Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (299 in totaal)

Volksverhaal - Voda_022_06 - [Zonder titel]

sage

maart 1977
Boer dwingt vrouw op Goede Vrijdag worst te bakken en er bij te zijn als hij het eet. De worst kronkelt weg. Al zal ik stikken in duivelsnaam, ik wil het eten. Hij stikt en wordt half zwart. Hij blijft spoken tot hij door een priester verbannen…

Volksverhaal - Voda_022_02 - [Zonder titel]

sage

maart 1977
Koster sluit per ongeluk een biddend oud vrouwtje in de kerk. Om 12 uur 's nachts schrok ze wakker. Alle kaarsen gingen branden. De geest van een overleden priester vraagt of iemand hem kan helpen bij de mis. De vrouw antwoordt niet uit angst. Een…

Volksverhaal - Voda_021_04 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 18 maart 1977
Mijnwerker zegt: ''Godzijdank.'' Een agnostische Drentenaar zegt: ''Zeg liever dat het toeval is'' en kreeg meteen een stuk kool in de mond, die hem een tand kostte.

Volksverhaal - CORONA174 - Aangifte tegen haatzaaiende predikant

broodjeaapverhaal

dinsdag 07 april 2020
Een predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente ziet de corona-crisis als een straf van God. Nederland is op de verkeerde weg met abortus, euthanasie, gebrek aan zondagsheiliging en tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit. Nederland en de…

Volksverhaal - ENGELB_13_004 - [Zonder titel]

sage

januari 1977
Een huis is afgebrand doordat men de keuken van steen had gebouwd. Het is een straf van God.

Volksverhaal - FRANKE153 - Het steenen brood

sage

1934
De mensen in Westeel leefden losbandig. De zee maakte daar een einde aan en verzwolg bijna heel Westeel. Iedereen kwam tot schuldbesef en beloofde verbetering, behalve de bakker. Hij wilde niet vluchten en daarom vloeide het water zijn oven binnen en…

Volksverhaal - BEATRIJS1 - Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel.

beatrijs.jpg

legende

1995
Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de vriend kleding en andere kostbaarheden voor haar…

Volksverhaal - HAARLEM003 - Bavo, beschermer tegen snode handen

sage

2011
Twee voorbeelden waarbij Sint Bavo de stad Haarlem en zichzelf heeft beschermt tegen vijandelijkheden.

Volksverhaal - KOOIJMAN1070 - [Zonder titel]

sage

maandag 28 januari 1963
Een man was zo woest dat hij zijn hooivork in de lucht stak. Het bloed droop van de hooivork. In de zware gemeente van Nieuwerkerk werd deze daad als een zonde gezien.

Volksverhaal - KOPPENOL1 - De kindervloed van Loosduinen

HennebergGroot2.jpg

sage

17e eeuw
Een edelvrouwe beschldigt een bedelares met een tweeling van overspel;de bedelares spreekt een vloek over haar af: moge ze evenveel kinderen krijgen als er dagen in het jaar zitten, De edelvrouw bevalt van 365 kinderen, die snel na elkaar sterven.…

Volksverhaal - GERDES01 - Het gouden oorijzer der Friezen

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn

sage

1897
De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling Willebrord belandt met een aantal jonge Denen die…

Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Volksverhaal - LIEFDE01 - De oorsprong der Friesche kap

Volksverhaal - HOAX: Flitscamera in vangrail

broodjeaapverhaal

woensdag 01 juni 2016
Nieuwe politie-videocamera's!

Volksverhaal - ConinxSumme1 - Des coninx summe (fragment)

sage

1400 - 1425
De derde van de zeven hoofdzonden is trouweloosheid en verraderlijkheid. Iemand is een verrader als hij het land dat hij voor zijn heer bewaakt aan de vijand overgeeft, en zich in dienst van hem stelt. Met name verraderlijkheid ten aanzien van de…

Volksverhaal - FIGARO08 - Het ongelyk getal

mop

1789
Een zondaar biecht met elf meisjes naar bed te zijn geweest. De biechtvader kan niet uitrekenen hoeveel penitentie dat is, dus hij adviseert: rond je zonden eerst op twaalf af en bid dan twee rozenkransen.

Volksverhaal - VODA_011_06 - [Zonder titel]

sage

april 1976
Man die bezeten is gaat in retraite, waar hij eerst moet biechten voordat de paters hem kunnen helpen. De man begint te brullen als een wild dier, zodat hij niet kan biechten. De paters duwen hem in de biechtstoel, zegenen hem met wijwater en lopen…

Volksverhaal - KOOIJMAN0342 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 15 december 1962
De grootvader van de verteller vertelde dat als je je moeder geslagen had, je hand boven je graf uit zal groeien. In realiteit waren dit vaak wortels.

Volksverhaal - KOOIJMAN0346 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 14 december 1962
Over het algemeen is het slecht afgelopen met de mensen die hebben gespot met het Avondmaal.

Volksverhaal - RKOMAGRON0627 - [Zonder titel]

usquert_1.jpg

legende

woensdag 11 april 2007
Zendeling Ludger ontmoet de blinde zanger Bernlef, die zich wel wil bekeren tot het christendom. Na het bekennen van zijn zonden krijgt Bernlef zicht in zijn ogen. Bij een kapel, volgens zeggen waar nu de kerk staat, in Usquert danken ze God voor het…

Volksverhaal - CJ123303 - [Zonder titel]

sage

zondag 14 oktober 1979
Vloekers en spotters zijn vaak bang zich 's nachts op de weg te begeven omdat ze wel eens neergesmeten zouden kunnen worden door de duivel.


Volksverhaal - CJ123002 - [Zonder titel]

sage

maandag 17 september 1979
Vijf zondaars die het heilig avondmaal imiteren worden op weg naar huis onder handen genomen omdat ze het Opperwezen bespot hebben. De zondaar die de leiding had is er het ergst aan toe.


Volksverhaal - CJ122604 - [Zonder titel]

sage

maandag 10 september 1979
Een onverschillige vloeker is dronken op weg naar huis. Als hij bij zijn huis komt, staan de deuren wijd open en is het overal licht. Kort daarop wordt hij plotseling beetgepakt door een zwarte hand en een lichte hand. De man kan zich van het voorval…

Volksverhaal - CJ122517 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 12 oktober 1979
Een rare man zegt tegen twee kameraden dat de duivel eraan komt. De man wordt tot twee keer toe door de duivel gegrepen en neergegooid.


Volksverhaal - RKOMAGRON0553 - [Zonder titel]

mop

woensdag 11 april 2007
Iemand komt in de hemel en ziet op een wolk een lelijke man voorbij drijven, die veel verkeerds heeft gedaan. Naast hem zit een prachtige vrouw. De man beklaagt zich bij Petrus, omdat hij met een lelijke vrouw op een wolk zit. Petrus antwoordt dat…

Volksverhaal - CJ122411 - [Zonder titel]

sage

zondag 02 september 1979
Een vloeker wordt op een ochtend door de duivel over de dijk gegooid. De man bekeert zich na het incident.