Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET18

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Daer in .i. hout sliep .i. liebaert
.i. muus liep over sinen baert
405 die liebaert vinc die muus ter vaert
ende woudse doden onghespaert
ghenade seit soe soete here
vergheuet mi in doet nemmere
die liebaert dochte het ware onnere
410 dat musekijn te quetsen sere
oec docht hem scande dat hijt hilde
doe liet hijt lopen daer het wilde
daer na gheuiel dat die liebart
in .i. strec gheuanghen wart
415 hi riep lude hi was veruaert
doe quam daer die muus ter vart
here seit si al doet ment selden
ic sal v goet met goede gelden
si beet ontwee met haren becke
420 al die bande van den strecke
waren si cleine ofte groet
ende halp den liebart vter noet
dus soude die rike man den armen
verdraghen ende sijns ontfermen
425 doet hijt hine es niet ghehoent
bedi het wort hem wel gheloent

Onderwerp

AT 0075 - The Help of the Weak    AT 0075 - The Help of the Weak   

ATU 0075    ATU 0075   

Beschrijving

Een leeuw vangt een muis en wil hem opeten. De muis smeekt om zijn leven en wordt vrijgelaten door de leeuw. Later zit de leeuw gevangen in een net. Hij roept om hulp en de muis komt. De muis knaagt het net stuk, zodat de leeuw kan ontsnappen.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

B363 - Animal grateful for rescue from net.    B363 - Animal grateful for rescue from net.   

B371.1 - Lion spared mouse: mouse grateful.    B371.1 - Lion spared mouse: mouse grateful.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 211. Leeuw en muis.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
The Help of the Weak

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21