Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET17

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Een rijc man hadde tere stont
370 enen ezel ende .i. hont
om dat hi hadde den hont soe wert
droech desel nijt ten honde wert
hi sach den hont in groter weelde
ende dat sijn here ieghen hem speelde
375 ia penst mijn here Boudewijn
wat meent mijn here wat mach dit sijn
twi maect hi dus grote feeste
met ere quader vulder beeste
ic ben beter dan die hont
380 menech ambacht es mi cont
ic doe meer pinen dan si twee
ic draghe ic hale ic hebbe wee
ic wille oec sijn mijns heren vrient
ende dienen hem daer hem die hont af dient
385 mettien quam mijn here die wert
die esel hief op sinen stert
hi maecte feeste hi loech hi sanc
soe dat hi op sinen here spranc
met sinen vordren voeten bede
390 ende dede hem herde lede
hi wilden cussen an sinen mont
in dier wise van den hont
helpe helpe riep die here
dese quetset mi herde sere
395 doe quam die cnape ghelopen
ende dedem sine quaetheit becopen
si sloeghen ende si blouwen
dat hem sijn leuen mochte rouwen
aldus sijn vele liede die prien
400 om eens anders heerscepien
si hebbens nijt si hebbens sprake
dat iemen es met ghemake

Onderwerp

AT 0214 - Ass Tries to caress his Master like a Dog    AT 0214 - Ass Tries to caress his Master like a Dog   

ATU 0214    ATU 0214   

Beschrijving

Een ezel is jaloers op de hond van zijn baas. Hij wil net zo gewaardeerd worden als de hond. Hij doet daarom net als een hond, springt op zijn baasje en probeert hem te likken. Dit wordt hem niet in dank afgenomen. Zijn baas roept om hulp en de ezel wordt geslagen.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

J2413.1 - Ass tries to caress his master like the dog.    J2413.1 - Ass tries to caress his master like the dog.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 99. Ezel en hondje.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
Voor een vergelijking tussen de Esopet en Van den vos Reinaerde over deze fabel zie: Paul Wackers, `The use of fables in Reinaerts historie'. In: Jan Goossens en Timothy Sodmann (eds.), Proceedings third international Beast Epic, Fable and Fabliau Colloquium Münster 1979. Köln 1981. p. 466-469.
Ass Tries to Caress his Master like a Dog

Naam Overig in Tekst

heer Boudewijn    heer Boudewijn   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21