Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET00

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Ic wille v in die ere ons heren
bi beesten ende bi vogelen leren
wisen ende wel bedieden
die nature van den lieden
5 elke beeste heeft hare manieren
deene soe es fel dander goedertieren
dus sijn die man maer die quade
verwinnen die goede dat es scade
die ene beeste driuet gherne
10 dander daer si mach te scherne
dus es elc man op andren fel
bedi slachten si den beesten wel
al eest scande te segghene
man ieghen beesten te legghene
15 aen .c. beesten es nochtan
min valscheden dan an .i. man
ic sal v hier exemple maken
van beesten recht of si spraken
maer merket ende hoert
20 meer die redene dan die woert
ontdoet elc wort ghi vinter in
redene ende goeden sin
die goede redene bringhet voert
daer si qualijc es ghehoert
25 hi worpt op den steen sijn saet
daert nemmermeer vut en gaet
die vroede horet vroescap gerne
die dulle nemet al in scherne
selke liede horen gherne tgoede
30 dat es die semple ende die vroede
bedi en latic niet nochtan
ic en sal segghen dat ic can
bedi en es no wijf no man
hine magher leren vroescap an
35 hier beghint esopet
verstadine v werdes te bet

Beschrijving

Inleiding van de Esopet. De auteur vertelt dat hij aan de hand van verhaaltjes over dieren de lezer iets wil leren over de aard van de mens.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.

Naam Overig in Tekst

Esopet    Esopet