Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SOLDAA10 - Tiende vertelling

Een mop (boek), 1804

Hoofdtekst

Tiende vertelling
Daar was eenmaal een oude schuitschipper en die ging met zijn schuit over zee en doe hij in de zee was kwam daar een dikke baar aan en die baar sloeg zijn schip in stukken en hij kwam op een stuk van zijn schip te drijven en toen kwam er nog een dikke baar aan en die sloeg hem aan het strant doe reikte hij met de hand naar de paalen en klom er uit toen vloog daar een meeuw om hem heen en hij greep hem in de hand en hij stak hem in de buis en hij was zo nat
en toen kwam er een boer aan jagen op de zeediek en toen vroeg hij of hij met hem varen mogte. neen zeide de boer ik zie dat gij nat bent ga maar na mijn huis en zeg tegen mijn vrouw dat zij die wat eeten geeft en dat ik mij wat drogen moet en toen ging de oude schuitschipper na de boer zijn huis en doe zat daar een paapse priester bij de boer zijn vrouw doe zeide de schuitschipper dat de boer die had zeidt dat ik mij wat drogen zou en mij wat eeten geeven doe zeide de vrouw dat hij zoude maar op de zolder gaan doe ging hij op de zolder en hij zag door de zolder heen en zag wat zij deeden. doe bragten zij daar een poffert en een stuk braden vlees en drie vlessen wijn op de tafel en toen kwam de boer met zijn wagen thuis en doe bragt de vrouw de poffert in de schuttelkamer en de drie vlessen wijn in de melkenkamer en de priester kroop in de kist die bij de deur stondt en dat zag die oude schuitschipper die op de zolder zat
en toen kwam de Boer in huis en zeide tegen zijn vrouw waar is die oude schuitschipper. doe zeide de vrouw die is op de zolder daar wilde hij op en doe zeide de Boer haal hem hier maar heer en toen kwam de schuitschipper bij de Boer en hij had zijn zeemeeuw nog in de zak doe kneep hij de zeemeeuw en doe schreeuwde hij doe zeide de boer wat hebt gij daar doe zeide hij daar heb ik een waarzegger, die waarzeggen kan. doe kneep hij hem weer en hij schreeuwde.
doe zeide de Boer wat zeidt hij nu dan doe zeide hij dat in de schuttelkamer een poffert stond. doe zeide de Boer dat is niet waar want wij hebben in drie jaar geen poffert gehad doe zeide de boer tegen zijn meid ga eens heen en zie reis of hij er is doe ging de meid heen en zij zeide Ja zij is er al. breng hem maar op de tafel zei de boer en doe bragte de meid de poffert op de tafel
doe kneep de Schuitschipper de zeemeeuw weer en hij schreeuwde doe zeide de boer wat zeidt hij nu doe zeide hij dat agter op de schotelkamer een stuk braden vlees stondt. doe zeide de boer dat is niet waar wat wij hebben in geen twee jaar braden vlees in huis had doe zeide de Boer tegen zijn meid ga eens heen en zie eens of het er is en doe ging de meid en zeide het is er al. Breng het maar op de tafel zeide de Boer en de Meid bragt het op de Tafel en doe kneep hij hem weer en hij schreeuwde doe zeide de boer wat zeidt hij nu dan doe zeide hij dat hij zeide dat in de melkenkamer drie vlessen wijn stonden doe zeide de Boer dat is dog niet waar want ik wist niet wanneer wij wijn in huis had hebben. doe zeide Boer tegen zijn meid ga maar reis weer heen doe zeide de meid zij bennen er al doe zeide de boer breng ze hier maar op de tafel en de meid bragt het op de tafel. En de vrouw die zag zo lelijk
doe zeide de Boer wat hij voor de waarzegger hebben wilde doe zeide hij een paard met een wagen en die oude kist die daar bij de deur staad doe zeide de Boer goed en hij ging met zijn paard en wagen met zijn oude kist er op voort, en hij reed op de zeedijk langs, doe zeide hij ik wil die oude kist maar in de zee smijten doe riep de priester og laat mij er uit toen reed hij nog wat verder en doe zeide hij nu wil ik die oude kist niet langer hebben ik smijt hem in de zee doe zeide de priester og laat mij er dog uit ik zal u zooveel geld geeven als u peerd strekken kan doe liet hij hem er uit en zij reeden met malkander naar de priester zijn huis en hij kreeg zijn geld op de wagen
doe reed hij daar met voort en kwam bij een herberg doe vroeg hij daar of hij hier niet wat blijven kon doe zeide de herbergier Ja en hij bleef daar een wijl tijd en hij verdronk al zijn geld op 1 1/2 st. na en doe kofte hij daar voor 1/2 st. schietkruid en 1/2 st. stempelkruit en 1/2 st. stuten, en hij was heel groot met de Herbergiersmeid, en doe zeide hij 's avonds tegen de meid ga maar naar bed ik zal het vuur wel voor u bestrijken en toen ging de meid naar bed en doe smeed hij wat schietkruit om de haard en hij ging naar bed.
Toen de meid 's morgens de kaars ontsteken zou, begon ze te schieten en toen riep zij de knegt dat zij de kaars niet op kon krijgen en de knegt begon ook te schieten en toen riep de knegt de vrouw enz. en die riep toen de man enz. toen zeide de meid dat wij hebben ook nog een domeni in huis die zou het toch wel doen kunnen en de domeni begon ook te schieten en kon de kaars niet opkrijgen. Toen waren zij allen ontsteld.
Toen zeide de meid ik geef 25 gl. omdat de het weer over was en de kaars op was en de knegt zeide ik 50 Gl. de vrouw zeide ik 100 Gl. en de Herbergier zeide ik 200 gl. en de domeni zeide ik heb er 400 gl. voor over. Toen zeide de meid wij hebben hier nog een oude schuitschipper of die het ook doen kan Toen kwam de oude schuitschipper en zij zeide tegen hem wij willen u elk zoveel geld geven als wij gezegd hebben.
goed zeide de schuitschipper ik kan het wel doen als gij mij het geld geven wild. antw. Ja toen strooide hij wat stempelkruid om de haard en zij staken de kaars op en hij kreeg zijn geld en toen hij het geld had joegen zij hem weg en dagten dat hij het zelf gedaan had en toen ging hij naar een ander herberg en verdronk zijn geld daar altemaal en toen lag hij daar voor een dronken slont en toen kwam zijn vrouw met de schietkaar en haalde hem.

