Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (191 in totaal)

Volksverhaal - Voda_021_05 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 18 maart 1977
Vreemdeling bespot Limburgse mijnwerkers die een kruis slaan voordat zij de mijn in gaan. Hij breekt zijn rug.

Volksverhaal - KOOIJMAN2250 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 16 november 1963
Er werd altijd schimpachtig gesproken over mensen die dwaallichten waren.

Volksverhaal - TATTAS001 - [Zonder titel]

0bf4ee60990f8daa979fa0011594c844.jpg

mop

maandag 04 september 2017
Tattas be like: applaudiseren als het vliegtuig landt.

Volksverhaal - HEIDEGRON001 - Schimpnaam Baflo

sage

Verklaring waarom de inwoners van Baflo (Bavveld) ook wel 'Koarschoevers' of 'Koarkroders' als bijnaam hebben. Dit komt door een onenigheid met een nabij gelegen dorp over elkaars toren. De inwoners van Baflo lieten iemand een dun houten torentje op…

Volksverhaal - KOOIJMAN1456 - [Zonder titel]

sage

maandag 19 augustus 1963
Toen ik klein was dreven ze de spot met de duivel. Dan bonden ze een witte geit aan de deur en zeiden dat het de duivel was.

Volksverhaal - FAUST68 - Hoe dat den boosen geest den bedroefden Fausto met wonderlicke spottige spreecwoorden aentast

sage

1592
Mephostophiles komt op Faustus' geweeklaag af en zegt hem dat hij dit allemaal had kunnen weten. In de Heilige Schrift staat immers dat men alleen maar God behoort te aanbidden. Faustus echter is God afgevallen en heeft Hem vertoornd en zich met lijf…

Volksverhaal - FAUST56 - De tweede verschryvinge van Doctor Faustus die hy synen gheest overghegheyen heeft

sage

1592
Faustus hernieuwt zijn contract met de duivel:
'Ik, Doctor Faustus, beken met mijn eigen hand en bloed, dat ik mijn eerste belofte aan de duivel zeventien jaar lang volgehouden heb en God en alle mensen tot vijand ben geweest, waarmee ik mijn lijf…

Volksverhaal - DYKFRIES2041 - Het paaltje van Oosterlittens

sage

1896
Dit verhaal verklaart waarom het cijfer 1 in Friesland ook wel 'het paaltje van Oosterlittens' genoemd wordt.
Een arme schoenmaker uit Oosterlittens droomde drie nachten achtereen dat hij op de Papenbrug in Amsterdam zijn geluk kon vinden. Hij reist…

Volksverhaal - RKOMAGRON0611 - [Zonder titel]

sage

woensdag 11 april 2007
Inwoners van Winschoten worden tellerlikkers genoemd, omdat ze tot het laatste restje hun bord leeg snoepen.

Volksverhaal - RKOMAGRON0518 - [Zonder titel]

mop

woensdag 11 april 2007
De Drent heeft de bijnaam van 'jenever-turf-en achterdocht'.

Volksverhaal - RKOMAGRON0337 - [Zonder titel]

sage

donderdag 08 februari 2007
Spotversje op Duitse seizoenarbeiders (poepen).

Volksverhaal - BRAND021 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
Brandaan komt in een geweldig land terecht. Hij gaat er met zijn reisgenoten een prachtige burcht binnen. Het is overal zo overweldigend mooi dat de monniken argwaan krijgen en ze aan Brandaan vragen naar het schip terug te gaan. Dan komen ze de…

Volksverhaal - BRAND016 - Van Sente Brandane

legende

1380 - 1425
Het schip van Brandaan wordt door sirenen gelokt, maar de monniken krijgen hulp van een donker wezen uit een gebergte. Dat blijkt echter een duivels wezen te zijn, die de monnik van de gestolen teugel weer mee wil nemen. Brandaan zegt dat hij wel een…

Volksverhaal - KEMP081 - Van stichtingen en oorsprongen: Budel en Weert

sage

1925
De Budelaren waren voor het merendeel kramers en dankten hun naam aan de geldbuidel, waar kooplieden veel gebruik van maken. Bij een strijd tussen Budel en Weert, veroverde Budel een hoorn van Weert en Weert veroverde de vlag van Budel. De…

Volksverhaal - over1431 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Tegen de zin van de adel kreeg Walter Raleigh een hoge positie toebedeeld door koningin Elisabeth. Tijdens een clavecimbel-uitvoering maakt de graaf van Oxford de boel belachelijk door te zeggen dat hij tijdens het spelen koppen neergedrukt ziet…

Volksverhaal - LAAN088 - Hou de Damster in de hemel kwam

p222.jpg

sage

1930
Een man uit Dam komt bij de hemel. Hij kan er niet in, want er is geen plek meer. Hij mag van Petrus wel even kijken hoe mooi het er uitziet in de hemel. Hij ziet tot zijn verbazing mensen uit Delfzijl zitten. Hij roept vervolgens heel hard: 'Schip…

Volksverhaal - LAAN085 - Hans Hannekemaaier

mop

1930
Hans Hannekemaaier werd veel in moppen bespot. In deze moppen is hij dom en snapt hij niets. Hans krijgt een ei met een kuiken erin. Hij wil die opeten, want dan heeft hij een kuiken voor dezelfde prijs als een ei.
Hans vraagt hoe lang het lopen is…

Volksverhaal - over1428 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Pater Gouda zit in Brussel op de stoel in de kerk en in plaats van een preek had hij het over een droom die hij had gehad: God vond dat hij gezondigd had en voor straf zou hij in een dier veranderd worden. Hij mocht zelf kiezen welk dier.
De…

Volksverhaal - over1422 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Jurrie zou opgehangen worden. De biechtvader troostte hem door te zeggen dat hij vanavond nog met God en de heiligen aan het avondmaal zou zitten, maar Jurrie zei zich zo zwak te voelen, dat hij door zijn traagheid vast het diner zou missen, ondanks…

Volksverhaal - KEMP096 - Van profetieën en voorteekenen: De kerstnachtviering van de Augustijnen

sage

1925
Ouden van dagen in Maastricht kunnen het zich nog goed herinneren. Om twaalf uur in de Kerstnacht scheen door de ramen van de Augustijnenkerk plotseling licht. Dank klonk er ook orgelspel en werd er Hoogmis gezongen. Zodra deze was geëindigd, ging…

Volksverhaal - KEMP012 - Winandus van Elsloo

legende

1925
De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God; deze zorgt ervoor dat Winandus nog vóór zijn…

Volksverhaal - JCOHEN53 - De twee bultenaren

cohen1.jpg

sage

1919
Twee bultenaren lopen achter elkaar. De achterste scheldt de voorste uit. Als de voorste omkijkt om te zien wie hem zo uitscheldt, kijkt de achterste ook om. De voorste wordt bang en rent weg.