Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Herbakker04

Een personal narrative (mondeling), dinsdag 27 maart 2018

IMG_20180328_100650.jpg

Hoofdtekst

'Het uitdelen van de ridderslagen gebeurt meestal in de raadszaal van het stadshuis in Eeklo. De VVV-leden, de herbakkers, komen binnen. Zij vormen een front en ik zit dan als erevoorzitter in de stoel. De scout, de ceremoniemeester, meldt dat de mensen welgekomen zijn. Vervolgens draagt de nar een verkorte versie van het verhaal van Pater Poirters voor. Ik wil dat wel even vlug zo voordragen, want ik ben ook nog nar geweest. De nar zegt dus:

‘Sa mensen, goede lieden, hoort
Luistert goed en elk zegge het voort:
In d’ aloude stede Eecloo
Woonde ooit de herbakker van het land
Hij kon kneden en herbakken ieder hoofd
Op de wijze aan zijn klant beloofd.
Hij heette de oven zo van pas
En bakte alsof het geschilderd was.
Al was ’t een hoofd vol willekens
Al was ’t een hoofd vol grillekens
Al was ’t een hoofd heel vies en schots
Al was ’t een hoofd vol valse trots
Al was ’t een schaapskop nog zo slecht
Hij knapte het op met zijne knecht.
Hij liet ze bakken tot den noen
Dit hadden ze zeker wel van doen.
Zowel de dienaar als mijnheer
En vrouw en meid al evenzeer
En jong en oud, en wijs en gek
Want ieder hoofd heeft zijn gebrek.
Zien die toornig was en gram
Werd plots zachtmoedig als een lam.
Dit roemrijk en aloud herbakken
Bracht soelaas bij tal van ongemakken.
De naam van Eeklo werd aldus gemaakt
En ’t nageslacht volbrengt zijn taak.’

Vervolgens introduceert de peter de ridder en hij vertelt aan de mensen waarom degene de ridderslag ontvangt en wordt opgenomen in de ridderorde en dan wordt de desbetreffende persoon met de bakkerspaal tot ridder geslagen. Hij krijgt een medaille en een oorkonde als teken dat hij/zij is opgenomen in de ridderorde.'

Onderwerp

TM 5006 - De Hoofdenbakker    TM 5006 - De Hoofdenbakker   

Beschrijving

Amedé Vertenten vertelt over het jaarlijkse ritueel dat plaatsvindt wanneer er nieuwe ridders worden toegelaten tot de orde van de Eeclooschen Herbacker. Hij draagt een verkorte versie van het gedicht van Adriaen Poirters voor.

Commentaar

In 1968 werd de orde van de Eeclooschen Herbacker door de VVV Eeklo opgericht. Men kan ridder worden van deze orde door zich verdienstelijk te maken voor de stad en de naam ‘Eeklo’ ver buiten de stadsgrenzen bekend te maken. De bijgevoegde afbeelding betreft een medaille van de orde van de Eeclooschen Herbacker. De geluidsopname is een opname van de voordracht van het gedicht van Poirters zoals in de hoofdtekst staat genoteerd. De opname is ingesproken door Amedé Vertenten.

Naam Overig in Tekst

Adriaen Poirters    Adriaen Poirters   

Naam Locatie in Tekst

Eeklo    Eeklo   

Plaats van Handelen

Eeklo    Eeklo