Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET12

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Ene portmuus ghinc omme merghen
met ere veltmuus herberghen
die veltmuus leide haren gast te voren
ene ecle ende een gersten coren
smerghens leedde die portmuus
dandere met hare thuus
gheent huus was van groten prise
bewaert wel van goeder spise
die waert seide het es al vse
dat hier es in desen huse
si waren te ghemake ter cure
mettien quam daer .i. ter dure
doe liep die portmuus tharen hole
maer die ander was in dole
si liep al omme harentare
sine was noit eer in selken vare
die man ghinc weder vutwaert
doe quam voert mijn here die waert
ende hi sprac al onghespaert
twi bestu seit hi soe veruaert
comt hare seit hi bi miere side
et ende drinct ende maect v blide
in mach niet eten sprac die gone
hier en ben ic niet ghewone
in prise niet .i. twint dijn duut
ic wildic weder ware daer vut
daer etic bonen ende cruut
daer soe hebbic mijn deduut
al en vindic daer niet vele
ic ete met ioyen ende met spele
ic ben daer soe wel te ghemake
ic en ontsie ghene sake
wat prisic dan hier te sine
in dese sorghe in dese pine
men vanghet di met vallen hier
die catten biten di onder dijn lier
het es al met pinen dattu leues
ende met sorghen dattu heues
verstonden wi dit wel wi souden
ons tonsen huus over ghepayt houden
een luttel smaket bet met spele
dan met sorghen vele

Onderwerp

AT 0112 - Country Mouse Visits Town Mouse    AT 0112 - Country Mouse Visits Town Mouse   

ATU 0112    ATU 0112   

Beschrijving

Een stadsmuis gaat logeren bij een veldmuis. De veldmuis is arm en kan zijn gast niet veel voorzetten. De volgende dag gaat de veldmuis mee naar het huis van de stadsmuis. Dit is erg mooi en lekker eten is er genoeg. Als er plotseling iemand binnenkomt, vlucht de stadsmuis snel zijn schuilplaats in, maar de veldmuis weet in paniek niet wat hij moet doen. Hij wil terug naar zijn eigen huis. Hoeveel rijkdom er ook in de stad is, thuis is hij veel gelukkiger, omdat hij daar niet op hoeft te passen en in de zorgen te zitten.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

J211.2 - Town mouse and country mouse.    J211.2 - Town mouse and country mouse.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 373. Stadsmuis en veldmuis.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
Country Mouse Visits Town Mouse

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21