Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (78 in totaal)

Volksverhaal - Voda_021_09 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 25 maart 1977
Een mug is een voorteken van de mijngeest, dat er een steen uit het dak zou vallen. Een lamp wordt nooit van hand tot hand gegeven, maar op een schop geplaatst.

Volksverhaal - CORONA579 - [Zonder titel]

vlieg.jpg

mop

zaterdag 02 mei 2020
[Afbeeldingen van vlieg die zijn handen wast; hij blijkt desinfecterende handgel te gebruiken]

Volksverhaal - CORONA92 - Quarantaine dag 9

vlieg.jpg

mop

donderdag 26 maart 2020
[Foto van tekeningen met gevonden vlieg; quarantaine dag 9, de verveling slaat toe]

Volksverhaal - VODA_019_12 - [Zonder titel]

sage

december 1976
Om te voorkomen dat een heks binnenkomt, kan men een muis boven de huis- of staldeur hangen. Heksen en muizen zijn immers doodsvijanden van elkaar. Ook kan men, en dat doet men in Brabant nog steeds, met kalk een kruis op de buitendeur schilderen.…

Volksverhaal - ENGELB_19_017 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 26 juli 1983
Een boerenknecht was een heks. Hij valt in slaap, en er kruipt een bij uit zijn mond. Later gaat deze bij weer naar binnen en wordt de knecht wakker.

Volksverhaal - KOORD012 - Moordenaarsbrug

sage

1981
Op een brug is iemand vermoord en de dader verstopte zich in een kelder. De dader werd gevonden, omdat er een hele zwerm vliegen bij de kelder hing en zich aan zijn gezicht hadden vastgezet. Sindsdien heette die brug de Moordenaarsbrug.

Volksverhaal - CJ120027 - [Zonder titel]

mop

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een vlieg op een spiegel zegt tegen zijn evenbeeld 'Zullen we even?'.


Volksverhaal - HUMOR203 - [Zonder titel]

raadsel

woensdag 19 december 2001
Wat krijg je als je een vuurvliegje met viagra kruist?
Een tl-buis.
Volksverhaal - BLECOURTNB0288 - 4.7. Jan Onversag

sprookje

Man die op vensterluik heeft geschreven dat hij veertig in één keer heeft gedood, wordt door Franse soldaten op een gestolen paard meegenomen om te vechten. Het paard slaat op hol, alle Fransen en Kozakken vluchten de streek uit, en het paard…

Volksverhaal - CJ114006 - [Zonder titel]

mop

vrijdag 06 september 1974
Een vlieg die op een spiegel loopt zegt tegen zijn spiegelbeeld 'Zullen we even?'.

Trefwoorden: , , ,

Volksverhaal - HUMOR140 - [Zonder titel]

raadsel

woensdag 21 november 2001
Wat is wit en vliegt door de kerk?
Een vlieg op de dag van haar eerste communie.

Volksverhaal - CJ113814 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 03 september 1974
Een man vertelt een mop over Adam: Adam tilde een vijgenblad op en zag geen vlieg maar een pruim.Volksverhaal - CJ113605 - [Zonder titel]

mop

maandag 02 september 1974
Twee professoren die de bijbel vertalen vliegen elkaar scheldend in de haren omdat ze het niet eens kunnen worden over een tekentje met drie puntjes erachter. Een teken met één stip erachter is een 'v'; een teken met twee stippen een 'w'. De…

Volksverhaal - RKOMAGRON0137 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 09 januari 2007
Twee vliegen zitten op een drol. Als de een de ander een mop wil vertellen, zegt die dat hij aan het eten is.

Trefwoorden: , , , ,

Volksverhaal - THM00119 - [Zonder titel]

mop

maandag 17 januari 2005
Een zuinige Hollander haalt een vlieg uit de wijn en gebiedt hem om alles weer uit te spugen.

Volksverhaal - OVER0064 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Domitianus deed zich graag belangrijk voor en ging daarom elke dag een uur in zijn kamer zitten. Intussen deed hij niets anders dan vliegen doodsteken. Een ridder vroeg eens of er iemand bij de keizer was. Vitius Crispus antwoorde: Zelfs niet een…

Volksverhaal - DYKFRIES2005 - Van een jongen die lezen en schrijven leerde

sprookje

1896
Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De jongen krijgt ook dit onder de knie en verandert zich…

Volksverhaal - BJANSS069 - De duivel verjagen

sage

1978
De duivel verandert zich in een vlieg en kruipt in de beurs van de smid als die hem zegt dan zijn ziel te verkopen. De smid pakt de beurs en slaat er met een hamer op. De duivel verdwijnt.

Volksverhaal - CJ103804 - [Zonder titel]

mop

zondag 24 juni 1973
Een man solliciteert bij de koning om kamerdienaar te worden. Bij de eerste wacht meldt hij zich als "drie uren ver", bij de tweede als "brandewijn", en bij de koning zelf als "ze houden me de kloten van achteren vast". Als hij bezig is zilver te…

Volksverhaal - CJ101720 - [Zonder titel]

mop

woensdag 23 mei 1973
De meester merkt dat de jongens uit zijn klas meer oog voor een vlieg dan voor de les hebben. Eerst vraagt hij ze op te letten en als dat niet helpt vraagt hij ze de vlieg te vangen. Een jongen roept dat het gelukt is. Als de meester vraagt hoe dat…

Volksverhaal - OVER1970 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Als het synode voorafgaand aan de vergadering van de Staten van Holland in Den Haag bijeen is, merkt iemand op dat de 'zwarte vlieg' is overgekomen. Een ander stelt hem gerust met de woorden: 'Het maakt niet uit, zij kan nu geen kwaad doen want de…

Volksverhaal - CLUCHT227 - [Zonder titel]

mop

1554
Een zot werd aangesteld om 's nachts de vliegen uit de buurt van de bisschop te houden. Toen er een vlieg op de neus van de bisschop zat, sloeg de zot mis en hij sloeg de man vol in het gezicht. De bisschop vroeg waarom hij dat deed, en de zot legde…

Volksverhaal - CLUCHT193 - [Zonder titel]

mop

1554
Een meesterschilder wilde een collega ontmoeten en bezocht hem zonder dat hij zich bekendmaakten. Ze praatten wat, en toen de schilder weer wegging, schilderde hij een vlieg op het schilderij waar de ander mee bezig was. Toen de andere de vlieg zag,…

Volksverhaal - OVER1611 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een burger zag dat het een hele lange tijd duurde voordat er een nieuw lid voor in de stadsregering werd gekozen. Uiteindelijk werd er één gekozen die de plaats totaal niet verdiende. De burger zei hierover dat de kiezers zich hadden gedragen als…

Volksverhaal - SINUTSAG025 - Paus Adriaan

sage

1938
Toen Adriaan studeerde was hij zo arm dat hij geen geld had voor olie of kaarsen, en hij beloofde dat als hij later paus zou zijn, hij een college voor arme studenten zou laten bouwen. Dit heeft hij later ook gedaan.