Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (255 in totaal)

Volksverhaal - Voda_021_05 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 18 maart 1977
Vreemdeling bespot Limburgse mijnwerkers die een kruis slaan voordat zij de mijn in gaan. Hij breekt zijn rug.

Volksverhaal - LIJST312 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 17 augustus 1954
Vroeger gesproken over duivel die verschijnt in geval van vloekende kaartspelers, spottende avondmaalsvierders.

Volksverhaal - LIJST255 - [Zonder titel]

sage

oktober 1955
Duivel achtervolgt vloekers, drinkers en spotters, vooral als ze het heilig avondmaal nadoen.

Volksverhaal - KOOIJMAN0426 - [Zonder titel]

sage

woensdag 19 december 1962
Een spotter van het Avondmaal wordt de volgende ochtend aan een kant geheel stijf wakker.

Volksverhaal - CJ122604 - [Zonder titel]

sage

maandag 10 september 1979
Een onverschillige vloeker is dronken op weg naar huis. Als hij bij zijn huis komt, staan de deuren wijd open en is het overal licht. Kort daarop wordt hij plotseling beetgepakt door een zwarte hand en een lichte hand. De man kan zich van het voorval…

Volksverhaal - CJ121404 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 28 augustus 1979
Een vloekende spotter pocht dat 'geen duivel' beter slootje kan springen dan hij. Prompt verschijnt de duivel zelf en springt hij moeiteloos over het water. De duivel laat een afdruk van een paardenvoet - een 'duivelsprent' - achter in het steen. De…

Volksverhaal - CJ118909 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 31 juli 1979
Een vloeker wordt zomaar gegrepen en neergesmeten.


Volksverhaal - CJ115114 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 30 juli 1977
Een spotter zegt bij zijn dood twee dravende paarden voor zijn lijkwagen te willen hebben. Het komt uit: als hij sterft, draven de paarden voor de wagen zo hard dat zijn kist van de wagen tuimelt en hij omgekeerd in het graf terechtkomt.


Volksverhaal - CJ114301 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 13 september 1974
Een onverschillige, goddeloze zondaar pocht de duivel als kameraad te willen hebben. Prompt wordt hij door de duivel gegrepen en neergesmeten. De zondaar is van schrik bekeerd.


Volksverhaal - CJ113301 - [Zonder titel]

sage

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een onverschillige spotter wordt - 's nachts uit de kroeg op weg naar huis - opgeschrikt door een zwart ding. Als hij in angstig gejammer uitbarst, verdwijnt het ding plotseling weer. Het was de duivel.


Volksverhaal - CJ113112 - [Zonder titel]

sage

donderdag 22 augustus 1974
Een dronken zondaar wordt vaak door de duivel gegrepen en in de sloot gegooid.

Volksverhaal - CJ112828 - [Zonder titel]

sage

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een spotter zit in de kroeg te vloeken en pocht nergens om te geven. Als hij 's nachts eens op de hielen gezeten wordt door drie naakte vrouwen, breekt het angstzweet hem uit. De zondaar houdt zich sinds het gebeurde een stuk rustiger.Volksverhaal - KEMP001m - De gestrafte spotter

legende

1925
Een spotter, die met enige trouwe vereerders van de heilige Servatius een loopje wilde nemen, en hen schertsenderwijs toeriep "De heilige man is niet thuis, maar sprokkelt hout in het bos!" voelde op hetzelfde ogenblik een rilling door zijn leden en…

Volksverhaal - OVER0362 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Alle burgers moesten in 1658 een eed afleggen voor de nieuwe keizer en staken daarbij twee vingers op. Een spotter zei toen in het Duits: "Zie, daar zweren zij elkaar allemaal hoorndrager [= benaming voor bedrogen echtgenoot] te maken

Volksverhaal - OVER0006 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Porcius Cato had er veel moeite mee om afscheid te nemen van de mooie vrouw van Marphadates, toen zijn bezoek daar ten einde kwam. De spotters zeiden, dat Porcius en Marphadates twee vrienden met een ziel waren. Marphadates' vrouw heette namelijk…

Volksverhaal - CJ109915 - [Zonder titel]

sage

woensdag 10 april 1974
Aannemer maakt nooit laatste huis waar hij mee bezig is af, want dan sterft hij. Bij een nieuwe opdracht maakt hij eerst het vorige huis af, er is altijd een huis dat niet afgemaakt is. De man was een vrijmetselaar die spot met het geloof. Een…

Volksverhaal - CJ109912 - [Zonder titel]

sage

woensdag 10 april 1974
Politieagent die moet toezien op sluiting van cafés, raakt aangeschoten van de borrels die hij van elke kastelein krijgt. Hij vloekt en spot er dan op los. Dat doet hij ook als hij een keer door de harde wind zijn pijp niet kan aansteken. Maar het…

Volksverhaal - KOOIJMAN0245 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 08 december 1962
Er waren drie mannen die het avondmaal vierden om er mee te spotten. Een probeerden zich te verdrinken in de rivier, toen dit niet lukte wendde hij zich tot de beerput. De tweede werd krankzinnig. Van de derde weet de verteller niet hoe het hem…

Volksverhaal - CJ106851 - [Zonder titel]

sage

Een man die graag spot wedt dat hij 's nachts op het kerkhof op een bepaald graf iets durft neer te zetten. Bij het graf wordt hij in zijn arm geknepen. De afdrukken, die zijn duidelijk te zien zijn, worden zwarte plekken die steeds groter worden.…

Volksverhaal - CJ104409 - [Zonder titel]

sage

van zaterdag 23 juni 1973 t/m zaterdag 07 juli 1973
Een spotter vroeg zich op het kerkhof gniffelend af wie de volgende zou worden. Dat werd hij zelf.

Volksverhaal - CJ103605 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 23 juni 1973
Iemand die bekend stond om zijn zuipen, vloeken en spotten werd eens met zijn hoofd omgedraaid gevonden. Hij was drie meter over de sloot gegooid. Dat was het werk van de duivel geweest.

Volksverhaal - CJ103116 - [Zonder titel]

sage

donderdag 07 juni 1973
Wyberen was een spotter, een gokker en een zuiper. Op een keer toen hij 's nachts uit de kroeg kwam, werd hij naar de andere kant van de weg gesmeten: dat was het werk van de duivel. Wyberen was doodsbang geweest.

Volksverhaal - BOEKV134 - [Zonder titel]

sage

1904
Een student, die zich voor de grap als duivel verkleedde om anderen bang te maken, wordt door de duivel tegen de muur gesmeten, zodat de stukken vlees daar tegenaan blijven zitten.

Volksverhaal - CJ093216 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 22 september 1972
Mensen vierden wel eens spottend het avondmaal.

Volksverhaal - CJ092813 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 15 september 1972
Een man was een groot vloeker en spotter en hij behandelde zijn vrouw erg slecht. Na de dood van zijn vrouw zagen twee kinderen haar eens bij het huis naar binnen kijken.