Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET34

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Een serpent quam bi costumen
teens arms mans huse diet metten crume
van siere tafelen voede wel
doe wart die man rike ende fel
ende sloech tserpent met ere aex
het en hadde daer noit soe vele ghemaex
alst smerten hadde doent sach sijn bloet
nv wart den man verdwenen sijn goet
soe dat hi dochte in sinen moet
dat ic tserpent sloech dat doet
dat ic dus beghinne weeken
doe begonsti weder smeeken
mi es leet dat ic mesdede
vergheuet mi op houesschede
eest di leet seide dat serpent
ende ic vergeten mach den torment
van den fellen slaghe ic moet
vergeuen di minen euelen moet
maer wachti wel dat seggic die
alsoe langhe alsic tlitteken sie
die vrienscap en wort nemmermeer
alsoe goet alsi was eer
dus siet men die betruwet
sinen ouden viant dats hem beruwet
daer bliuet gherne .i. wortelkijn
daer nijt ende haetscap heeft ghesijn

Onderwerp

AT 0285D - Serpent (bird) Refuses Reconciliation    AT 0285D - Serpent (bird) Refuses Reconciliation   

ATU 0285A    ATU 0285A   

Beschrijving

Een arme man deelt zijn eten met een slang. De slang brengt de man geluk. Wanneer de man rijk is, slaat hij echter de slang met een bijl. Het geluk van de man is hierna verdwenen, daarom wil hij weer vrede sluiten met de slang. De slang zegt echter dat hij de man nooit meer helemaal zal kunnen vertrouwen.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

J15 - Serpent (bird) having injured man refuses reconciliation.    J15 - Serpent (bird) having injured man refuses reconciliation.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 238. Man verwondt slang.
Serpent (bird) Refuses Reconciliation

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21