Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

MEYBLOM01 - Een klugtig Lied, op de Sardammer Pop, die hem vertoont in een Bakkers Glaase-kast tot Sardam, en te koop voor vier duyte.

Een lied (boek), 1734

_mey002meyb01_01_tpg.gif

Hoofdtekst

Een klugtig Lied, op de Sardammer Pop, die hem vertoont in een Bakkers Glaase-kast tot Sardam, en te koop voor vier duyte.

Stemme: Kniertje, zoete meysje.

Men laet ieder weten,
Die het koopen past,
Dat ‘er is gezeten
In een Glaase-kast,
Tot Sardam by eenen Bakker,
Een aerdige Tover Pop,
Met een dikke kop,
Die altijd is eeve wakker,
Met een dikke kop
Krijgt hy wat hy eet het op.
Deeze Bakkers Vrouwtje
Gaf hem alledaeg
Een Gebraede boutje,
want dat lust hy graeg,
En daer By dan nog twee Flesjes,
Vol met lekk’re Franse wijn,
Want dat moest ‘er zijn,
Ia, al kosten het twee sesjes,
Want dat moest ‘er zijn,
Deze knaep die lust graeg Wijn.
Van dees Vrouw mijn Vrienden,
Stal men eens Veel goed,
dat zy zeer beminden,
maer dat quam Niet goed:
Zy ging een Toverhex spreken,
Om te weten waer het was
Zy quam net van pas,
Zo als aen haer is gebleken,
Zy quam net van pas,
Want het wijf was duyvels ras.
Want zy heeft gekregen
Van dat wijf die Pop,
Zy was nooyt verleegen,
Al was haer geld op:
Want die Pop wist haer te zeggen
Wie haer geldt gestoolen had,
Maar zy moest voor dat
Hem ook braef eeten voor leggen,
Maar zy moest voor dat,
Hem geven dat zy best had.
Deze Vrouw ging sterven,
en doen heeft haar man
Deze Pop gaen Erve,
Die ‘er niets wist van
En hy gaf hem niet te eeten,
’t Popje maekte groot geraes,
Hy speelde de baes,
Want hy had nog nooyt gezeten,
Hy speelde de baas,
Zonder vlees, nog Brood, of Kaes.
Doen de Bakker hoorden
Dat verbaest geweld,
(’t Geen hem niet bekoorden)
Nam hy dese Held,
En sloeg hem aen duyzend stukken;
Onder ’t Ys wierd hy gedaen,
Maer dat kon niet gaen,
En dat wou ook gants niet lukken,
Maer dat kon niet gaen,
Zo als gy hier zal verstaen.
Hy is weer gaen lopen
Na de Glase-Kast,
En daer in gekropen,
Deze raere Gast,
En hy is al weer gaen razen
Als de duyvel uyt de Hel,
Het was gantsch niet wel,
Want hy brak daer al de glazen,
Het was gantsch niet wel:
Pop gy bent my al te snel.
Men wil hem verkopen,
Voor vier duyten maer
Gaet ‘er na toe lopen;
Weest tot kopen klaer,
Want hy heeft twee duyzend gulden
By hem (zo dat de Bakker zeyt)
Hy was hem graeg quyt;
Ook heeft hy geen duyt aen schulden
Hy was hem greag quyt,
En ’t word yver een gezeyt.
De Omroeper gaet lopen
Als de Derpe door,
Of Men hem wil kopen
Deze raere Sinjoor:
Ne! Het is zoo’n aerdig Ventje,
En hy maekt een yder bang,
Deze Pop is lang
Ruym twee vaeten en een entje,
Deze Pop is lang
Als de Pooten van een Tang.
En de Baerd van ’t quantje
Sleept tot aen de Grond:
Vrienden koop dit mantje,
En wilt maer Terstond
Zaamen na Sardam toe varen:
Lustig, lustig op de been,
Vaert te zamen heen,
Want de koop kunt gy daer klaren,
Vaer te zamen heen:
Koop de Pop en weest te vreen.

Beschrijving

Een bakkersvrouw in Zaandam was ooit bestolen. Een toverheks gaf haar een pop die wist waar haar geld was gebleven, maar die wel telkens gevoed moest worden. Ze zette hem in een glazen kast en voerde hem trouw. Als zij overlijdt, weet de bakker van niets. De pop gaat schreeuwen als hij geen eten krijgt en de bakker slaat hem kapot en stopt hem onder het ijs. De pop komt terug en maakt alle glazen kapot; de bakker onderneemt een poging om voor 4 duiten de pop te verkopen met 2000 gulden en al.

Bron

De Mey-blom of de zomer-spruyt

Motief

D1268 - Magic statue (doll).    D1268 - Magic statue (doll).   

Commentaar

De bundel stamt uit circa 1734,
De tekst is ontleend aan: http://www.dbnl.org/tekst/_mey002meyb01_01/_mey002meyb01_01_0048.php#_mey002meyb01_0047
Opmerking van Martine de Bruin via de mail: "een kwaadaardige kabouter? :-), zie de baard in de laatste strofe."

Naam Overig in Tekst

Sardammer Pop    Sardammer Pop   

Naam Locatie in Tekst

Sardam    Sardam   

Plaats van Handelen

Zaandam    Zaandam