Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET06

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Tscaep die coe die geet metten barde
gheselden hem metten liebarde
doen dese .iiij. iaghen ginghen
gheuiel dat si .i. hert vinghen
135 si deelden den hert in .iiij. quartieren
die liebart sprac ten andren dieren
deen stic nemic alse here
dander dat ic liep soe sere
des derds magic niet faelgieren
140 want ic ben sterx van ons viere
die tfierde stic name hi soude
daer om hebben mine onhoude
dus hadde hi den hert allene
die si vinghen alghemene
145 bi deser fauelen soe bespellet
die an heerscap es ghesellet

Onderwerp

AT 0051 - The Lion's Share    AT 0051 - The Lion's Share   

ATU 0051    ATU 0051   

Beschrijving

Een schaap, koe en een geit komen een leeuw tegen. Met zijn vieren gaan ze jagen en ze vangen een hert. Nadat het hert in vier stukken is gedeeld, neemt de leeuw alle stukken vanwege vier redenen. Hij is namelijk de sterkste en kan het snelste lopen.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

J811.1 - The lion’s share.    J811.1 - The lion’s share.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 219. Leeuwedeel.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
The Lion's Share

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21