Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET24

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Wilen sayde .i. man sijn saet
als die swaluwe dit verstaet
si geeft den anderen vogelen raet
wi doen seegt si ons seluen quaet
525 wine treckent vut eert meer vut gaet
ic ontsie des mans baraet
die vogle hilder mede haer sceren
si ne pensden niet wat hem mochte deren
daerna quaemt hem al te quade
530 si hadden bat ghewrocht bi rade
alst coren vut ginc men leide strecke
ende vincse doen bi haren becke
maer die swaluwen daden beste
ende maecten in die huse haer neste
535 die heeft goeden raet onwart
dus siet men dicke dat hi vart

Onderwerp

AT 0233C - The Swallow and the Hemp-seeds    AT 0233C - The Swallow and the Hemp-seeds   

ATU 0233C    ATU 0233C   

Beschrijving

Een zwaluw ziet dat een man aan het zaaien is. Ze waarschuwt de andere vogels voor het komende gevaar, omdat de vogels gemakkelijk gevangen kunnen worden tussen het hoge koren. De vogels willen echter niet luisteren. De zwaluw maakt haar nest in een huis en de andere vogels worden gevangen in strikken tussen het koren.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

J621.1 - The swallow and the hemp-seeds.    J621.1 - The swallow and the hemp-seeds.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 403. Vink (zwaluw) waarschuwt vogels.
Brigitte Derendorf, `Anmerkungen zum mittelniederländischen Esopet'. In: R. Damme e.a. (red.), Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990. p. 285-308.
The Swallow and the Hemp-seeds

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21