Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

FRANKE165 - De Dringer

Een sage (boek), 1934

Hoofdtekst

Er was eens een boer die zijn ziel aan den duivel verkocht had. Een boer die in Holstein woonde, ergens aan de Eider.
Het moet gezegd worden dat het een slechte kerel was. Hij gaf om God noch zijn gebod en leefde er maar op los. En dat was leelijk, zooals te begrijpen is van iemand die relaties met den duivel onderhield.
Maar op een dag was de tijd er en haalde Joost hem op.
Nu zou je zoo zeggen dat daar de onverkwikkelijke geschiedenis dan ook mee uit was. Hij had Goddeloos geleefd, zeker, maar nu lag hij in de hel te branden, basta!
Maar zoo ging het niet. De zaak was, hij moest "er weer loopen". Hij moest telkens weer terugkomen op de plaats waar hij zijn bij leven zijn wandaden bedreven had.
En zoo gebeurt het dan dat zijn geest 's avonds spookt achter de dijk van de Eider. En niet alleen dat hij daar spookt, hij wil over die dijk heen.
Nu vordert hij niet snel, dat is waar, maar toch komt hij vooruit. Hij is reeds aan het eerste wagenspoor. En elk jaar komt hij één hanetree vooruit.
De tijd zal komen dat hij het tweede wagenspoor bereikt heeft en dan komt het ongeluk. Ja, want dan zal de dijk niet langer tegen de druk van het water bestand zijn en al het omliggende land zal overstroomen. De zee, die op niet zoo groote afstand ruischt en bruist zal het land verzwelgen en de Dringer zal zijn zin hebben.
Elke nacht probeert hij verder te komen en wee degeen die hem tegenhouden wil.
Die houdt hij vast, de heele lange nacht en het is maar moeilijk je uit zijn onzichtbare klauwen los te wringen.
De Dringer geeft het niet op.
Hij wil over de dijk en dan ... de waterwolf.

Onderwerp

SINSAG 0881 - Der Teufelsvertrag. Mann schliesst einen Vertrag mit dem Teufel, welcher ihm bei seiner Arbeit Hilfe leistet.    SINSAG 0881 - Der Teufelsvertrag. Mann schliesst einen Vertrag mit dem Teufel, welcher ihm bei seiner Arbeit Hilfe leistet.   

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Een slechte man verkocht zijn ziel aan de duivel. Op een dag werd hij opgehaald, maar hij moest 's nachts steeds terugkomen naar de dijk bij de Eider. Als hij over de dijk heen is, zal het land overstromen.

Bron

Legenden langs de Noordzee/ S. Franke. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1934, p. 264-265.

Naam Overig in Tekst

Joost    Joost   

God    God   

Naam Locatie in Tekst

Holstein    Holstein   

Eider    Eider