Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET15

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Op .i. boem sat tere stont
.i. roec ende hadde in sinen mont
335 .i. case dit sach Reinaert
ende sprac aldus ten roeke waert
dine vederen sijn soe scone
du mochts bouen allen voglen crone
draghen hadstu claren sanc
340 bi gode ia ic seidi goddanc
doen toendi aldaer sijn luut
hi gapede ende die case viel vut
den case greep die vos Reinaert
ende liep te sinen hole waert
345 dus siinre vele te scherne ghedreuen
bi prise die si hem horen gheuen

Onderwerp

AT 0057 - Raven with Cheese in his Mouth    AT 0057 - Raven with Cheese in his Mouth   

ATU 0057    ATU 0057   

Beschrijving

In een boom zit een roek met een kaas in zijn snavel. De vos Reinaert komt langs. Deze begint de roek te vleien om zijn veren en zijn stem. De vos vraagt de roek of hij wat wil zingen. De roek laat gevleid zijn stem horen ,waarop de kaas uit zijn snavel valt, naar beneden waar Reinaert al staat te wachten.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

K334.1 - The raven with cheese in his mouth.    K334.1 - The raven with cheese in his mouth.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 448. Vos en raaf met stuk kaas.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
Raven with Cheese in his Mouth

Naam Overig in Tekst

Reinaert    Reinaert   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21