Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET16

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Wilen was .i. liebaert
van ouden ghecranct ende gheswaert
soe dat hi op sinen ende lach
350 alse dat deuerswijn versach
het galt hem den ouden slach
die hi hem gaf over meneghen dach
die stier wrac hem met sinen horen
van dat hi hem hadde ghedaen te voren
355 die esel tert hem op sijn hoeft
hoert hoes hem die liebart loeft
wach sprac hi als ic was ionc
ende wel op minen spronc
doe dwanct ict al doe was ic here
360 doe dienden si mi doe daden si mi ere
nv doen si mi onwerdichede
ende slaen te sticke mine lede
edele ende onnedele mede
ende daer toe mede clenen vrede
365 ten ghenen spreect dit bispel
die vele mach ende dan es fel
alse hi tsine heeft verloren
hi moet sijn sachter dan te voren

Onderwerp

AT 0050C - The Ass Boasts of having Kicked the Sick Lion    AT 0050C - The Ass Boasts of having Kicked the Sick Lion   

AT 0050C - The Ass Boasts of having Kicked the Sick Lion    AT 0050C - The Ass Boasts of having Kicked the Sick Lion   

Beschrijving

Een oude en zieke leeuw ligt op sterven. Zijn oude vijanden mishandelen hem voor al zijn misdaden. De leeuw klaagt over zijn lot en zegt dat ze vroeger nog wel eerbied voor hem hadden, maar nu hij oud en ziek is ze hem onwaardig behandelen.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 199. Oude leeuw.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
The Ass Boasts of Having Kicked the Sick Lion

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21