Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ESOPET63

Een sprookje (), 13e eeuw

Hoofdtekst

Een man hadde .i. verwoyt kint
hen woude doer niemen doen .i. twint
1445 hi hadde cnapen den welken hi hiet
tkint te dwinghen si ne dadens niet
dus liet die man sijn kint ontfechten
int ende en mochte hijt niet verrechten
in diere ghelike was .i. man
1450 die sijn lant sieu ende wan
hi spien in die egede sijn
.i. osse ende een caluekijn
tcalf was ionc ende het ontsloech
alt hernasch dat dosse droech
1455 ia seegt die man als hi dit siet
van dinen werke en achtic niet
maer ic wille mijn calfkijn dwinghen
ende in goeden poente bringhen
hadde die man aldus bedwonghen
1460 sijn kint en ware hem niet ontspronghen
men soude de kinderen in die ioghet
dwinghen ende leren doghet
.i. roedekijn soude daer boeghen
.i. boem en souds niet doghen

Beschrijving

Een kalf moet al jong geleerd worden om in het juk samen met een ouder dier te lopen. Zo ook moet een kind al vroeg de deugd worden bijgebracht door zijn ouders, zodat hij op het rechte pad blijft.

Bron

handschrift UB Leiden Ltk. 191 (95r-103v)

Commentaar

13e eeuw
Voor een teksteditie zie Esopet. Ed. G. Stuiveling. Amsterdam 1965. Deel 2.
Zie ook: J.A. Schippers, Middelnederlandse fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 284. Os en kalf in juk.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21