Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BRABOANTIGOON1 - Ghevangen poort

Een sage (handschrift), 1620

pk#2257.jpg

Hoofdtekst

Transcriptie: PK # 2257, folio 135

Ghevangen poort

Borcht

Dit is in oude tyden geweest de poorte

Vande Borcht ofte forteresse vande Russche

Genaamd Druon Antigonon, diemen zeyt den grooten

Reuse. Hij was vuyt Russia, een heydens

mensch. hij stont onder tgebiet van eenen

andere russche die hem tot Leyden in

Hollant onthiel, van wien dat die stadt

Leyden heet, om dieswille dat hij den passant

die alhier wilde passeren ghaff geleyde oft

passepoort. Andersints moesten zy alhier

voor thol laten henne rechte hant. Is

alzoo gebeurt dat Brabon, deze borcht

tschepe van vuytter zee wilde passeren

naer Loven dwelck was ten tyde van

Julius Caesar, onder den welcke dat

Brabon was een bevelhebber. hy dan

alhier arriverende wist hem die rechte

hant voor thol afgeheyscht, oft hy

soude moeten vechten tegens den Russche

ende hy kiesende zyne fortuyne vanden

gevechte versloech den Russche, ende

smeet hem de Rechte hant aff die

ter midden vant schelt worpende, waer

van de stad talzoo bleeft heeten

H Antwerpen

Onderwerp

SINSAG 0149 - Riese als Zöllner, fordert die Hand jedes Vorübergehenden    SINSAG 0149 - Riese als Zöllner, fordert die Hand jedes Vorübergehenden   

Beschrijving

De Russische 'reus' Druon Antigoon waakte aan de Schelde; wie geen vrijgeleide vanuit Holland had, sloeg hij een hand af. De reus stond in dienst van een Rus uit Leiden. De romein Brabo, in dienst van Julius Caesar had geen vrijgeleide en ging het tweegevecht aan met de reus. Hij sloeg de reus zijn hand af en wierp deze in de Schelde. Vandaar dat de plaats daar nog altijd Hand-werpen / Antwerpen heet.

Bron

Felixarchief, Wijkboek PK # 2257, folio 135

Commentaar

Achtergrondinformatie over deze nieuwe vondst (2016):
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/felixarchief/detail/legende-brabo-en-de-reus-ontdekt-in-wijkboek
https://kuleuvenblogt.be/2016/08/26/hand-werpen-in-de-zeventiende-eeuw/
De tekst is gevonden in een Wijkboek uit 1620.
Twee elementen vallen volgens Remco Sleiderink op: de tegenstander is geen echte reus meer, maar een grote Rus (dit ten behoeve van de geloofwaardigheid).
De afsluiting van de Schelde door de Hollanders is in feite een contemporain gegeven.

Naam Overig in Tekst

Julius Caesar    Julius Caesar   

Loven    Loven   

Russche    Russche   

Druon Antigonon    Druon Antigonon   

Leyden    Leyden   

Brabon    Brabon   

Holland    Holland   

Rusland    Rusland   

Leuven    Leuven   

Handwerpen    Handwerpen   

Antwerpen    Antwerpen   

Druon Antigoon    Druon Antigoon   

Brabo    Brabo   

Schelde    Schelde   

Naam Locatie in Tekst

Antwerpen    Antwerpen   

Plaats van Handelen

Antwerpen    Antwerpen