag 09 mei 1962
Man kan aan de volgorde van de familieleden in een lijkstoet die hij in zijn droom ziet, voorspellen wie binnenkort zal sterven.

Volksverhaal - GENDT330 - Maken van lijkkist wordt van tevoren gehoord

sage

maandag 23 december 1968
Grootmoeder van verteller woonde in hetzelfde huis als de timmerman. 's Nachts hoorde grootmoeder soms allerlei geluiden, alsof iemand aan het timmeren was. Even later ging er dan iemand dood en moest de timmerman inderdaad een lijkkist gaan…

Volksverhaal - GENDT322 - Voorspellende droom

sage

maandag 23 december 1968
Als grootmoeder van verteller over vissen droomde, ging er altijd iemand dood. Hoe groter de vis, hoe dichter bij huis het sterfgeval zou zijn. Bovendien: hoe duidelijker ze de vis zag, hoe dichterbij de familie het sterfgeval was of hoe eerder het…

Volksverhaal - WEV007205 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 22 juni 1963
Veel mensen geloven niet dat als honden huilen een dode betekent. Maar ik heb het zelf meegemaakt.
Bij ons op de weg zat een hond te janken. Ik heb hem een paar keer weggejaagd, maar hij was meteen terug. Ik zei nog dat er geen lijkwagen langs kon,…

Volksverhaal - WEV007204 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 22 juni 1963
Ik maakte zelf mee dat Jan B., een onverschillige kerel, moest erkennen dat er wat bestaat.
In de buurt van een afgebrand huis verschroeiden alle bomen, de takken en bladeren waren zwart. Het wonder was dat een eksternest in één van de bomen was…

Volksverhaal - WEV007203 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 22 juni 1963
Grootmoeder had ook een familielid die een kroeg had.
Die kregen visite van mensen die met paard en wagen waren gekomen. Het paard werd op stal gezet. Toen de visite 's avonds naar de paardestal ging, stond het dier boven in de krib. Men zei dat er…

Volksverhaal - WEV006902 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 04 juni 1963
In het kanaal voor ons huis is eens een kind verdronken. Een tijd van te voren zat een week lang een hond, een zwarte poedel, te huilen. Wegjagen hielp niets. Toen het kind verdronken was bleef de hond weg.

Volksverhaal - AMPT00706 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 01 september 1962
Man meent dat het een slecht voorteken is als alle lijnen op een schip vast zitten, en ziet de latere storm waarbij alles op het dek wegslaat, als gevolg.

Trefwoorden: , , , , , , ,