Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

FRANKE130 - De Doodemansweg

Een (boek), 1934

Hoofdtekst

Met de Doodemansweg is het weer anders gegaan.
Er is een tijd geweest dat ook die nog geen naam had. Maar ja, dat kon zoo niet blijven; de dingen moeten nu eenmaal een naam hebben. Waar zou het heen moeten als je ze niet kon benoemen?
Op een keer dan liepen langs die Doodemansweg, die toen nog geen Doodemansweg heette, eens twee mannen.
't Was avond en stikdonker en die twee mannen kwamen van Den Burg.
Ze hadden daar zaken gedaan, natuurlijk hadden ze dat, maar ze hadden ook eens opgestoken.
En zooals dat dan gaat. In de herberg merk je er niets van, maar als je buiten komt, in de frissche lucht en in het vrije veld, ja, dan kan het in het koren zoo wonderlijk ruischen. Dan kan het ook gebeuren dat je dingen ziet die er heelemaal niet zijn.
Zoo ging het misschien die twee mannen.
Ze liepen met z'n tweeën en ze zeiden niets.
Nee, ze zeiden niets want het was zoo'n wonderlijke avond. Er waren zulke vreemde geluiden en de wind zichtte en steunde zoo wonderlijk.
Maar ze dachten allebei zooveel te meer.
't Was toevallig, maar ze dachten allebei hetzelfde.
Dit n.l.: 't is net of we hier met z'n drieën loopen.
Het was niet zoo. Ze liepen echt met z'n tweeën, maar ja, gedachten hè.
Maar 't was precies of er nog een derde met hen meeliep.
Zoo maar, tusschen hen in, liep die derde, en zweeg als het graf.
Nu, die twee mannen zwegen ook, dat is te begrijpen.
Het was een ijselijke toestand.
Ja, als er zoomaar een doode man met je meeloopt varen er vanzelf koude rillingen langs je rug, waar of niet?
Een dooie, hu! Een dooie die zoomaar met je mee stapt en geen mond open doet. Om te griezelen.
Zooiets ijselijks is later nooit meer voorgekomen, daarvan niet, twee was twee op Texel, net als overal elders op de wereld, maar de Doodemansweg had zijn naam.

Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

De Doodemansweg is aan zijn naam gekomen door een griezelig voorval. Twee mannen liepen op een avond op de weg en dachten beide dat er nog een derde met hen meeliep tussen hen in: een dode man.

Bron

Legenden langs de Noordzee/ S. Franke. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1934, p. 195-196.

Naam Locatie in Tekst

Doodemansweg    Doodemansweg   

Den Burg    Den Burg