Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ROODKAPJE044

Een sprookje (boek), 1889

Hoofdtekst

Roodkapje.
Het jonge Volkje, blij gestemd,
Aanschouwen nimmer moê,
Brengt nu een ander sprookjesbeeld
Een groet en handkus toe.

Daar staat Roodkapje met de wolf,
Zij, dartel, vriendlijk kind,
Dat aan haar Grootmoê wafels bracht,
En bloem en vlinders mint.

Zij, evenbeeld der reine jeugd,
Dat kwaad noch onheil denkt;
Maar onbezorgd haar plicht vergeet,
Waar spel en vreugd haar wenkt.

Ook oudren wekt die kleene groep
Een lang vervlogen tijd,
Van levenslente en levensvreugd,
Der onschuld toegewijd.

Toen zij ook aan de moederschoot,
In bonte rij geschaard,
De schoone sprookjes hooren mocht,
Door 't moederhart bewaard.

Roodkapje, met uw golvend haar,
O, lieflijk sprookjeskind!
Gij leeft in jonge harten voort,
Getroeteld en bemind.

Onderwerp

ATU 0333    ATU 0333   

AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)    AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)   

Beschrijving

Geen volledige versie, maar beperkt zich tot de opmerkingen dat Roodkapje, die de wolf ontmoet als ze wafels naar grootmoeder brengt, vergeet wat ze heeft beloofd, en dat het sprookje welbekend is.

Bron

F.H. van Leent. De groote poppen vergadering te Utrecht. Utrecht: Broese, [1889]
KB: KW BJ 48439
Collectie Roodkapje/Karsdorp

Commentaar

Ills J.L. Scheidel
Bevat De Chineezen op reis; De Chineezen op 't Congres; In de bakerkamer; De goede oude baker; Fancy-fair; Lize en de bakerpop; De dankbare gasten; Een kindergave uit Heemsteê; Aan de kiosken; Op het bal; Wat wij er zagen; De gelaarsde kat; Hoe langer zoo meer; Blijdschap en smart; Een liefdegave; Aan de vischkom; Bij 't prinsesje; Roodkapje; De verloting; Kinderhulde

Naam Overig in Tekst

Roodkapje    Roodkapje   

Datum Invoer

2019-06-19