Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA19

Een mop (mondeling), woensdag 24 november 1971

Hoofdtekst

Sy wiene hjir froeger oen't graven, doe 't Eisinga(?)rek hjir groeven is. Mar ien man dy groef hwat djipper, hwant hy woe Amerika bigrave. En ynienen bigjint der ien to razen: Tryn, Tryn, Tryn, helje it linnen yn, hwant it bigjint to reinen. Doe wie er omtrint oan Amerika ta. [Transcriptie Y. Poortinga]
(Bron: hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert, 24-11-1971)

Onderwerp

VDK 1882B* - Een gat door de aarde    VDK 1882B* - Een gat door de aarde   

Beschrijving

Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn vrouw waarschuwen dat ze het wasgoed moet binnenhalen omdat het begint te regenen.

Bron

Transcriptie Y. Poortinga, 24-11-1971; hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert

Commentaar

24 november 1971
Een gat door de aarde

Naam Overig in Tekst

Eisingarek    Eisingarek   

Eisgerek    Eisgerek   

Tryn    Tryn   

Trijn    Trijn   

Naam Locatie in Tekst

Amerika [VS    Amerika [VS   

USA]    USA]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21