Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (47 in totaal)

Volksverhaal - ROODKAPJE418 - ROODKAPJE

sprookje

1966
Roodkapje rende met koek en een fles wijn op het pad vol kuilen naar de woning van haar grootmoeder. Zij kwam naar binnen en ontdekte de wolf, deze verslond haar in één hap met huid en haar. Wat later kwam een jager langs en begreep onmiddellijk de…

Volksverhaal - ROODKAPJE460 - ROODKAPJE

sprookje

1984
Roodkapje rende met koek en een fles wijn op het pad vol kuilen naar de woning van haar grootmoeder. Zij kwam naar binnen en ontdekte de wolf, deze verslond haar in een hap met huid en haar. Wat later kwam een jager langs en hij begreep onmiddellijk…

Volksverhaal - ROODKAPJE395 - HET WONDERE SPROOKJESBOEK VAN DE GEBROEDERS GRIMM

sprookje

2011
Roodkapje rende met koek en wijn op het pad vol kuilen naar de woning van haar grootmoeder. Zij kwam naar binnen en ontdekte de wolf, deze verslond haar in één hap met huid en haar. Wat later kwam een jager langs en hij begreep onmiddellijk de…

Volksverhaal - ROODKAPJE281 - Onsterfelijke sprookjes de mooiste sprookjes van Grimm en Andersen

sprookje

2000
Roodkapje rende op het pad vol kuilen naar de woning van haar grootmoeder. Zij kwam naar binnen en ontdekte de wolf, deze verslondhaar in een hap, huid en haar. Wat later kwam een jager langs en begreep onmiddelijk de situatie, hij stond voor het bed…

Volksverhaal - ROODKAPJE259 - Roodkapje

sprookje

1994
Roodkapje speelde met dieren voordat zij naar het huis van haar grootmoeder aankwam. Zij vond de wolf onder de lakens en deze deed net als of hij haar wilde omhelzen maar zij had snel gemerkt dat er iets niet klopte. Hij sprong op het bed voordat zij…

Volksverhaal - ROODKAPJE258 - Vier parels uit de schat van de Gebroeders Grimm

sprookje

maandag 01 januari 1945
Roodkapje ging naar haar grootmoeder, terecht. Zij probeerde de wolf die voorheer het huis binnen was gegaan te jagen. Roodkapje gieten water van de gekookte worsten op de got, de wolf had tussen die tijd op het dak gevlucht, hij boog zich door de…

Volksverhaal - FAUST67 - Een ander claghe van Doctor Faustus

sage

1592
Faustus beklaagt nogmaals zijn lot. Dat hij zal sterven op een manier die nog niemand heeft ondergaan. Hij beklaagt wederom zijn vrije wil, zijn vermetelheid en zijn wellust. Wie kan hem nu nog verlossen?

Volksverhaal - CJ121819 - [Zonder titel]

sage

zaterdag 08 september 1979
Een buitengewoon sterke man trekt zelf een wagen omdat het paard een zwakke borst heeft.


Volksverhaal - WEV009606 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 21 mei 1965
Men dacht dat Oooievaarsnesten geluk brachten. Dat ze elk jaar een ei of een jong uit het nest gooien is waar, ik heb ze vaak genoeg gevonden. maar het zijn misschien wel kapotte eieren geweest of zwakke jongen.

Volksverhaal - OVER0962 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Jurriën zwoer zijn vrouw dat hij haar zo lief had, dat hij zou barsten van woede als hij haar met een ander de liefde zou zien bedrijven. Op een dag rijdt hij met haar door een bos, waar een groep struikrovers ze overvalt. Een van de mannen wil…

Volksverhaal - OVER0822 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een zekere kardinaal hield zich altijd zwak en liep immer met gebogen hoofd. Op het moment dat hij paus werd, veranderde hij volledig. Hij oogde fris en hield zijn hoofd fier omhoog. Hij werd er eens wat spottend op gewezen, waarop hij antwoordde dat…

Volksverhaal - OVER0728 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Iemand verdroeg op een schip alles van zijn vrouw om ruzie te vermijden. Maar aan land ging hij haar te lijf met rottingen [touwachtig materiaal]. Toen iemand zei dat hij haar moest vergeven omdat vrouwen zwakke vaatjes zijn. De man antwoordde: "Dat…

Volksverhaal - ANYA0051 - [Zonder titel]

1278.jpg

mop

dinsdag 22 juni 2004
[Foto van Dick Advocaat die meedoet aan het spelprogramma De Zwakste Schakel. Hij stemt Arjen Robben eruit.]

Volksverhaal - OVER0318 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Joris Grofbloedt beloofde voor de zoveelste keer dat hij niet meer naar de hoeren zou gaan. Hij verklaarde dat hij onderworpen was door deze zwakheid. De ander zei toen, dat hij dubbel schuld had als het een zwakheid was: die kon hij immers veel…

Volksverhaal - BLECOURTNB0028 - 1.28. Heksen en de kwade hand

sage

1891
Man van zieke vrouw gooit op raad van een pastoor een emmer water naar buiten, en ziet een vrouw die stond te luisteren weggaan. Vanaf dat moment geneest de vrouw.

Volksverhaal - OVER2340 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Prins Frederik Hendrik had geldgebrek en kon wat lenen van de burgemeester van Amsterdam. Om niet verdacht te lijken bleef de burgemeester de dag van zijn bezoek in zijn vergaderingen, maar hij vertelde zijn gezin wel dat er een heer langs kon komen,…

Volksverhaal - CJ098910 - [Zonder titel]

sage

vrijdag 16 maart 1973
Sterke Hearke is bekend omdat hij zijn huis kon aanwijzen met zijn ploeg. Zijn paard was oud en zwak, daarom moest Hearke soms zelf de ploeg trekken.

Volksverhaal - OVER2107 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een officier is bang om ten strijde te trekken. De hoofdofficier wijst hem terecht: wie dapper is, sneuvelt niet. De officier blijft echter doodsbang.

Volksverhaal - OVER2075 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Iemand beweert dat geen ziekte hem aan zijn bed zal binden. Dat klopt, want kort daarop moet hij vanwege schulden zijn bed verkopen.

Volksverhaal - OVER2059 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Dominicus Baudius krijgt in tegenstelling tot de belofte van Prins Maurits een oude knol van de stalmeester, maar hij durft er niet over te klagen. Als hij met zijn paard op het Binnenhof komt kijkt hij het beest in zijn achterste. De prins vraagt…

Volksverhaal - OVER2018 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een ambtenaar laat de boeren een eed afleggen aan zijn heer. Een van de boeren steekt beide handen op. Gevraagd naar de bedoeling hiervan legt de boer uit dat hij beloofd heeft de eed ook voor zijn zieke buurman af te leggen.

Volksverhaal - OVER2003 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Iemand die onthoofd gaat worden vraagt om de galg, omdat hij bang is dat hij misselijk wordt als hij zijn eigen bloed ziet.

Volksverhaal - OVER1948 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Iemand die ziek is wordt door een van zijn grootste vijanden bezocht. Deze vraagt hem hoe het met hem gaat, waarop hij antwoordt: 'Zoals jij het al lang wenst.'