Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ001204

Een sprookje (mondeling), woensdag 26 januari 1966

Hoofdtekst

Der wie in mier dy koe tige bêst meane, net ien koe better as hy. Doe kom der him ris ien opside, wylst er oan 't meanen wie. Sille wy ris om 't hurdste, sei dyselde. My goed sei de mier. Doe rekke dy oare de mier foar, hwat noch noait gebeurd wie. Mar doe hearde de mier ynienen in klik. Dy oare hie de kop fan it harspit ôfmeand, dat dêr yn 'e groun siet. Doe wist de mier, dat er om't hurdste meande mei Satan en hy hâldde fuort op.

Onderwerp

AT 0820A - The Devil Mows with a Magic Sickle    AT 0820A - The Devil Mows with a Magic Sickle   

ATU 0820A    ATU 0820A   

Beschrijving

Goede maaier gaat uitdaging aan van een andere man om om het snelst te maaien. De ander kan sneller, maait de kop van het haarspit dat in de grond zit. Als de maaier dat hoort stopt hij, want hij weet daardoor dat hij met de duivel om het snelst maait.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 12, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

26 januari 1966
The Devil Mows with a Magic Sickle

Naam Overig in Tekst

Satan    Satan   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21