Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

FRANKE168 - Zeegevecht in het klein

Een sage (boek), 1934

Hoofdtekst

Den 9en Augustus 1652 ontmoetten tusschen het Schager-Rif en Doggerszand elkaar twee visschersscheepjes, het een een Vlielander, het andere een Engelschman, elk bemand met 8 koppen. De stuurman, Jonge Kees genaamd, verzocht den Engelschman om een zoodje visch, daar hij pas in zee gekomen was en nog geen want had uitgeworpen; maar de Engelschen, meenende dat ze voor den mal gehouden werden, schreeuwden den Vlielanders toe: Schelmen, schurken, je moest gehangen worden! Zij begonnen met steenen te gooien en zetten het op de Vlielanders aan. Deze van hun kant beantwoordden zulks met brandhout en al wat ze verder in hun schuit los konden krijgen. Toen de projectielen op waren, enterden zij elkaar en de Vlielanders met kortjan tusschen de tanden sprongen den Engelschman aan boord, dreven den vijand in 't ruim en spijkerden de luiken dicht. In 't gezicht van een Engelsch convooischip namen ze de schuit op sleeptouw en brachten de buit te Amsterdam op. De manschappen liet men loopen, maar de schuit bleef het eigendom der overwinnaars, die daarenboven van de gecommitteerde Raden der admiraliteit elk een gouden Rozenobel ontvingen. De chef, de Jonge Kees, kreeg een gouden medaille aan een blauw lint, waarop aan de eene zijde het wapen der admiraliteit, aan de andere twee visch-scheepjes, waarvan de bemanning elkaar met steenen en brandhout begroette.

De oude tijd, 1869

Beschrijving

Een Vlielander en Engelsman kregen ruzie op zee. Er ontstond een gevecht en de Engelsen werden overmeesterd. Zij mochten uiteindelijk vrijkomen, maar hun schip bleef het eigendom van de overwinnaars.

Bron

Legenden langs de Noordzee/ S. Franke. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1934, p. 269.

Naam Overig in Tekst

Jonge Kees    Jonge Kees   

Naam Locatie in Tekst

Amsterdam    Amsterdam   

Doggerszand    Doggerszand   

Schager-Rif    Schager-Rif