Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ROODKAPJE423

Een sprookje (boek), 1920 - 1929

Hoofdtekst

Lief kind, zoo sprak Roodkapje's moe,
Ga jij eens vlug naar grootmoe toe.
Je weet, dat zij vandaag verjaart,
Daarom bakte ik een fijne taart.
Als jij daar komt, is ze altijd blij.
Wensch haar maar veel geluk van mij.

Denk om de wolf! Hoor wat ik zeg:
Blijf altijd op den rechten weg!
Roodkapje gaat met taart en wijn,
Maar moet er geen bouquet bij zijn?
Het kind vergeet wat moeder zei,
En plukt maar bloemen, ze zingt erbij.

De booze wolf heeft haar gehoord.
En sluipt naar grootmoe's huisje voort.
Vol streek zit die kop van hem.
Hoor hoe verandert hij z'n stem:
"Lief grootje," wilt u opendoen?
Dan krijgt u een verjaardagszoen."

Het goede grootje doet nu open,
Snel komt de booze wolf geloopen,
En slokt haar in éénen hap!
Ja, kindertjes, dat was geen grap!
En nauwelijks was hij de kamer binnen,
Of hij ging weer een streek verzinnen.

Grootmoedertjes nachthemd trekt hij aan,
Wie zou hem herkennen gaan?
Nu nog de muts op en de bril...
Ziezoo, nu afgewacht en stil.
Daar trippelen Roodkapjes voetjes,
"Welkom mijn kind", zoo roept hij zoetjes.

"Ik wensch u geluk, lief grootmoesje mijn,
Ik breng u bloemen en taart en ook wijn."
De wolf in het bed piept: "kom hier lieve zus,
En geef jij je grootmoedertje eens een kus.
Ik dank je voor al die lekkere dingen.
Nu moet je straks een verjaardagslied zingen."

Roodkapje schrikt, die stem klinkt zoo raar,
Maar het is grootjes nachthemd en muts, dat is waar.
Maar grootjes gezicht, nee, dat is het niet,
En voordat Roodkapje nog iets hoort of ziet,
Hap, hap, en ze is in z'n maag reeds verdwenen
Van moeheid wankelt hij nu op z'n beenen.

Hè, hè, hij valt meteen in slaap,
En och, wat snurkt die booze knaap.
Dat kon de jager buiten hooren.
Wat is dat? En spitst z'n ooren.
Hij snelt er heen en in korten tijd
Zijn Roodkapje en grootmoedertje bevrijd.

En of ze beiden dankbaar zijn!
De jager krijgt een glaasje wijn
En ook een stukje van de taart.
Dat was die redding heusch wel waard.
Het werd een fijn verjaardagsfeest,
Zóó mooi was het nóóit geweest.

Onderwerp

ATU 0333    ATU 0333   

AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)    AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)   

Beschrijving

Grootmoeder is jarig, moeder vraagt Roodkapje haar een taart en wijn te brengen, en waarschuwt haar om op de rechte weg te blijven. Roodkapje plukt toch bloemen, de wolf heeft haar gehoord en gaat naar grootmoeders huis. Hij doet de stem van Roodkapje na, grootmoeder doet open, de wolf eet haar op, verkleedt zich als grootmoeder en gaat in bed liggen. Als Roodkapje komt doet de wolf de stem van grootmoeder na, Roodkapje verbaast zich over de stem en het gezicht van grootmoeder, waarna de wolf haar opeet. De wolf snurkt zo hard dat een jager gaat kijken, en Roodkapje en grootmoeder bevrijdt.

Bron

Roodkapje. [S.l.]: [s.n.], [192-?]
KB: KW XKR 2114
Collectie Roodkapje/Karsdorp

Motief

K2011 - Wolf poses as ”grandmother“ and kills child.    K2011 - Wolf poses as ”grandmother“ and kills child.   

B211.2.4 - Speaking wolf.    B211.2.4 - Speaking wolf.   

J21.5 - ”Do not leave the highway“:    J21.5 - ”Do not leave the highway“:   

Commentaar

Naar de gebr. Grimm

Naam Overig in Tekst

Roodkapje    Roodkapje   

Datum Invoer

2019-06-03