Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LIJST276

Een sage (vragenlijst), woensdag 13 januari 1960

De Jager Oudelande  Handschrift.jpg

Hoofdtekst

vraag 4. Volksgeloof: voorspellingen, taal der dieren
c. Kent (kende) men in uw plaats het volksgeloof dat de dieren bij de jaarwisseling kunnen spreken en elkaar vertellen wat in het afgelopen jaar heeft plaats gehad? (zo mogelijk nadere bijzonderheden)

Bijlage. C Taal der dieren. Dit verhaal heb ik meermalen door een oude arbeider horen vertellen: hier volgt het dan. de paarden die apart op het paardenstal geplaatst waren, zijn dan druk in gesprek: Wat zal ons eerste werk zijn in het nieuwe jaar zegt dan een paard?
Een ander paard antwoordt aldus daarop: Dat zal onze baas helpen begraven, als paard dat voor de huifwagen zal aangespannen worden. De boer of de bezitter van de paarden die dat ook wel eens gehoord had dat de paarden dan konden spreken, was stilletjes in de schuur gekomen om te luisteren of dat inderdaad zo was. Kreeg de schrik van zijn leven. Hij ging stilletjes in huis, en kon niets zeggen want de schrik was in zijn bloed geslagen. De boer werd naar zijn bed geholpen door de boerin, en heeft niets meer gezegd, maar na enige dagen stierf hij en zo als dat paard gezegd had, kwam zijn voorzegging uit. Het eerste werk in het aangevangen jaar was de tocht met de huifwagen met de boer naar zijn laatste rustplaats.

Onderwerp

ATU 0671D*    ATU 0671D*   

AT 0671D* - To Die Next Day    AT 0671D* - To Die Next Day   

Beschrijving

Tijdens de jaarwisseling hoort boer het ene paard tegen het andere zeggen dat hun eerste werk in het nieuwe jaar zal zijn de boer te begraven. De boer schrikt zo dat hij ziek wordt en enige dagen later sterft. De voorspelling van het paard komt uit.

Bron

Volkskundevragenlijst 24 (1959) formulier I113p (Archief Meertens Instituut)

Datum Invoer

2017-12-06