Onderwerp

AT 1358C - Trickster Discovers Adultery: Food Goes to Husband Instead of Paramour    AT 1358C - Trickster Discovers Adultery: Food Goes to Husband Instead of Paramour   

ATU 1358C    ATU 1358C   

Beschrijving

Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper naar zolder. Dan komt de boer en de schipper ziet door een spleet de boerin alles verstoppen, wordt binnengenodigd door de boer en doet alsof de meeuw hem zegt, waar de verstopte dingen staan. De verbaasde boer koopt de "waarzegger" voor paard en wagen en de kist, waarin de pastoor zit, die veel geld geeft voor zijn vrijlating. Dit jaagt de schipper er doorheen in de herberg, maar hij weet weer geld te verdienen door in de haard "schietkruud" te strooien, waardoor iedereen, die het vuur wil aansteken, knallen veroorzaakt, om het vervolgens met stempelkruid op te heffen. Maar ook dit geld heeft hij er zo doorheen gejaagd en zijn vrouw moet hem met de mestkar komen ophalen

Bron

E.J. Huizenga - Onnekes: Het boek van Trijntje Soldaats. Groningen, 1928, p. 35 e.v.

Motief

K443.1 - Hidden paramour buys freedom from discoverer.    K443.1 - Hidden paramour buys freedom from discoverer.   

K1574 - Trickster as sham magician buys chest containing hidden paramour.    K1574 - Trickster as sham magician buys chest containing hidden paramour.   

Commentaar

1804
Trickster Discovers Adultery: Food Goes to Husband Instead of Paramour; AT 1358B Husband Carries Off Box Containing Hidden Paramour

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20