Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

GBABY011

Een broodjeaapverhaal (boek), 1479

Hoofdtekst

Deze geschiedenis van trouw en berouw, die door de parkeerplaats, de auto en de supermarkt onvervreemdbaar eigentijds lijkt, is al meer dan tweeduizend jaar oud. De eerste gedrukte Nederlandse versie is te vinden in een boek uit de vijftiende eeuw, Die hystorie van die seven wijse mannen van Romen (1479). In deze vertelling proberen zeven wijzen met hun verhalen de keizer van Rome over te halen om zijn zoon te sparen, die vals beschuldigd is van verkrachting. Zij vertellen hem de geschiedenis van de trouwe hond als waarschuwing tegen overhaaste beslissingen.
Het middeleeuwse verhaal gaat over een ridder en zijn jachthond. De hond is begiftigd met een instinct dat aan helderziendheid grenst: als de ridder in het zadel klimt om ten strijde te trekken, houdt de hond jankend het paard tegen bij de staart wanneer hij voorvoelt dat zijn baas een nederlaag zal lijden. Men kan de afloop nauwelijks met droge ogen lezen. De hond heeft het kind van de ridder beschermd tegen een grote slang die uit de muur gekropen kwam, maar: "Die ridder wort seer toernich ende ghinc in den sael ende die hont als hi ghewoenlic was ghinc hem te ghemoete al wepstartende [kwispelstaartend] ende hem vrientscap bewisende. Die ridder toech uut sijn swaert ende sloech den hont mit enen slaghe sijn hoeft of..."

Onderwerp

AT 0178A - Llewellyn and his dog (The Brahman and the Mongoose)    AT 0178A - Llewellyn and his dog (The Brahman and the Mongoose)   

ATU 0178A    ATU 0178A   

Beschrijving

De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.

Bron

Peter Burger: De gebraden baby. Amsterdam, 1995, p.25

Commentaar

1479
In: Die hystorie van die seven wijse mannen van Romen
Llewellyn and His Dog

Naam Overig in Tekst

Rome    Rome   

Die hystorie van die seven wijse mannen van Romen    Die hystorie van die seven wijse mannen van Romen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20