Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET20

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Grote veede droech .i. part
ende groten nijt ten herte wart
445 om dat het sach den hert soe licht
sijn hoerne groet sijn haer soe slicht
geent part quam tenen man ghegaen
hadstu seidet ghevaen
.i. hert die ic di sal wisen
450 sijn vleesch dat ware goet te spisen
beide sijn hoerne ende sijn vel
dat soutstu vercopen wel
in wat manieren seide die man
moghen wiere best comen an
455 sit op seide tpart ic sal di draghen
wi selen daer omme varen jaghen
die man sat op ende versach
den hert al staphans daer hi lach
die hert was dapper ende snel
460 ende ontliep den parde wel
tiersten dat geent part was mat
het sprac ten man die op hem sat
soete vrient beet of
ic ben moede gef mi orlof
465 ic hebdi seidi soe gheuaen
dune const mi niet ontgaen
ic dwinghe di metten breidele voren
ende dine siden metten sporen
dattu mi niet ontgaen en macht
470 al daetsture toe al dine cracht
die valt in sijns selfs net
dat hi spredet ende set
hine mochte geensins varen bet
te sinen rechte te siere wet
475 hi es sot die daer begint vechten
daer hi hem niet en can verrechten

Beschrijving

Een paard is jaloers op de schoonheid van een hert. Hij maakt een afspraak met een man om het hert te vangen. De man berijdt het paard, ze zien het hert, maar die kan ontkomen door zijn snelheid. Het paard is nu overgeleverd aan de man die hem niet meer wil laten gaan.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 294. Paard en hert.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
Voor een vergelijking tussen de Esopet en Van den vos Reinaerde over deze fabel zie: Paul Wackers, `The use of fables in Reinaerts historie'. In: Jan Goossens en Timothy Sodmann (eds.), Proceedings third international Beast Epic, Fable and Fabliau Colloquium Münster 1979. Köln 1981. p. 465-466.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21