Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINVNS09 - De weelde man

Een sprookje (boek), 1920 - 1935

Hoofdtekst

De weelde man
Der was ees nen schèrmmeister, dee was in de heele wèld bekènd. De könnink, dee em in dènst har, zè oet grootsigheid: wee 't van em kon winnen, moch de könningsdochter trouwen. Hee meenden, dat zol joo toch nooit 'n meinsche lukken.
Meer der was nen jongen man, dee moch de könningsdochter naar geerne lien en hee kon ook wal goed vechten. Dee probeerden 't, meer hee kon de schèrmmeister nig baas wodden. 't Lèven brach hee der wal of, meer hee kreeg 'n paar lilke woonden, dee ha'd bloodden.
Heel bedreufd trok hee vot en kwam in ne stad; door leerden hee nen oalen man kennen, dee vertèlden em iets, wat hee nog nooit har eheurd en wat toch emzölven angung.
Den jongen man mos nog nen breur hebben, woor hee nooit van eheurd har, want as keend was dee 't bosch in egoan en nooit weerekommen. De beeren hadden em opebrocht en now was hee 'nen reus van nen keerl ewodden, net zoo weeld en stèrk as de beeren, meer nooit kwam hee zienen bosch oet. De man leut zik zeggen, woor den bosch mos liggen en ree oet um zien breur te zeuken. Nen heelen zet ree hee duur 'n bosch zoonder 'n lèvend schepsel te zeen, eindlik beun hee 't peerd an en hee klom in nen hoogen boom, woor hee wied noa alle kaanten kon oet kieken.
Net zat hee der boaven in, doo kwam oet de struke nen weelden, weusten keerl en gung op et peerd an. Dat schrikten van de vrömde verschieninge en begun te schoppen en te sloan. Voort zat de reus der boaven op: zóó stèrk was e, 't peerd kon em niks maken: hee bleef zitten.
De man in 'n boom begreep, dat 'e zien breur evoonden har. Vreulik reup hee: "Ho! ho! wat zeg i-j van mien peerdken?"
De weelde man keek noa boaven en doo hee em door in 'n boom zag zitten, doo wol hee den boom met wottel en al oet de groond trekken. Dat lukten zoo gaw nig en doo begun hee der an te schudden, meer de breur kwam handig an noa oondren kroepen en sprak em an.
Zóó verstaandig kuierden hee met em, dat ze gaw goeë vrènde wazzen. Doo vertèlden hee den weelden man van de schèrmmeister en van de könningsdochter en vreug of de breur nig 'n keer met de schèrmmeister wol vechten.
Door was e voort kloor vuur en te hoope trökken ze der op oet. Meer de weelde man har nooit 'n zweerd ezeen en wus nig woo hee door met an mos. Doorum lukten 't de schèrmmeister em in 'n aarm te stèkken, dat 't blood der oetsprong.
Doo wör den reus weeld, hee smeet et zweerd vuur de groond, trök'n schèrmmeister van 't peerd en zetten em de knee op de bo'st. De schèrmmeister bidden em, dat e em 't lèven zol loaten.
Dat wol de reus wal doon, meer dan mos hee de könningsdochter kriegen. Zoo wör em doo ook voort beloafd, meer doo 't der op an kwam, wol de könningsdochter ginnen weelden man hebben en de weelde man wol leever weer noa zienen bosch, as dat e lèvenslang in 'n steenen slot zol wonnen. Doo sprak 't van zölven, dat zien breur met de könningsdochter trouwden en alle dree wazzen ze door best met tevrèè.
(Overijssel, Lonneker; tusschen 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink: Twènter Laand en Leu en Lèven, blz.193-194)

Onderwerp

AT 0502 - The Wild Man    AT 0502 - The Wild Man   

ATU 0502    ATU 0502   

Beschrijving

De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt, hoort hij dat hij nog een broer heeft. Die broer is in het bos opgevoed door de beren en is dus heel wild en sterk. De jongeman zoekt zijn wilde broer op, en die vecht voor hem met de schermmeester. Hij wint de strijd en zo kan de jonge man met de koningsdochter trouwen.

Bron

J.R.W. Sinninghe: Vijftig Nederlandse Sprookjes, Amsterdam 1942, p. 27-28

Commentaar

tussen 1920 en 1936
Overijssel, Lonneker; tusschen 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink: Twènter Laand en Leu en Lèven, blz.193-194.
The Wild Man

Naam Overig in Tekst

Lonnekerberg    Lonnekerberg   

C. Elderink    C. Elderink   

Twènter Laand en Leu en Lèven    Twènter Laand en Leu en Lèven   

Naam Locatie in Tekst

Overijssel    Overijssel   

Lonneker    Lonneker   

Mans    Mans   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20