Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINVNS08 - Het gevunnen geld

Een mop (boek), 1860

Hoofdtekst

Het gevunnen geld
Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe met 'n stok of wat kienders, dee mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden.
Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even naor zien zalmfoeke en vossevalle te kieken, vund hij op de weg 'n groote zak mit geld.
In plaes dat hij nou naor de valle en foeke keek, gonk hij weer naor huus toe om zien Greete ies braof bliede te maeken; maor doe hij dichte bij huus kwamp, bedocht hij hom weer en zee in hom zelles: "à'k Mien wief dat zegge, dan hè 'k kaans, dat morgen alleman 't wet."
Hij keerde weeromme en zette de zak mit geld achter 'n dikke boome neer en gonk doe naor de vossevalle en de foeke; in de eene zat 'n vos en in de aandere 'n zalm. Hij sleug ze alle beide dood, en stopte de vos in de foeke en de zalm in de valle, en doe gonk hij weer naor zien Greete toe, dee drok zat te weven.
"Och Greete!" reup hij, "gaot toch ies gaauw mit, 't is zoo duuster, ik bin al heelemaol verdwaald 'ewest."
Greete bedocht heur neet lange en gonk mit Peter. Op heur weg mossen ze net het gemeentehuus veurbij, waor nog laete 't locht op was, omdat de bedienden de boel schoone maekten.
"Heerenkies, Peter!" zee Greete, "daor is jao nog locht op in 't raodhuus en dat zoo laete in d'aovend."
"Jao," zee Peter, "'t is nou net de nacht, dat de diender mit de duvel ofrekent."
"Fuj Peter! Is dat waor?"
"Wel zeker," zee Peter, "weet ie dan nog neet, dat de diender eenmaol in 't jaor mit de duvel ofrekent?"
"Waorlik neet," zee Greete.
Eindelik kwammen ze bij de foeke; daor vunnen ze 'n vos in, en in de vossevalle zat 'n dikke zalm — en doe gongen ze naor huus toe; maor onderweg zee Peter: "Het regent zoo Greete, wij gaon hier even onder disse boome schoelen."
En mit dat ze daor gongen zitten, vund Greete de groote zak mit geld.
"Nou Peter," zee Greete, "nou maor gaauw naor huus toe, dat gien minsche 't gewaer wordt en ook an gien minsche er wat van zeggen!"
"Nee, verdijt neet," zee Peter.
Maor 't duurde neet lange of Greete mos 't toch ies even an heur buurvrouw Trientien vertellen; dee zol dat toch an gien minsche weer zeggen.
Maor Trientien vertelde 't an Marijgien, en Marijgien an Jantien: en doe wust gauw het heele dorp het, dat Peter en Greete geld 'evunnen hadden. Het duurde dan ook neet lange of Peter en Greete mossen op 't raodhuus koemen om 't geld weeromme te geven.
"Wij hebben gien geld 'evunnen," zee Peter.
"Maor," zee de borgemeister, "oen vrouwe zeg 't toch!"
"Jao, borgemeister," zee Peter, "mien vrouwe prat zoo veule, dee is soms neet goed bij 't heufd."
"Wel drommels nog toe! Wò'j mij nou veur gek verklaoren!?" reup Greete. "Ik weet nog wel precies wanneer 't gebeurd is: 't was op 'n nacht doe de diender mit de duvel ofrekende en doe we in de foeke 'n vos vungen en in de vossevalle 'n zalm."
"Nou, borgemeister, wat zeg iej daorvan?" zee Peter.
"'k Heur het al," zee de borgemeister, "gaot maor naor huus toe."
(Overijssel, Steenwijk; omstreeks 1860 door A. Smit te Steenwijk gehoord en later uit een ander dialect in het Steenwijks overgezet; vgl. Boekenoogen in Volkskunde XIV, p.115-117)

Onderwerp

AT 1381 - The Talkative Wife and the Discovered Treasure    AT 1381 - The Talkative Wife and the Discovered Treasure   

ATU 1381    ATU 1381   

Beschrijving

Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij en zijn vrouw deze merkwaardige vangsten. Aldus zorgt hij ervoor dat zijn vrouw uiteindelijk zo'n raar verhaal ophangt dat de mededeling over het gevonden geld ook ongeloofwaardig wordt en hij het geld kan houden.

Bron

J.R.W. Sinninghe:Vijftig Nederlandse Sprookjes, Amsterdam 1942, p. 26-27

Motief

J1151.1.1 - Talkative wife discredited.    J1151.1.1 - Talkative wife discredited.   

Commentaar

1860
The Talkative Wife and the Discovered Treasure

Naam Overig in Tekst

Greete    Greete   

Peter    Peter   

Trientien    Trientien   

Marijgien    Marijgien   

Jantien    Jantien   

Naam Locatie in Tekst

Kampen (Kaampen)    Kampen (Kaampen)   

Overijssel    Overijssel   

Steenwijk    Steenwijk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20