Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Bergmans01 - De voorspelling

Een sage (boek), 1933

Hoofdtekst

53.
De voorspelling
Op Oudejaarsavond kunnen de dieren spreken.
Juist als de klok twaalf zal slaan vertellen ze elkaar allerlei geheimzinnige dingen.
Menigeen, die nieuwsgierig was, probeerde om in dien nacht te vernemen, wat het vee elkaar vertelde en menigeen hoorde dan dingen, die hij liever niet had gehoord.
Zoo was er eens een nieuwsgierige boer, die op Oudejaarsavond in zijn stal ging om te hooren, wat de dieren elkaar vertelden.
Hij ging voorzichtig in een hoek staan en wachtte, tot de klok het middernachtelijk uur aanwees.
Hij was er niet heel zeker van of het wel waar was, dat de dieren zouden spreken, maar zijn begeerte om te weten wat er 't volgend jaar gebeuren zou, was zoo groot, dat hij de verzoeking niet had kunnen weerstaan en een plaatsje in de nabijheid van koe en paard zocht, om hun gesprek af te luisteren.
In gespannen aandacht volgde hij elk geluid en tot zijn grenzelooze verbazing klonk op eens de stem van zijn paard in den stillen nacht.
“Dat is alweer een jaar voorbij”, hoorde hij z'n trouwe helper zeggen.
“Ja”, zei de koe, “het was een goed jaar. Het komende jaar is niet zoo best.”
“Nee, het benauwt mij erg” en het paard zuchtte, “het benauwt mij erg.”
“Mij ook”, was het antwoord, “maar voor jou is het veel erger.”
“Och, de boer was altijd zoo goed voor mij en dan te denken, dat ik hem zelf wegbrengen moet.”
“Dat is ook erg. En je ontkomt het niet.”
54.
“Nee”, zuchtte het paard, “daar heb je gelijk in, dat ontkom ik niet. Maar 't is nog geen Mei.”
De klok sloeg twaalf en paard en koe stonden met hun kop omlaag even onnoozel te kijken als toen de boer in zijn schuilhoek ging staan.
Er waren maar enkele minuten verloopen en toch scheen het den boer toe, dat de heele wereld was veranderd en de zon nooit meer zou schijnen.
Toen hij den stal rondkeek, zag alles er precies eender uit als voor enkele minuten en voor hem was het alsof er jaren waren verloopen, die hem aan het eind van zijn leven hadden gebracht.
Aan 't eind van z'n leven! Lag dat niet verborgen in de weinige woorden tusschen de dieren gewisseld ? Was dat niet de bedoeling die er in hun spreken school?
Hij ging langzaam door de schuur en zocht zijn legerstede op om te gaan slapen.
Hoe hij ook keerde en wendde, hij kon den slaap niet vatten.
Zijn vrouw begreep niets van z'n onrust en vroeg hem naar de reden.
Norsch gaf hij haar te kennen, dat zij zich stilhouden moest.
De dagen gingen traag voorbij en de boer zon op een middel om aan het noodlot dat hij voor zich zag, te ontkomen.
Wat zijn vrouw ook deed om zijn geheim te doorgronden, het
mocht haar niet gelukken om de reden van zijn zwaarmoedigheid te ontdekken.
Hij besloot ten einde raad z'n paard, dat hem altijd trouw gediend had, te verkoopen, om ten minste een deel van zijn onrust kwijt te raken.
Hij verkocht het paard aan een boer die een goed eind weg woonde, opdat er geen kans zou zijn, dat het hem zou kunnen “wegbrengen”.
Toen hij het paard verkocht had en een ander paard weer had, leefde hij weer wat op, ofschoon hij het dier miste bij al zijn werk.
55
Zijn buurman werd ziek en kwam te sterven en na zijn dood werd de boerderij aan een ander verhuurd.
Die ander was de boer, waaraan hij zijn paard had verkocht!
Toen Mei in't land kwam, trok de nieuwe huurder in de naburige woning.
Nu overviel den boer een groote angst en hij durfde bijna zijn huis niet uit, omdat hij bang was een ongeluk te krijgen en te sterven.
Wat hij buitenshuis weesde, overkwam hem daarbinnen.
Hij viel door de “balkenslop” toen hij hooi naar beneden wilde werpen en was bijna dadelijk dood.
En zijn eigen paard, nu van z'n naasten buurman, trok den wagen, waarop hij werd “weggebracht”.

Onderwerp

ATU 0671D*    ATU 0671D*   

AT 0671D* - To Die Next Day    AT 0671D* - To Die Next Day   

Beschrijving

Nieuwsgierige boer hoort zijn paard om middernacht bij de jaarwisseling voorspellen dat hij het komend jaar de boer zal begraven. Om het noodlot te ontlopen verkoopt de boer het paard, maar dat blijkt verkocht te zijn aan een boer die later nieuwe buren worden. De boer valt van de stalzolder en sterft. Bij zijn begrafenis trekt zijn voormalig paard de lijkwagen.

Bron

Bergmans-Beins, J.H. Drentsche legenden. Assen: Van Gorcum, 1933. p. 53-55

Naam Overig in Tekst

Mei    Mei   

Oudejaarsavond    Oudejaarsavond   

Plaats van Handelen

Drenthe    Drenthe   

Datum Invoer

2017-12-06