Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (89 in totaal)

Volksverhaal - Voda_022_05 - [Zonder titel]

sage

maart 1977
Er wordt gekletst tijdens de kerstmis. De duivel schrijft op een koeienhuid de namen op van de kletsers, maar valt door het bidden van een vrome man naar beneden en breekt zijn botten. In de kerk is het sindsdien altijd stil tijdens de dienst.

Volksverhaal - FRANKE156 - Meermenschen in de Jade

legende

1934
Een visser had ooit een zeermeermin uit de Jade gevangen. De mensen plaagden haar en bevroegen haar over kruiden, maar ze ging er niet op in. Ze vertelde een raadselachtig lied en ontsnapte aan de mensen. Voordat ze wegzwom, besprenkelde ze de dijk…

Volksverhaal - BEATRIJS1 - Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel.

beatrijs.jpg

legende

1995
Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de vriend kleding en andere kostbaarheden voor haar…

Volksverhaal - LIJST280 - [Zonder titel]

sage

mei 1955
Duivel blaast de lamp uit als mensen in de bijbel lezen.

Volksverhaal - LIJST263 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 20 augustus 1954
Duivel heeft een menselijke gestalte, met horens, bokspoten en een staart; verschijnt aan slechte mensen, aan vrome gelovigen om ze van het geloof te halen; [ongehuwde] moeders hebben met de duivel gedanst.

Volksverhaal - LIJST149
- [Zonder titel]

sage

woensdag 14 juli 1954
Gelovige ziet bij sterven de duivel in gedaante van pad op bedrand zitten.

Volksverhaal - FAUST56 - De tweede verschryvinge van Doctor Faustus die hy synen gheest overghegheyen heeft

sage

1592
Faustus hernieuwt zijn contract met de duivel:
'Ik, Doctor Faustus, beken met mijn eigen hand en bloed, dat ik mijn eerste belofte aan de duivel zeventien jaar lang volgehouden heb en God en alle mensen tot vijand ben geweest, waarmee ik mijn lijf…

Volksverhaal - FAUST55 - Van eenen ouden man die Doctor Faustus van syn godloos leven heeft willen bekeeren ende wat ondanck hy daervoor hadde

sage

1592
Een oude, vroom christelijke, buurman, ziet dat veel studenten het huis van Faustus bezoeken, maar dat in dit huis de duivel woont. Hij probeert Faustus over te halen zijn leven te beteren en doet dit met veel Bijbelse voorbeelden.
Faustus neemt…

Volksverhaal - KOOIJMAN0325 - [Zonder titel]

sage

donderdag 13 december 1962
Een boer was onderweg met een paard en veulen naar een markt in een andere plaats. Terwijl hij op de dijk loopt wordt hij er opeens afgezet en komt er een vrouwtje naar hem toe.

Volksverhaal - CJ117804 - [Zonder titel]

mop

vrijdag 14 april 1978
Een vrouw brengt een papegaai die steeds grove taal uitslaat naar de dominee. De dominee moet het beest zijn onfatsoenlijkheden afleren. De dominee neemt de papegaai die zondag mee naar de kerk om het dier te doen inzien wat 'echte vrome taal' is. De…

Volksverhaal - RKOMAGRON0074 - [Zonder titel]

sage

maandag 08 januari 2007
De kraaien Hugin (geheugen) en Munin (gedachte) zijn de boodschappers van Wodan. Ze luisteren je af en vliegen met hun boodschappen naar de zon, het oog van Wodan.

