Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET48

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Een wolf hadde in sijn hol ghedraghen
980 spise ghenoech te .xl. daghen
om met ghemake daer in te sine
sonder sorghe ende sonder pine
dit verstont die vos Reinaert
ende maectem swolfs hole waert
985 oem seegt hi god moet v minnen
ende al v meisniede daer binnen
het es seit hi somech dach
dat ic v niet int velt en sach
in wiste wat v was ghesciet
990 soete here oem mescomt v iet
die wolf verstont des vos baraet
du best seegt hi valsch ende quaet
hier en comstu niet bi minnen
maer om dattu wanest winnen
995 van minen goede van hier binnen
het en wort di niet met minnen
doe was Reinaert herde gram
hi liep tes hi ten herde quam
Robijn seit hi hebdi mi lief
1000 of ic v wise den valschen dief
die v dicke heeft ghestolen
die beesten die v sijn beuolen
lief ia ic bi gode seegt hi
ende wils verdienen ieghen di
1005 doe seide die vos tusschen .ij. linden
in sijn hol saltune vinden
doe ghinc hine steken in den buuc
int hol daer haddijs goet gebruuc
doe sanc Reinaert ende loech
1010 ende hadde van ghere spisen ghenoech
sider was hi selue ghewont
al toter doet van .i. hont
allaes seegt hi Reinaert
al hebbic pine ic bens wel waert
1015 oit wasic quaet ende fel
nv scijnt mi mine quaetheit wel
dese fauele souden horen die gone
die ter quaetheit sijn ghewone
wachtes v wel het es vorsproken
1020 negeen quaet blijft onghewroken

Beschrijving

De vos Reinaert verraadt aan een herder het hol van de wolf om zelf het eten van de wolf in beslag te nemen. Kort daarna wordt de vos echter zelf door een hond verscheurd.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Motief

W181.4 - Jealous fox betrays wolf to peasant and then appropriates wolf‘s cave and food.    W181.4 - Jealous fox betrays wolf to peasant and then appropriates wolf‘s cave and food.   

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 457. Vos verraadt wolf aan herder.

Naam Overig in Tekst

Reinaert    Reinaert   

Robijn    Robijn   

God    God   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21