Volksverhaal - RKOMAGRON0070 - [Zonder titel]

sprookje

maandag 08 januari 2007
Jan (of Luie Evert of Stel) is een vrome luiaard, die niet van werken houdt, maar steeds vroom bidt. Hij bidt tot de Heer, waarop er een zak aardappelen uit de schoorsteen valt, die de buurman er door heen gooit. Na verloop van tijd zijn de buren…

Volksverhaal - KEMP059 - Rolduc

sage

1925
De scholaster Ailbertus van Antoing kreeg een visioen van een mooi landschap en werd door God op reis gestuurd om de plek aan Hem te wijden. Na een lange tocht herkende hij de plek van zijn droom en hij ontdekte dat er onder de aarde een gerinkel van…

Volksverhaal - KEMP048 - De vloek van Ensebroeck

sage

1925
De wrede en hardvochtig Spaanse ridder van Slot Ensebroeck smeet geld van zichzelf en zijn vrouw over de balk, gaf niets om God en gebod en deinsde er niet voor terug zijn jagerskunsten uit te oefenen op passerende werklieden als er even geen wilde…

Volksverhaal - RKOMA120 - [Zonder titel]

anwbdordtdewitt.jpg

sage

2006
In Dordrecht staat een beeld van de gebroeders de Witt. Volgens het verhaal wisselen de gebroeders de Witt ('s nachts) van plaats. In 2006 is bij het standbeeld een (nieuw) ANWB-bord geplaatst, inclusief de sage over het standbeeld.

Volksverhaal - DEVOOYS134 - VIER EXEMPELEN UIT WEENSE HANDSCHRIFTEN VI

exempel

Priester Andries uit Denemarken komt met zijn gezellen aan bij het graf van Christus op Paasavond. Op Paasmorgen willen de gezellen weg gaan. Andries vermaant ze om te blijven: dit is immers de allerheiligste dag van Pasen, ontvang de Heer in het…

Volksverhaal - DEVOOYS128 - VELE EXEMPELEN UIT BRUSSELSE HANDSCHRIFTEN XXXI

exempel

De zusters in een klooster zijn verheugd bezoek te krijgen en zijn druk in de weer om alles gereed te maken. Maar een vrome zuster doet niet mee, trekt zich terug in haar kapel en nodigt haar 'vrienden', Jezus en Maria, uit te komen eten. Kort hierop…

Volksverhaal - DEVOOYS127 - VELE EXEMPELEN UIT BRUSSELSE HANDSCHRIFTEN XXX

exempel

Er was eens een kluizenaar die het lukte om de verleidingen van de duivel 40 jaar te weerstaan. Maar na 40 jaar pleegde hij, verleid door de duivel, alsnog ontucht. Op een vergadering van duivels moeten zij hun daden aan de opperduivel bekend maken.…

Volksverhaal - DEVOOYS124 - VELE EXEMPELEN UIT BRUSSELSE HANDSCHRIFTEN XXVII

exempel

Een heilig vader komt bij Onze Lieve Heer. Daar zag hij voor de troon vier scharen met heiligen. De eerste schare was van de lieden, die ziek waren geweest op aarde en hun lijden geduldig hadden verdragen. De tweede schare was van hen die gasten…

Volksverhaal - DEVOOYS119 - VELE EXEMPELEN UIT BRUSSELSE HANDSCHRIFTEN XXII

exempel

Een goed man wil weten hoe de ziel het lichaam verlaat. Hij krijgt het te zien van een rechtvaardig mens. De ziel verlaat het lichaam van deze persoon als een gouden vogel en het bedankt het voor de dienst tijdens het leven.

Volksverhaal - KEMP014 - Onze-Lieve-Vrouwe-Bidweg te Maastricht

legende

1925
Toen men het in Maastricht niet eens was over de weg die men met de bedvaart moest volgen van de Minderbroederskerk naar de Onze Lieve vrouwenkerk, verliet Maria haar altaar en droeg ze het kindeke Jezus bij haar. Een oude vrouw genaamd Anna, zag…

Volksverhaal - DEVOOYS104 - Van enen scaepsherde

exempel

Een rijk man met een grote kudde is veel in de kerk, maar in gedachte bij zijn schapen. Zijn herder moet vanwege zijn werk bij de kudde blijven en kan zelden in de kerk komen, terwijl zijn hart juist veel bij de kerk is. Als de herder op een dag toch…

Volksverhaal - KEMP012 - Winandus van Elsloo

legende

1925
De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God; deze zorgt ervoor dat Winandus nog vóór zijn…